My Authors
Read all threads
а касмо веч код бошљачких имена и презимена хај да вам опет опричам ону згоду касам се затеко на кахви са булументом миндерлиа и неуких балијица па се ту разматрало нареџење зрикаве себије да џурналистичка ергела ошине по денису бечировичу по основу чиљенице да му ситна џеца
неносе бошљачка имена а ја их гледам па их питам кад веч немате мрву образа имател барем мрву памети да о таким гадариама непричате пред субјектом кои носи хеленско име и турско презиме и чија се шчер зове нора те кои је рат провео овџе а не по станболима и загребима. хочу реч са
хеленским именом које сам добио преко германске поезие те са анатолским презименом јасам синболички баштиник велких цивилизациских и културолошких оквира и њиховог преплитања па се тако легитимно осјечам и хеленом и ромејом и османлиом и еуропљанином а вала и југословеном а вама
је вакат разумит да у таквом друштву неодгојеном и васпитно запуштеном бошљаштву нема миеста ко ни осталим скученим моноетничким конструктима кои нису друго до ли ред у ком чекате предикат клања свеједно дал ко субјект ил ко објект радње. а аллах најбоље зна
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Elis Bektaš

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!