My Authors
Read all threads
தலைவர் கலைஞர் மீதும், கழகத்தின் மீதும் மாறாத விசுவாசமும், தீராப் பற்றும் கொண்ட மூத்த முன்னோடி, மேனாள் தமிழக அமைச்சரும்,
கழகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர், கழக உயர்நிலை செயல் திட்டக்குழு உறுப்பினருமான, எங்கள் குடும்பத்தின் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய,

1/7
அத்தா ஏ.ரகுமான்கான் அவர்களின் மறைவுச் செய்தியைக் கேட்டுச் செயலற்று அமர்ந்திருக்கிறேன்.
என் தந்தையின் மனமொத்த நண்பராக எங்கள் குடும்பத்தில் ஒன்றானவர்.
அரசினர் தோட்டத்தில் எங்களது வீட்டின் பின்புறத்தில் அவரது வீடு என்பதால் சுக, துக்கங்களில் ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து,

2/7
இன்று அடுத்த தலைமுறை வரை தொடர்கின்ற அற்புதமான உறவானவர். அவரது அன்பு மனைவி, எனக்கு உடன்பிறவாத ‘நிலவர் அக்கா’.
‘குட்லி’ எனப் பாசத்தோடு அவர் குடும்பத்தார் அழைக்கும் என் மூத்த மகளுக்கு, அன்பான’ பாய் தாத்தா’.

3/7
ரியாஸ் மாமா, சுபேர் மாமா என்று என் மகள்மார் அழைக்கும் அவரது மகன்மார் இருவரையும், நிலவர் அக்காவையும் இத் துயர நாளில் எப்படி எதிர் கொள்ள?
வெற்று வார்த்தைகளில் மரணம் பறித்துச் செல்கின்ற உறவுகள் ஒவ்வொன்றும் இட்டு நிரப்ப முடியாத வெற்றிடம்.

4/7
அறிவின் ஒளியால் கடக்க இயலாத கருமையின் பள்ளத்தாக்கில் ஏனிந்த தொடர் மரண வாசமென மனம் அல்லாடுகிறது.
நிலவர் அக்காவின் விருந்தோம்பலில் கழித்த மதிய உணவு வேளைகள், எனது கவிதைகள் குறித்த அவரது பகிரல்கள் , என் குழந்தைகளின் இளம் பருவத்தில் அக் குடும்பம் காட்டிய பேரன்பு...

5/7
அப்பாவும், அவரும் அதிர்ந்து சிரித்தபடி ஒன்றாக அமர்ந்திருந்த தேநீர் பொழுதுகள், தைப் பொங்கல், ரம்ஜானில் தவறாமல் பகிர்ந்துகொண்ட அவரது கம்பீரக் குரல் வாழ்த்துகள் - என அத்தனை நினைவுகளும் இப்பொழுதின் கண்ணீரில் அசங்கலாக மேலெழும்புகின்றன.
தனது சட்டசபை, மேடைப் பேச்சுகளால்

6/7
அனைத்துத் தரப்பிலும் இரசிகர் பட்டாளத்தைப் பெற்றிருந்த சொல்வன்மையாளர், இன்று மௌனித்து இருந்தாலும், என்றும் அவரது கழகப்பணியை, பற்றை, உடன்பிறப்புகள் உரக்க நினைவு கூர்வோம். எங்கள் அன்பு அத்தாவிற்குப் புகழ் வணக்கம்🙏எங்களின் பாசமிகு’ பாய் தாத்தா’விற்கு இதய அஞ்சலி🙏

7/7
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with தமிழச்சி

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!