My Authors
Read all threads
🧪La pandemia no se sol.lucionarà fins q hi hagi una vacuna que trigarà 1 any

Aquesta tardor hem de fer servir altres eines com el #testeig_freqüent a escoles i residències amb prova ràpida d antigen:
🡺l'hisop nasal es posa en una targeta i dóna el resultat⏱️en 10min 💰per 4€
Evitar la propagació del virus a escoles i residències és crític pel control del Covid-19.
🡺Testar a tots els nens cada 2-3 set a l'escola, o bé a la farmàcia abans d anar a veure els avis
🡺Testar a treballadors de residències cada set i a tots els visitants abans d'entrar-hi
Això suposa una gran demanda de proves de cribratge‼️ 🡺Es pot evitar l'alt cost 60 € i el retard de 48 de les PCR
🡺És pot usar una prova més ràpida i barata encara que menys precisa

La prova ràpida detecta bé el casos més contagiosos i no detecta els que tenen pocs virus
La FDA (USA) ha prioritzat proves massives per sobre de la precisió de PCR. Ha emès autorització de 3 tests:
1) Binax Now d'Abbott
2) Sofia de Quidel
3) Veritor de Beckton Dickinson

Tenen sensibilitats >96% i especificitat >98%
🡺És el moment de fer una compra massiva de test ràpids abans que se saturi el mercat per preparar l'estrategia de control del Covid-19 a la tardor-hivern 2020
El test ràpid es fa en hisop #NASAL que NO és dolorós com el #nasofaringi.

La companyia ha anunciat que en pot produïr 50 milions al mes. I que augmentarà la producció si els governs en demanen. USA n'ha reservat 150 milions.

hhs.gov/about/news/202…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Oriol Mitjà

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!