1/ Dus in die ‘Moria-deal’ staan aantallen en: asielprocedures zullen worden verkort en mensensmokkel zal strenger worden bestraft.

Misschien goed als degenen die hierover beslissen zich niet door deze twee smeermiddelen laten misleiden.

Ze slaan namelijk nergens op
2/ Dat zit zo: Moria werd ingericht als verzamelpunt van overstekende migranten vanuit Turkije. Het idee was; in Moria snel beslissen wie terug moet naar Turkije en wie door mag naar Europa.

Een verzamelpunt werd het, van de rest kwam niets terecht.

En dat heeft een reden
3/ Na 2015 zagen we hoe in Moria (en ik was er vaak) nooit een effectieve behandeling van asielaanvragen werd ingericht. De papieren chaos op Moria was episch.

Dit had alle schijn van een bewuste strategie. Want zo ingewikkeld is het niet, we hebben lastigere puzzels opgelost
4/ Strategie was in de eerste plaats de afschrikking: als Moria een uitzichtloze bende is, zullen minder migranten de oversteek wagen.

In de tweede plaats betekent een effectieve asielprocedure dat er ook succesvolle uitkomsten zijn. En daar had de EU geen trek in
5/ Er kwamen veel minder plekken beschikbaar in EU-landen dan onderling was afgesproken, sommige landen weigerden zelfs volledig migranten op te nemen.

Brussel hield het probleem liever zo lang mogelijk in Griekenland, om verder onderling conflict te mijden
6/ De Griekse regering deed op haar beurt hetzelfde met Lesbos: houd het probleem daar. Want zodra migranten van het eiland komen krijgen we ze de EU niet in en stranden ze in Athene of Thessaloniki.

Die steden waren er ook wel klaar mee. Lesbos (en andere eilanden) stond alleen
7/ Wie nu dus in Den Haag beweert dat 'we de asielprocedure gaan verkorten’, kletst maar wat.

Er is nagenoeg geen asielprocedure, dat is ook nooit de echte intentie geweest en dat gaat met een zinnetje in een Haagse ‘Moria-deal’ niet veranderen
8/ Het tweede punt van de smokkel aanpakken klinkt ook fantastisch in Den Haag. Dat wil toch iedereen?

De realiteit is dat de smokkelaars in Turkije zitten en er niemand in Den Haag is die ook maar de minste grip heeft op de Turkse autoriteiten
9/ De Turkse regering liet smokkelaars jarenlang hun gang gaan. Vooral in Izmir konden grote maffianetwerken openlijk opereren. Er werden miljarden verdiend en de politie deed nagenoeg niets.

Vanaf 2018 zijn de Turken in Izmir en Istanbul actiever smokkelbazen gaan oppakken
10/ Het lijkt erop dat dit vooral ging om controle: Ankara wil zelf bepalen wanneer de stroom aanzwelt, om zo de druk op Europa te kunnen controleren. We zagen dat afgelopen februari nog aan de Turks-Griekse grens gebeuren.

Dus Den Haag: ‘we gaan smokkelaars aanpakken’. Hoe dan?
11/ Zo is ‘Moria’ al jarenlang een festival van lege woorden.

Achter het kamp zat een haalbaar plan, maar het werd niet uitgevoerd. In 2016 niet, in 2018 niet, in 2020 niet.

Toen er 3000 mensen zaten niet, toen er 8000 zaten niet, nu er 13000 mensen zaten nog steeds niet
12/ In dit boek Deel II: De Boef van Basmane, probeer ik dit alles op basis van verslaggeving langs de Turkse en Griekse kust te ontleden.

Over de jaren waarin de puinhoop van dit moment werd gecreëerd:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lucas Waagmeester

Lucas Waagmeester Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!