1/ Er is veel weerstand tegen het 'moonshot plan' van Johnson om massaal te testen, niet altijd op basis van argumenten, dus die probeer ik zelf te verzinnen. Een draadje.
2/ Wanneer we de sneltesten vergelijken met de PCR-test dan zijn ze vaker fout-negatief en fout-positief: het zijn slechtere testen. Heb je zekerheid op individueel niveau nodig (diagnostische test), dan beter niet gebruiken.
3/ De sneltesten kunnen echter ingezet worden voor een ander doel. Ze zijn goedkoper, gemakkelijker, sneller en op zeer grote schaal te produceren. Kortom, ze zijn bruikbaar om te screenen, ipv te diagnosticeren.
4/ En screenen kan cruciaal zijn wanneer we met testen traceren isoleren niet meer in staat zijn om het virus te vinden. Denk aan de groep 10-19 jarigen waarbij 79% bij besmetting geen klinische symptomen ontwikkeld. nature.com/articles/s4159…
5/ Maar waarbij zij wel anderen kunnen besmetten.
6/ En de basis kunnen vormen voor nieuwe vrijwel oncontroleerbare uitbraken zoals in Australië en Israël eurosurveillance.org/content/10.280…
7/ Screenen van asymptomatische, pre-symptomatische en atypisch symptomatische geïnfecteerden kan daarom een essentieel instrument zijn om een anders 'onbeheersbare' uitbraak te in te dammen.
8/ Onbeheersbaar? Maar we kunnen toch altijd in een (lokale) lockdown? Klopt, en dat is dan ook gelijk het alternatief. Vergelijk massaal gebruik van sneltesten niet met de huidige PCR-testen, maar met een lockdown, of met het laten rondgaan van het virus.
9/ Hoe zit het dan met die fout-negatieven? Stel je mist 40% van de mensen met een besmetting doordat ze nog aan het 'incuberen' zij of door gebrek aan sensitiviteit?
10. Mensen die net besmet zijn waardoor het virus niet detecteerbaar is, die kunnen we identificeren door de test over een paar dagen te herhalen.
11/ Gebrek aan sensitiviteit kan impliceren dat je niet op basis van deze uitslag weer met kwetsbare ouderen mag werken, maar een reductie van 60% van de besmettingen is wel genoeg om de R onder de 1 te houden, en de besmettingen afnemen.
12/ Wat doen we met de fout-positieven? Stel dat de test 99% specifiek is en 1% onterecht aanwijst als ziek, en dat 1% is daadwerkelijk besmet, dan is ongeveer de helft van de 'positieven' fout-positief. Die zou zich dan toch onterecht moeten isoleren?
13/ Dat is vervelend, en te beperken door positieve gevallen te laten hertesten mbv PCR-test (aannemende dat daar t.z.t. capaciteit voor is), door sneltesten met name te gebruiken in populaties met hoge verspreiding. Daarnaast is dit nog altijd veel beter dan een lockdown.
14/ Wel verwacht ik weerstand onder kleine ondernemers, ZZP-ers etc. die moeite hebben om de kosten van zelf-isollatie op te brengen. Het is onredelijk dat zij die kosten moeten dragen voor de greater good of all. Daarom vergoeden zoals bij zwangerschap: uwv.nl/particulieren/…
15/ Misschien hebben ook niet alle burgers zin om mee te werken. Je doet dit meer voor de samenleving van voor jezelf (je krijgt immers geen zekerheid). Mocht dat weerstand opleveren, dan kunnen o.a. onderwijsinstellingen en werkgevers helpen bij de motivatie.
16/ Gebruiken dan die sneltesten? Helaas ze zijn er nog in ontwikkeling en we kennen de kwaliteit niet. We weten dat ze er aan komen, en welke eigenschappen ze waarschijnlijk hebben. Als we hier geen visie op ontwikkelen dan gaan kostbare maanden verloren.
17/ Beste @MinPres: dit is een uitstekend moment om naar de oogarts te gaan.
18/ Kortom: zie massaal testen als screenings-test, niet als diagnostische test. Vergelijk het niet met het huidige gebruik PCR, maar wel met een (lokale) lockdown of het laten rondgaan van het virus. Het is vooral aantrekkelijk in groepen met hoge asymptomatische verspreiding.
PS1. Hier draadje met link naar idee, en link naar eerder draadje met krantenartikelen etc. over het idee.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Xander Koolman

Xander Koolman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @XanderKoolman

12 Jun
1. Draadje over het Coronavirus-beleid VK.

Initieel koos het VK voor groepsimmuniteit middels besmettingen, en reageerde daarom traag op de eerste signalen.

Voormalig prof. en minister Rory Stewart legt dat bijzonder goed uit op 12 maart (kijken!) edition.cnn.com/videos/world/2…
2. De trage reactie heeft - mede vanwege het exponentiële karakter van de verspreiding - geleid tot veel hogere sterfte. Image
3. Waar trage reacties in de eerste weken economisch minder schade doen, schat de OESO nu dat de totale schade voor het VK juist hoger is: uk.reuters.com/article/uk-hea… Image
Read 11 tweets
30 May
1. In de zorg is sprake van veel vraaguitval. Dat is deels omdat mensen de eerste stap niet maken (naar bijvoorbeeld de huisarts), en deels omdat er minder wordt doorverwezen. We hebben een goed beeld van doorverwijzingen door huisartsen naar andere zorg. zorgdomein.com/nieuws/actuele…
2. Toen de ziekenhuizen op volle kracht bezig waren met voorbereiding op de IC-piekbelasting en de piek zelf was de vraaguitval met 77% het grootst. Het valt daarbij op dat de Noordelijke provincies een vergelijkbaar patroon laten zien. De vraag herstelt voorlopig nog niet.
3. We spreken over een stuwmeer van 1.000.000 verwijzingen, maar gezondheidseconomen verwachten dat een groot deel van deze vraaguitval verdampt. We verwachten kortom niet dat de huidige onderproductie weer zal worden ingehaald.
Read 11 tweets
8 May
1. Hier een gezondheidseconomische literatuurstudie naar de kosten en effecten van maatregelen om virus-verspreiding tegen te gaan. Op de verticale as staan de maatregelen die veel opleveren per euro bovenaan.
medrxiv.org/content/10.110… Image
2. Conclusie 1: testen-tracen-isoleren is waarschijnlijk zeer kosten-effectief, net als persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners. Image
3. Conclusie 2: Lockdowns (niet meer naar werk en school) zijn wel effectief, maar zeer kostbaar. Naar ik vrees is het nog een onderwerp van discussie of ze kosten-effectief zijn, dwz of the cure niet erger is dan de disease. Image
Read 9 tweets
5 May
1. Gisteren legde ik op Nieuwsuur vanaf 19:30 uit dat we voor een belangrijke keuze staan. Een keuze tussen een 'veenbrand' waarbij het virus rondgaat zonder IC's over te belasten en we (groeps)immuniteit opbouwen, en virus eliminatie samen met Duitsland. npostart.nl/VPWON_1310787
2. In dit interview van @Kiers_Zorgvisie geef ik wat meer achtergrondinformatie, met aandacht voor de verschillen in aanpak tussen Azië/Oceanië en West-Europa. zorgvisie.nl/aziatische-aan…
3. Mijn berekeningen zijn niet wezenlijk anders dan die van @bslagter. Maar ik had het uitleggen van exponentiële groeifuncties al eerder opgegeven: Bert bewees echter dat het wel mogelijk was om dit aan een groot publiek uit te leggen.
Read 10 tweets
31 Mar
1. Wat mij betreft de interessantste studie over de verspreiding van het Corona-virus tot nog toe. Zij laat zien hoe het reproductiegetal is opgebouwd uit verschillende groepen besmette personen en hoezeer GPS-track-en-trace kan bijdragen. science.sciencemag.org/content/early/… Image
2. Het basaal reproductiegetal R0 (hoeveel mensen gemiddeld worden besmet door geïnfecteerde persoon wanneer er geen immuniteit is), wordt geschat op 2. En is opgebouwd uit pre-symptomatisch 0,9; symptomatisch 0,8 en vrijwel niet asymptomatisch 0,1 (helaas) of door omgeving 0,2. Image
3. Vanwege pre-symptomatische besmetting is een handmatige track en trace (oorspronkelijke RIVM/GGD-benadering) kansarm om R onder de 1 te krijgen zodat de epidemie uitdooft (groen in figuur). Die benadering is traag en mist toevallige contacten in OV etc. Image
Read 10 tweets
17 Mar
1. Hier een prachtige modeleringsstudie over het effect van verschillende maatregelen op het verloop van de corona-infectie. De doorrekening gaat over de VS en het VK, maar veel hiervan lijkt bruikbaar voor NL, te beginnen met de conclusie:
2. Hier worden de twee hoofdstrategieën benoemd:
a. suppression (indammen en streven naar R0 onder 1 en uitdoving van de verspreiding)
B. mitigation (dempen van de gevolgen van de epidemie)
3. Hier de kans op hospitalisatie, IC en sterfte per leeftijdsgroep op basis van bewerkingen van de studie van Verity en anderen (daarover meer in ander draadje).
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!