Gisteravond laat kreeg ik deze foto van een collega visser uit België.
Deze man was 3 jaar lang niet op dit visbestek geweest, wat hem bijna een hartaanval bezorgde.
Dit zijn de molens bij de silverpit! De omvang is evengroot als 2 x het oppervlakte van #Texel.

(Draadje)
Waar de molens nu staan visten wij een jaar of 8 geleden nog. De tijd dat het rog en haaien quotum dusdanig groot was dat je hier nog gericht op kon vissen.
Vangstbeperking volgde waarop wij dat visbestek links lieten liggen.
Een zelf gecreëerd rust gebied voor rog en haai dus
Niet veel later werden de eerste boeien in zee gegooid waarmee de omvang van het gebied al duidelijk werd. Zouden de quotums van rog en haai dus verruimd worden, was je evengoed een gezond vangstgebied kwijt. Een groot vangstgebied ook nog!
Echter, 3 jaar geleden lagen wij in oktober ten noorden van het in aanbouw zijnde windmolenpark te vissen. De molens staan op een gem diepte van 30 mtr wij visten op een diepte van 60 tot 80 mtr. Nog nooit had ik daar rog/(doorn)haai gezien. Die week moesten we er omheen vissen!
Wanneer wij de week daar hadden uitgevist hadden we zeker 10 ton aan roggen en haaien kunnen vangen. Echter moet je als visser aan de toekomst denken en zijn wij weggegaan.
De jaren hierna heb ik tot 20 mijl rond dat park geen enkel rog/haai meer gezien! Weg, foetsie!
Wat ik niet snap is dat een #NGO als @WWF hele projecten op start om roggen te behouden! Zij denken dat de rog uitstervend is. Vissers zien er genoeg, bestandsopnames onvoldoende om dit te verifiëren!
Maar NGO's kijken niet verder! Die kijken naar cijfers, niet naar realiteit.
@GreenpeaceNL @SOSDolfijn @WWF @SeasAtRisk @denoordzee @deVISwijzer zijn NGO's die over de rug van vissers donateurs proberen te strikken! Het echte probleem bagatelliseren zij!
Want waarom vangen wij rond windparken geen roggen meer? Geen vis? Rond om windparken is de zee dood!
Onze regering wil voldoen aan het #klimaatakkoord. Oké een nobel streven natuurlijk maar moet daarvoor het dierenwelzijn opgeofferd worden?
@MinPres @minlnv @MinisterieEZK
Waarom luisteren naar een ngo die achter een laptop plannen maakt en niet naar de praktijk? De visserman!
De input van ngo's is dermate groot dat dit voor veel verandering zorgt op de Noordzee. Die veranderingen zijn niet positief omdat de praktische kennis ontbreekt en de hebzucht naar geld te groot is!

Wat wil ik nou zeggen dan?
Als je als visser al jaren moet toegeven en moet tandenbijten omdat je om rog en haai moet heen vissen maar daarna ziet dat rog en haai massaal sterven omdat zij uit hun habitat worden verdreven. Ja, dan zakt de moed je in de schoenen.
De uitrol van wind op zee? Slechte zaak!
Te veel luisteren naar ngo's?
Slechte zaak!

Wat gaan we er aan doen?
Het is water naar de zee brengen!
Want offshore windenergie is de nieuwe olie!

En vroeger gingen oliesjeiks over lijken!
Windenergiesjeiks? Die schuwen een dode Noordzee niet!

Fijne zondag!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with De Schrijvende Visser 🐟

De Schrijvende Visser 🐟 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!