Discover and read the best of Twitter Threads about #klimaatakkoord

Most recents (9)

Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
1️⃣ interview met @olofvdgaag van de @nvde bij @BNR, afgelopen donderdag.

De boodschappen waren ongeveer hetzelfde als in een eerder interview, waar ik al eens een draadje over schreef.

Maar kennelijk zit de kracht van de boodschap in de herhaling. 😉

2️⃣ Centrale stelling in dit interview is dat in 2030 75% van de elektriciteit door wind en zon wordt opgewekt.

Biomassa doet ook mee trouwens, is zo afgesproken in het #Klimaatakkoord.

Dan blijft er nog een kwart over voor andere technieken, aldus dhr. vd Gaag.
3️⃣ Wat hij NIET vertelde, is dat stroom slechts ca. 20% van de energievraag in Nederland dekt. Dus de 75% “duurzame” elektriciteit is 0,75 x 0,2 = maar 15% van de hele energietransitie!

Wat bestaat die andere 85% dan uit?

Denk aan: verwarming, vervoer, industriële processen.
Read 14 tweets
Draadje over CO2-opslag (CCS) en groene industriepolitiek. Gisteren lieten @milieudefensie @GreenpeaceNL en @NatuurenMilieu weten een hard plafond te willen op CCS, gelijk aan het plafond in het #Klimaatakkoord. Dat is max 7,2 Mton opslag per jaar. 1/15
nos.nl/nieuwsuur/arti…
Het plafond in het klimaatakkoord is een subsidieplafond. In de miljoenennota staat dat de regering dat plafond wil ophogen met nog eens 2,5 Mton. 2/15
Gek zou je denken, want Tata Steel ziet onder publieke druk af van CCS waardoor het opslagproject Athos niet doorgaat. Porthos gaat wel door, maar voorziet vooralsnog maar in 2,5 Mton. Waarom dan toch een ophoging? 3/15
Read 15 tweets
Gisteravond laat kreeg ik deze foto van een collega visser uit België.
Deze man was 3 jaar lang niet op dit visbestek geweest, wat hem bijna een hartaanval bezorgde.
Dit zijn de molens bij de silverpit! De omvang is evengroot als 2 x het oppervlakte van #Texel.

(Draadje)
Waar de molens nu staan visten wij een jaar of 8 geleden nog. De tijd dat het rog en haaien quotum dusdanig groot was dat je hier nog gericht op kon vissen.
Vangstbeperking volgde waarop wij dat visbestek links lieten liggen.
Een zelf gecreëerd rust gebied voor rog en haai dus
Niet veel later werden de eerste boeien in zee gegooid waarmee de omvang van het gebied al duidelijk werd. Zouden de quotums van rog en haai dus verruimd worden, was je evengoed een gezond vangstgebied kwijt. Een groot vangstgebied ook nog!
Read 11 tweets
1/ U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van #boeren en het opkopen van hun #grond en #landerijen. Het officiële antwoord luidt: om het #stikstof-overschot terug te dringen. nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04…
2/ U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van #bomen in #Nederland. De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ #biomassacentrales.
3/ Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in #Nederland grote lappen #grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben. 💡
Read 18 tweets
1/ President #Trump wordt in de Nederlandse mainstream media continu weggezet als een slechte domme onbetrouwbare leugenaar, die tot weinig anders in staat is dan liegen. Nooit wordt u eerlijk geïnformeerd over wat hij allemaal heeft bereikt tijdens zijn presidentschap tot nu toe
2/ Een overzicht v/d successen van #Trump.

Sinds hij aantrad als president:
🔵 werden ca. 4 miljoen nieuwe banen gecreëerd in de #USA;
🔵 hebben meer Amerikanen een betaalde baan dan ooit eerder in de geschiedenis;
🔵 is economische groei in #USA vrijwel continu 3 à 4%
3/ Sinds #Trump aantrad als president:
🔵 werden 400.000 banen voor fabrieksarbeiders gecreëerd in de #USA;
🔵 groeide werkgelegenheid in fabrieken harder dan gedurende de afgelopen 3 decennia;
🔵 is het consumentenvertrouwen van burgers gestegen tot het hoogste punt in 18 jaar.
Read 16 tweets
UPDATE: Planbureau voor de Leefomgeving acht het geheime rekenmodel achter elektrisch rijden gebruikt voor het #klimaatakkoord 'geschikt' voor een uitgave van 12 miljard euro (!) – zonder de parameters te kennen en de manier waarop het technisch werkt ftm.nl/artikelen/brak… Image
Het contrast met de werkwijze van @CPBnl kan niet groter. CPB gebruikt alleen volstrekt transparante modellen, die zijn gevalideerd en geprogrammeerd in speciale software voor wiskundige toepassingen.
Het PBL weet niet eens of het model gebouwd is in Excel, dat door CPB ongeschikt wordt geacht voor complexe doorrekeningen rond de effecten van fiscale stimulering.
Read 6 tweets
CPB, foto1, die lang niet alles meenemen, komen op 5,2 miljard extra kosten in 2030. CE Delft, foto2, die meer meenam maar inschatting maakte voor klimaatakkoord er was, kwam in 2030 op ruim 16 miljard. Voor het idee wat het CPB allemaal niet meeneemt in haar berekening. ImageImage
ps Bron CPB cpb.nl/doorrekening-o… en bron CE Delft ce.nl/publicatie/rec… (Rapport CE Delft is gemaakt i.o.v. Milieudefensie)
Search op 'warmtepomp' in CPB pdf: 'Alhoewel de benodigde investeringen om de energie- en autolasten te verlagen gepaard gaan met soms hoge kosten, lopen deze niet mee in de berekende inkomenseffecten in deze notitie.' Kortom, oa aanschaf warmtepomp neemt CPB niet eens mee. LOL Image
Read 4 tweets
#Lomborg krijgt opnieuw 2 pagina's in @demorgen om twijfel te zaaien over het nut van klimaatbeleid. Draadje met de belangrijkste bezwaren. @jdceulaer @barteeckhout
De kern van Lomborgs redenering is nogal paradoxaal: de klimaatopwarming afremmen zal niet lukken, ook niet met het klimaatakkoord van Parijs, maar dat is ook niet zo erg. De mens kan zich aanpassen aan de opwarming.
Hij haalt ter staving z'n fel bekritiseerde studie aan: die komt tot minieme resultaten van het klimaatakkoord van Parijs omdat ze erg onwaarschijnlijke aannames hanteert. Hier de resultaten van Lomborg versus die van anderen, zoals de Belgische topwetenschapper @JoeriRogelj
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!