Sobre os incendios que cada ano son máis devastadores sempre atopamos á oposición apuntando ao goberno autonómico de turno. Eso é non apuntar á raíz do problema.
Fai 30 ou 40 anos era imposible que o lume chegara ás casas no rural porque ao redor delas había hortas, prados,...👇
Cando ardía o monte, na maioría dos casos apagábano os veciños cos seus propios medios. Difícilmente se formaban incendios mostruosos porque os camiños estaban de andar por eles, non había mega plantacións de eucaliptos, a xente apañaba o toxo para estrar as cortes,... 👇
A xente do pobo coñecía o terreo como a palma da súa man, porque vivía del. Pronto se organizaban para, cos seus propios medios, atallar o lume por onde mellor conviña. Sabían de onde viña o aire, cara onde avanzaba o lume e qué se ía atopar nesa dirección.👇
Os que tiñan tractor e cisterna para botar o purín ían ao río, enchíana, e tomaban o camiño máis curto para atallar as lapras.
O resto ían con xestas a apagar nas zonas de monte baixo.
O monte era rendible e o pobo non permitía que lle queimasen o que lles daba de comer. 👇
Que pasou entón nos últimos 40 anos?
- O monte deixou de ser rendible. Antes un tráiler de piñeiros daban para cubrir as necesidades dun ou 2 meses. Agora vale menos de 300 €.
- A xente abandonou o rural. Desapareceron milleiros de explotacións agrícolas de subsistencia 👇
A xente no rural non vive da terra. Traballa na cidade máis cercana, nun polígono industrial,... moi pouca xente vive do sector primario porque deixamos de ser competitivos.
- O leite, a carne, a madeira, os productos da horta,... hoxe importamos boa parte do que consumimos,.. 👇
Eso pode cambiarse desde a Xunta?
As decisións que nos trouxeron ata aquí viñeron de máis arriba e só desde máis altas instancias se pode cambiar o rumbo.
Á xente do común cóstanos establecer onde están os intereses e quen os promove, pero temos claro que esto cheira a chamusco.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ourensenoespello

ourensenoespello Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!