Hangisi hekimlik mesleğinin gereklerine daha uygun?

Profesyonel mesleklerin gerekleri uzun yıllarda, bazen yüz bazen mesela hukuk ve tıpta olduğu gibi bin yıllar içinde oluşmuştur (hukuk fakültelerinde halen Roma hukuku okutulur).
Tr'de aktüel işin gerekleri (örneğin 100– hasta) profesyonel mesleğin gereklerine çok kez ağır basıyor.

Fakültelerde ilgili profesyonel mesleklerin gereklerine göre eğitim verilmesi için fildişi kulesi ortamı lazım.
Yoksa işin icrası tamamen aktüel işin gerektirdiklerine uyardı.
"Üniversite meslek okulu değildir" romantikliğiyle düşünürken, üniversitenin profesyonel mesleklerin bazen binlerce yılda oluşmuş gereklerini koruduğunu ve hatta bazen sadece onun koruduğunu unutmamak bence iyi olur.
Profesyonel meslek eğitimi Aydınlanmanın gerekleriyle çatışmaz.
Bu gibi sık karşılaşılan durumlar ve olaylar, Tr'de gündelik kamusal hayatı niteleyen "düzenli anarşi"nin mesleki boyutuna işaret ediyor.

(Tr'de kamusal alan güçsüz devlete işaret edecek şekilde serbestlik, özel alan da güçlü aileye işaret edecek şekilde bir disiplin alanı)
Tr'de çoğu alanda yeterince yetişmiş sayısız profesyonel var ama aktüel işin gerekleri profesyonel mesleğin gereklerine çoğu kez ağır bastığı için, aldıkları eğitimin gereklerini hayata geçirmekte zorlanıyorlar. Bence bu önemli ama pek konuşulmayan bir sorun.
Yoksa, Tr'de mesela depreme dayanıklı bina yapmasını bilen sayısız mimar ve mühendis zaten hep vardı. Ama bu bilgi ve potansiyel başta kamusal bilincin eksikliği ve "düzenli anarşi" ortamı sebebiyle bir türlü hayata geçemedi ve binaların çoğu halen de çürük.
Depreme dayanıklı binaların kamusal ölçekte yapımı konusunda da hem önceki ilgili yönetmelikleri yeterince uygulamayıp hem de sorumluluğu o eski yönetmeliklerin yetersizliklerine yıkan bir idari zihniyete sahibiz ki halktan da destekçileri çok.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Murat Önderman

Murat Önderman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @muratonderman

6 Aug
DİZİ:
Lincimin biçimi şunları düşündürdü:
Bilinçdışında tümgüçlü ve kötüniyetli algılanan otorite karşısında hissedilen çaresizlik ve zayıflık duyguları ekseninde yaşanan dişilleşme kaygısı, kimliği yitirme kaygısını tetikleyerek, öfkenin bütünleştiriciliğine sarılmaya yol açıyor
Ama öfkenin etkisi doping gibi ve ateşinin sürekli tazelenmesi lazım. Öfkenin ateşi sürekli havalandırılıyor ki dağılma kaygısı yüzeye çıkmasın. Trollük bu iş için biçilmiş kaftan.

Bu durum net şekilde Odip öncesi. Tüm Odip öncesi durumlar gibi narsisistik ve egosentrik.
Son kayıt, empati ve diğerini kapsayıcılık eksikliğini de açıklıyor. Kendini dışlanmış hisseden, diğerini nasıl kapsayabilsin ki.

İmza yok. Anonim hesaplardan ne yazarsanız yazın, altında sizin imzanız yok! Kendisi olarak çıkıp susmaktansa, imzasız nefret dili tercih edilmiş.
Read 23 tweets
1 Aug
Daha kaba, ayrıntısız, özensiz, ilgisiz ve düşüncesiz olan daha ince, özenli, ilgili ve düşünceli olanı alıngan görür. Hemen hiç şaşmaz bu.
Birini düşünmek de ona bir enerji yatırmaktır.
İnsanlar genellikle karşılık bekler.Bu karşılığı veremeyen diğerini alıngan konumuna düşürür
Tezer Özlü demişti galiba, bir insan nasıl seviyorsa öyle sevilmek ister diye.
Çoğunlukla kadınlar daha alıngan görülmüştür çünkü onlar diğerlerine daha çok enerji yatırmışlardır.
Freud, dahiyane bir metninde paranoyayı birisine yapılan aşırı yatırım (hiperekatheksis) üzerinden açıklamıştı.Kuramını kıskançlık paranoyasından muzdarip bir kadın hastasının analizi sırasında oluşturmuştu.Sorun şu ki kadın beklediği derinlikte bir karşılık alamıyordu kocasından
Read 18 tweets
26 Jun
Belki dikkatinizi çekmiştir, Avrupa'nın çoğu ülkesindeki cezalar, aralık zamanla biraz kapansa da, Tr'ye göre çoğu kez daha hafiftir.
G. Hofsede isminde bir araştırmacı var. O diyor ki belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksek olan Tr gibi ülkelerde kirli ve tehlikeli olana dair sınıflandırmalar düşük olanlara göre daha katı ve hatta mutlak yani istisnasızdır.
Belirsizlikten kaçınma eğilimi düşük olan ülkelerde ise şöyle bir paradoks var: Bu tip ülkelerde kurallar daha az "kutsal" görülürken onlara daha çok riayet ediliyor.
Read 14 tweets
13 Jun
Tr'de otoriter/pananoid baskı ile manik taşkınlık, hemen kahrolup hemen coşmak, özgürlüksüzlük ile meydanı boş bulunca sınır, kural tanımamak, yargılayıcılık ile dürtüsellik (kendini gerektiğinde de tutamama), geveze bir konuşkanlık ile otosansür yanyana gelmiş, kol kola girmiş.
*otoriter/paranoid baskı

Pardon.
Sessiz, sakin diye 2 saat yol giderek vardığım ormandaki yolda yürürken, camları açık, radyosunun volumü sonuna kadar açılmış araçlar yanımdan geçerdi. İçleri çoğu kez dolu olurdu. Bu müzikli dayatma, vicdan ve üst ben karşısında zafer kazanmış egonun taşkınlığını yansıtıyordu.
Read 10 tweets
10 Jun
Kıvamı tutturmak, yemek yapmakta olduğu gibi kendini zaman içinde oluşturmakta da çok önemli. Kıvamını tutturamayan insan kıvamı tutturulmamış yemek gibi (kötü bir benzetme oldu ama ne yapayım, ben bir edebiyatçı değilim).
Belki cehaleti de bu yolla ele alabiliriz. Cahil kıvamı tutmamış biri. Neyi ne zaman ve kime nasıl söyleyeceğini pek bilmiyor mesela. Cahilin patavatsızı.
Bilgisever entelektüel ise gündelik hayatı yaşamak için gerekenden fazlasını bilmeyi isteyen biri. O da gündelik hayatın pratik becerilerinde kıvamı tutturamamış, dolayısıyla da bu alanın cahili olabiliyor.
Hemen herkes biraz cahil biraz değil.
Read 4 tweets
8 Jun
Nezaketin insanı insanlıktan çıkardığını da okudum burada en sonunda. Üstelik nezaket doğal elmas kadar azalmışken.
Yine de bir garsona sipariş verirken bana çay getir yerine bir çay alayım ben demeyi tercih edeceğim. Böyle bir insanlık matah bir şey değil.
Uygarlık yapabilecekken yapmadıklarımız ve hiç de zorunlu olmadığı halde yaptıklarımızla ilişkilidir. Zorunlu olmadan gerekenlere dairdir.
Zorunluluğu olmadan her gün duş almak, zorunluluk olmadığı halde binanın dış yüzeyine minik bir heykel kondurmak gibi.
Otantik olacağız derken birer odun olmak da var tabii.
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!