SEKÜLER-LAİK TARİKATLAR FLOOD

1) Seküler, laik tarikatları anlatmayacağımızı mı sandınız. Türkiye'de tarikatlar ikiye ayrılır:
Dini tarikatlar.
Seküler-laik tarikatlar.
Türkiye'de en tehlikeli tarikatlar seküler-laik tarikatlardır.Kemalizm Tarikatına bağlılar. Bilgisel başlıyor.
2) "Tarik" yol demek. Tarikat ise çoğulu "yollar" demek. Kelime anlamı ile Kemalizm ritüelleri, inanç sistemi, ayinleri, kutsalları, virdleri, rabıtasyonları, kutsamaları olan bir tarikattır. Kendine ait irili ufaklı birçok kolları ve silsilesi vardır.
3) Kemalizm tarikatının bazı kolları vatansever ve milli tavır alırken irili ufaklı birçok kolu Atatürkçülük adı altında CIA, BND, MOSSAD, AB adına çalışır. Sahte dini tarikatlarda Allah ile kandırılırken, seküler-laik tarikatta Atatürk ile kandırılır. Atatürk ile aldatırlar.
4) Seküler-laik sapık tarikatlar Atatürk adına dogma oluşturup on binlerce genci devşirdiler. Hâlbuki bu tarikatın birçok kolu dış odakların kontrolünde. Atatürk uyutma ve devşirme aracı. Ne yazık ki devlet yeterince denetlemiyor. FETÖ'den kalan boşluğu doldurma derdindeler.
5) Türk Dil Kurumu’nun 1945'te yayınladığı Türkçe Sözlükte din tanımı yapılırken şu cümle kullanılıyor:  “Kemalizm Türk’ün dinidir”
Sonraki baskılarda “Atatürkçülük Türk’ün dinidir” denilmiştir. Gençliğe İslam'a alternatif bir din olarak benimsetilmeye çalışıldı.
6) Dönemin yazarları, aydınları, gazeteleri bir ilah olarak anlattı ve benimsetti.Atatürk ölünce Kemalizmi dinleştirip en azından tarikat haline getirip gençlerin yapacağı ritüeller, rabıtasyonlar, virdler oluşturdular.Nutuk kutsal kitap, büst ve heykeller toplu zikir alanı oldu.
7) Atatürk böyle bir şeyin oluşmasını istemiyordu belki de. Ama tarikat ve dinselleşme oluşmuş silsile olarak farklı kollara ayrılmıştı. Kolların çoğu Soros, ABD lobileri, mason ve Sabataistlerin kontrolüne girmişti.
8) Kemalizm tarikatı(yolu) ve kolları zamanla devleti kendilerinin ilan edip devleti ele geçirdi. Kendilerinden olmayanları ve uymayanları devletten attı, darbe yaptı, belki suikast da yaptı. Devleti ele geçirmiş en tehlikeli tarikatti. Kirli işler ve dış bağlantıları var.
9) Atatürk adına kandırdılar. Atatürk ile makam elde ettiler. Atatürk ile yüzbinlerce kişiyi kandırıp tarikata körü körüne bağladılar. Beyinleri bu toprakların ruhundan uzaklaştırdılar. Dini kanattaki sapık tarikatların aynısı değişen bişey yok.
10) Körü körüne bağlanma, kendinden başkasını dışlama, ezme, darbe yapma, tutuklama, kapatma işini en fazla yapan Kemalizm tarikatıdır(yolu). Kör bağlanma ve dogma ile kandırma yönünden nörolojik ve pedogolijik olarak sahte dini tarikatlardan farkı yok. Bunlar seküler ve laik.
11) Ölüden yardım isteme medet umma, kör bağlanma, olmayan gerçekleşmemiş şeye inanma, hurafe ve bidat bilgi uydurma, şahsı kutsama ilahlaştırma en fazla Kemalizm Tarikatındadır. Sapık Dini tarikatlar bu konuda onlara erişemez.
12) Bu tarikatta her hangi bir yere Atatürk heykeli ve büstü diktirip açılış yapmak sapık dini tarikatlarda dergah, tekke açtırmaya denk. Mübarek kutsal günler ilan ettirip heykel büst önünde toplu ritüeller de sapık olan dini tarikatların şeyhini toplu kutsamasına denk. Aynı.
13) Mustafa Kemal böyle bir şeyi istememiş ve bunu yıkmak için mücadele etmemiş miydi? Ama onun adına tarikat ve din icat edenler başka bir yol edinmişti. Kemalizm tarikatının Türkiye'ye yayılmış dış bağlantılı çok kolu var ve denetlenmiyor. Devlet acil denetlemeli.
14) Kemalizm tarikatının kolları sanatçılardan, ünlülerden büyük bir kitle devşirip kullanmayı da bilmiştir. Tarikatın çıkarı doğrultusunda kışkırtma ve sivil isyanda kullanmıştır. Devlet malına zarar vermişlerdir. Taciz tecavüzü kendileri yapınca görmezden geliyorlar.
15) Bizde insanlar iki şeyle kandırılıyor:
Din ile aldatılıyor.
Atatürk ile aldatılıyor.
Bu ikisi ile kandırılıp devşirilmiş insanları hiç bir zaman ikna edemedim. Din ve Atatürk ile uyuşturulup sahte dini ve seküler-laik tarkatlara bağlanmışlar. Ne anlatsan boş.
16) Atatürkçüyüm diye kasılanlar teknoloji, sanayi ve ekonomiyi mi büyütmüş?
Villa Lüks Konfor Para Mal Makam Mevki Yalı Yat Kat Şirket elede edip büyütmüşler.
Atatürk "ismini" kullanarak soydular.
Atatürk "imzası" ile korundular.
Atatürk "resmi" ile makam-mevki elde etmişler.
17) Osmanlı'da "Din elden gidiyor" diyerek isyan ile Abdülhamit'i devirdiler.
Türkiye'de "Cumhuriyet ve Laiklik elden gidiyor" diyerek darbe yaptılar.
"Din ve laiklik elden gidiyor" diyerek darbe yaptıran aynı odaktı.
Darbe sonunda kazançlı çıkan hep "KARANLIK ODAK" oldu.
18) Bir haftadır sabahtan akşama kadar dini tarikatların hepsine, imam hatiplilere ve islami kavramlara hakaret ettiler. Seküler ve laik tarikatlarda dönen pislik daha beter. Ve dış odaklara bağımlılıkları daha fazla. Denetlenmeli.
19) FETÖ'den kalan boşluğu sapkın seküler-laik tarikat üyelerinin doldurulmasına müsade edilmemeli. Adaletli olmalı. Seküler-laik tarikatlar vakıf, dernek olarak ne yaptıkları belirsiz. Denetlenmeli!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mustafa Güldağı

Mustafa Güldağı Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mustafa_guldag

27 Sep
1) Tarih tekerrür ediyor. Osmanlı'yı;
Kuzeyden Ruslar
Akdeniz'den Fransız ve İngilizler.
Avrupa'dan Almanlar kıskaca almıştı.
Ama bir sorun vardı. Otorite ilan edip delicesine denge politikası uygulayan Abdülhamit indirilmeden Osmanlı'yı tam parçalayıp bölüşemiyorlardı.
2) Sultan Abdülhamit, Rusya saldırınca İngilizle anlaşıp Rusya'yı engelliyordu. İçeride Abdülhamit'in adı, İngilzlerin uşağı, devleti ingilizlere peşkeş çektiye çıkıyordu. Abdülhamit Rusya'yı def etmek için İngilizlerden yardım aldı, karşılığında Kıbrıs'ı İngilizlere kiraladı.
3) Sultan Abdülhamit, İngiliz ve Fransızlar baskı uyguladığında Almanya ile ittifak yapıp tavizler vererek İngiliz ve Fransız tehlikesinden korunmuştur. İçeride adı devleti Almanlara peşkeş çeken Alman uşağı padişaha çıkarılıyordu.
Read 11 tweets
25 Sep
KOBANİ EYLEMLERİ FLOOD

1) 2014 yılında DAEŞ'i Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Kobani'ye saldırtan güçle, hemen ardından Demirtaş'ın 36 ilde isyan başlatmasını isteyen güç aynıydı. DAEŞ Kobani'ye girecek, Demirtaş-HDP Türkiye'de isyan başlatacak. Bu bir projeydi. Dikkatli okuyun.
2) Unutmayın. Kürtleri tamamen HDPKK safına ve ideolojisine itip ABD kontrolünde Kürdistan kurmak için önce Kürtleri İslam'dan vazgeçirmeleri gerekir. Bu da sözde İslamcı radikal bir örgüt kurdurup Kürtleri katletmesi ile sağlanabilirdi. Projeyi anladınız mı? Kim yaptı?
3) DAEŞ'i tasarlayan kişi ABD Dışişleri Bakanlığı, CFR ve CIA'da çalışan Profesör David Philips idi. Her konuşmasında PKK kontrolünde büyük bir devlet kurulması gerektiğini, ABD'nin PKK'yı terör örgütü olmaktan çıkarması gerektiğini söylüyordu. DAEŞ'in tasarımcısıdır. Image
Read 19 tweets
24 Sep
1) Akdeniz'de Fransa tehdit ediyor. Rusya iniyor. ABD savaş gemisi gönderiyor. İsrail anlaşmalar yapıyor. Almanya sokuluyor. Çin Akdeniz limanlarını kontrol etme gayretinde. Peki "İNGİLİZLER" nerede? Hiç bahseden yok. Yok gibi görünüp her şeyin içinde. Bu İngiliz stratejisidir.
2) Suriye savaşında Rusya var. ABD girdi. Fransa dahil oldu. Almanya lojistik olarak var oldu. İsrail güneyden girdi. Peki İNGİLİZLERİ gören duyan oldu mu? Hiç yok gibi ama Suriye olayının tam merkezindeydi. Hiç yokmuş gibi olup herşeyin içinde var olmak İngiliz stratejisidir.
3) Libya konusunda ABD, Rusya, Fransa, İsrail dahil oldu. BAE gibi kıçı kırık devletler bile Libya'ya dahil oldu. Gariptir İNGİLİZLERİN ismi bile geçmiyor. Halbuki tam merkezinde. Görünmeden var olma stratejisi. Hiç yok gibi ama mevzunun merkezinde.
Read 15 tweets
23 Sep
1) Tehlikeli bir 10 yıla girdik.1919 yılında dönemin ABD başkanı Wilson tarafından şu anki Türkiye topraklarını 4'e bölen bir harita çizdirilir. Bu harita 2016'da çıkarılıp New York Times Gazetesi tarafından tekrar paylaşılır. Unutmayın Wilson "mason" bir başkandı.
2) Haritanın paylaşıldığı 2016 yılı 15 Temmuz Darbesinin yılı. Tesadüf değil. Haritaya göre Marmara, İstanbul ve İzmir'i de içine alan bölge Uluslararası Constantinopolitan Devleti, Doğu Anadolu’da Ermenistan, Güneydoğu Anadolu’da Kürdistan, orta bölge Türkiye diye bölünmüş.
3) Türkiye neden bölünecek?
-Türkiye'de petrol-doğalgaz denizi uzaydan da tespit edildi.Çökecekler!
-Kapadokya'ya kadar Büyük İsrail toprağı.Bölünmeden çökemezler.
-Bölgede güçlü devlet ve otorite istenmiyor. Irak, Suriye, Libya, Türkiye, İran gibi.Bölünüp minimalize edilecek.
Read 15 tweets
22 Sep
1) FETÖ'nün 2008'de partilere başlattığı proje;

Atatürksüz CHP
Erdoğansız AKP
Bahçelisiz MHP
Erbakansız SP
Muhsin Başkansız BP

Bu partilerin hepsine adam sızdırılıp şantajla teslim alma operasyonu çekildi.
2) Baykal'a kaset operasyonu ile milli isimler CHP'den tasfiye edildi.
2013 17-25 Aralık'ta Erdoğansız AKP operasyonunu başaramadılar.
Sonra Erdoğan MHP birliğini önlemek için hızla Bahçelisiz MHP operasyonunu başlattılar.Bu birlik onlar için ciddi tehlike olurdu.
Başaramadılar.
3) Erdoğansız AKP operasyonu başarılı olsun diye AKP içindeki büyük kriptolar bekledi. Başarılı olamayınca ayrılıp parti kurdular. Pusuya yatıp iyi beklediler. Birçok milli ulusalcı ve milli Atatürkçü hem perde önünde hem perde arkasında Erdoğan'ın arkasında durdu.
Read 12 tweets
21 Sep
1) FETÖ biter FETÖCÜLÜK bitmez?
Fetöcülük nedir?

-Körü körüne itaat
-Sorgulamamak
-Çıkarı için kirli işi yapmak, müsade etmek.
-Ümmetin çıkarı değil kendi çıkarını düşünmek.
-Kendi adamı yerleşsin diye başkasının hakkını yemek.
-Allah'la kandırıp, Atatürk maskesi ile algı yapmak
2) -Çıkarı için her parti ile pazarlık
-Toplumun değil kendilerinin çıkarını korumak
-Para ve makam için ilkesizleşmek
-Ülkesinin aleyhine yabancı güçlerle işbirliği
-Lideri kutsal kabul etmek
-Rüyalarla aldatmak
-Kutsalları çıkarına alet etmek
-Tabanın sorgulamasını yasaklamak
3) -Körü körüne parti desteklemek.
-Lider ve hocasının her dediğini doğru kabul etmek.
-Kendisine uymayanı sapık, hain ilan etmek.
-Başkasının hak ve hukukunu tanımamak.
-Rakibini devirmrk için Yunan, Avrupa ve ABD'den destek almak.
-Demokrasi, Atatürk, din ile aldatmak.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!