Oui, twittercollege over IQ-verschillen tussen groepen. Spoileralert en direct de saaie toon gezet: zowel erfelijke als omgevingsfactoren hebben invloed op intelligentie. Er zijn wel verschillende visies op de oorzaak v verschillen tussen etnische groeperingen en sociale klassen.
Er is bewijs dat er sterke correlatie bestaat tussen IQ-scores en genetische verwantschap, een vb hiervan is dat dat verband te zien is bij kids die opgroeien bij biologische ouders (hoge correlatie) versus kids en adoptieouders (lage correlatie).
Vanzelfsprekend heeft de omgeving ook veel invloed. Uit onderzoek blijkt dat een stimulerende omgeving een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling. Als kids op jonge leeftijd aan een stimulusrijke omgeving worden blootgesteld, leidt dat tot hogere IQ-scores.
Het blijft ingewikkeld in hoeverre genen verantwoordelijk zijn voor IQ-verschillen binnen een groep die dezelfde omgeving delen, laat staan dat je groepen kunt vergelijken op grond daarvan.
Genenpools tussen raciale groepen zijn helemaal niet zo verschillend in vergelijking met de genetische verschillen tussen mensen uit dezelfde groep.
Sociale klasse vertoont een duidelijke correlatie met de hoogte van het IQ. Welzijn en welvaart hangen samen met hogere IQ-scores, daar waar armoede en uitzichtsloosheid is, worden de laagste scores aangetroffen.
Armoede heeft invloed op het gebied v voeding, gezondheid, onderwijs. Ook bijv de gezondheid vd moeder heeft inpact op het psychische vermogen van het ongeboren kind. Armoede betekent ook soms de afwezigheid v stimulerende factoren, bijv boeken, of ouders die het kind activeren.
Een significant deel v kinderen met een lage IQ is negatief beïnvloed door een beschadigde omgeving. Zelfs op hersenscans werd ontdekt dat tieners die in armoede zijn opgegroeid, 6% minder hersenmasa hebben tov tieners in bevoordeelde omstandigheden.
Genetische effecten zijn sterker in rijkere omstandigheden, terwijl omgevingsfactoren meer naar voren komen in armere situaties.
Wat is helpend? Vroegtijdige interventies: hoe eerder een stimulerende omgeving voor een kind, hoe beter. Er zijn significante verschillen als interventies al in de peutertijd worden ingezet.
Tot slot: van stereotypedreiging is sprake als leden v een bepaalde groep lagere verwachting hebben van de vaardigheden van iedereen in hun groep. Niet uitsluitend een raciaal of etnisch probleem, je ziet het ook bij geslacht.
Iedereen die gelooft dat hij deel uitmaakt van een inferieure groep, is kwetsbaar voor gevoelens van nervositeit en minderwaardigheid.
Wat werkt? Uit een onderzoek blijkt dat studenten betere cijfers haalden als zij werden aangemoedigd om intelligentie te zien als een product v ervaring & verwachting, niet als een vastliggend iets. Het helpt ook als de stereotypen zelf worden bestreden.
Nou, c'est ca maar weer. Aanvullingen, leuke weetjes of deze-meid-vindt-iets-anders-dan-ik-en-moet-maar-eens-opvattingen: ik hoor het graag!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marijke Drogt

Marijke Drogt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!