Marijke Drogt Profile picture
Criminologist (MSc.), social worker, lecturer Applied Psychology at Hogeschool Leiden, also working with ex-inmates at Exodus.
13 Sep
Oui, twittercollege over IQ-verschillen tussen groepen. Spoileralert en direct de saaie toon gezet: zowel erfelijke als omgevingsfactoren hebben invloed op intelligentie. Er zijn wel verschillende visies op de oorzaak v verschillen tussen etnische groeperingen en sociale klassen.
Er is bewijs dat er sterke correlatie bestaat tussen IQ-scores en genetische verwantschap, een vb hiervan is dat dat verband te zien is bij kids die opgroeien bij biologische ouders (hoge correlatie) versus kids en adoptieouders (lage correlatie).
Vanzelfsprekend heeft de omgeving ook veel invloed. Uit onderzoek blijkt dat een stimulerende omgeving een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling. Als kids op jonge leeftijd aan een stimulusrijke omgeving worden blootgesteld, leidt dat tot hogere IQ-scores.
Read 14 tweets