1/3
حضور آقای مهدی خزعلی در ایران اینترنشنال
در متنی که چند سال پیش نوشتم توضیح دادم که چرا کار رسانه‌هائی چون بی.بی.سی فارسی،ایران اینترنانشنال و..در چهره‌سازی از مهدی خزعلی و معرفی او به عنوان«فعال سیاسی،نویسنده»،کاری غیرحرفه‌ای و عادی سازی جنایت است.
لینک متن در توئیت 3 رشتو
2/3
برنامه هویت که وزارت اطلاعات(سعید امامی،حسین شریعمتداری و..)آن را تولید کرد،گامی بود برای آماده‌سازی ذهنیت جامعه برای پروژه قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای.
آقای مهدی خزعلی،که کتاب هویت را منتشر و بر آن به امضای خود مقدمه‌ای تائیدآمیز نوشت،همکار پروژه هویت و سهیم در قتل‌ها است.
3/3
بر اساس کدهای معتبر رسانه‌ای انتشار اعترافاتی که با شکنجه گرفته شده،بدون ذکر این نکته، جرم است و مهدی خزعلی در این کتاب از جمله این جرم را نیز مرتکب شده است.
لینک مقاله چند سال پیش من در این باب با عنوان «چهره سازی از جنایت‌کار، عادی سازی جنایت است»

bit.ly/3bThh8w

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Faraj Sarkohi

Faraj Sarkohi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FSarkohi

20 Jun
1/4
شاید روزی مجبور شوند بگویند
خردادماهی بود نه چون همه خردادها که نوجوانان دختر و پسر را، بی‌آن که حتا نامشان را بدانند، به اتهام ثابت نشده‌ی شرکت در «تظاهرات 30 خرداد» اعدام کرده و با نشان دادن عکس آن‌ها در سیمای اسلامی و انتشار عکس آن‌ها در روزنامه‌ها از «خانواده های محترمی
2/4
که فرزندانشان...دستگیر و حکم دادگاه در مورد آن ها صادر اجرا گردیده » خواستند که «با در دست داشتن شناسنامه عکس دار ...به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند»

در اطلاعیه رسمی توضیح دادند که «لازم به یادآوری است که اسامی صاحبان عکس مشخص نشده‌است»
3/4
یادم هست که آقای بهزاد نبوی، که در آن زمان سخنگوی دولت مهندس موسوی بود و اکنون از رهبران اصلاح‌طلبان حکومتی، در دفاع از این جنایت در تلویزیون گفت در قوانین اسلامی سن و سال و دانستن اسم و.. مطرح نیست .جرم این‌ها محرز(ثابت) شده و باید مجازات می‌شدند. (نقل به مضمون)
Read 5 tweets
13 Jan
1/11
اعتراض را محدود نکنیم
نکته‌ای انتقادی با تحریم‌کنندگان جشنواره فجر در 11 توئیت

تحریم جشنواره حکومتی فجر امسال کاری است با ارزش در بستر همراهی با مردم معترض، حفظ هویت هنری و فرهنگی و پا نگذاشتن بر فرش قرمزی که با خون مردم رنگ شده‌است.در این موارد پیش از این نوشته‌ام
2/11
اغلب تجریم کنندگان، و نه همه آن‌ها، اعتراض به شلیک به هواپیمای مسافربری و دروغگوئی حکومت، همدلی با مصیبت‌دیدگان، همراهی با مردم و دلایلی از این دست را چون انگیزه‌های خود مطرح می‌کنند اما .
3/11
اما مردمی که در خیابان‌های ایران زبان به اعتراض بازکرده‌اند، به شهادت شعارهاِ، نه تنها به شلیک به هواپیما و به دروغگوئی حکومت در این مورد اعتراض می‌کنند که بعلاوه سرکوب‌گری و استبداد حکومتی را نیز هدف گرفته‌اند.
Read 11 tweets
13 Jan
1/6
ای هوار! ای هوار از وقاحت، ای داد از خبطِ دِماغ

عضو مثلث معروف برویم سفارت جمهوری اسلامی در لندن رای بدهیم، عکس یادگاری بگیریم و به تهران بفرستیم و... که این روزها به شدت نگران «همدلی حکومت با مردم» است، در متنی که به سایت انصاف نیوز فرستاده، یک کلمه که هیچ حتایک ویرگول..
2/6
حتا یک ویرگول در انتقاد از دروغگوئی،تیراندازی به مردم، کشتگان آبان‌ماه و..ننوشته اما از لندن به «رهبر،رییس جمهور،رییس قضا و رییس سپاه» توصیه می‌کند که «در مجلس ترحیم قربانیان فاجعه هوایی حضور یابند» که « گام مهمی در مسیر همدلی حکومت با مردم و رعایت جامعه پیش خواهیم رفت»
3/6
مردم را در آسمان و در خیابان‌ها می کشند، دروغ می گویندو.....و او فکر می‌کند «یک قطره اشک،یک شاخه گل یا یک فاتحه»ِ‌ی «رهبر، رییس جمهور، رییس قضا و رییس سپاه» «از کارآمدترین درمان‌ها برای ارواح زخم خورده است»
اگر بنویسیم بلاهت و خبطِ دِماغ، که همان آشفتگی ذهنی است، توهین است؟.
Read 6 tweets
20 Oct 19
1/8
مرغ خوش‌خوان ما را کشتند
حسین دهلوی رفت اما در یاد من حسین سرشار، نشسته بر شاخه درختی بلند، «آواز کشتگان» می‌خواند. ممنوع شده، زخمی، شکنجه شده، له شده زیر چرخ های یک ماشین
شاید به این دلیل که سرشار روزی به من و اسپهبد گفت «عاقبت می‌روم روی درختی می‌خوانم هرچه بادا باد»
2/8
در فیلم خاکسپاری حسین دهلوی دیدم کسی یکی از کارهای او را می‌خواند اما من چهره عاشق و شیدای حسین سرشار را دیدم و غمی به تیرگی همه ابرهای سیاه همه زمستان‌های تاریک عالم بر جانم چنگ انداخت
.
3/8
آن‌چه نظام فرهنگ‌کش با حسین دهلوی کرد قصه‌ای است پر غصه‌ که گوشه‌ای از آن در گفت و گوی با من در مجله آدینه هست و تمامی سیاهی آن در تاریخ ثبت می شود اما حسین سرشار، که برخی آثار دهلوی را نیز خوانده است، خود حکایتی است از زخمی ترین حکایت‌های عالم
Read 8 tweets
14 May 19
1ـ 6 ستایشگر جنایت در 60 دقیقه
چهره تازه‌ی بی. بی. سی فارسی «داریوش فروهر» را «قاتل»می داند،قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای(مختاری و پوینده و..) و کشته شدگان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی سال 67 را «موجودِ ظاهراً ایرانی» و «پای عملی‌شدنِ بمباران ایران و کشتار وسیع ایرانیان».
2 ـ 6 ـ آقای پرهام فرهنگ وصال، که به عنوان«کارشناس حقوق بین الملل» میهمان برنامه 60 دقیقه بی .بی. سی فارسی است ، در صفحه فیس بوکی خود نوشته است:
« بقایای خط ‌وربطِ قاتلی همچون داریوش فروهر»
و نیز نوشته است :
3ـ 6 ـ و نوشته است : «حوادثی دردناک و غیرقابل‌توجیه مانند اعدام‌های ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای اگر رخ نمی‌داد، الان تعداد بیشتری موجودِ ظاهراً ایرانی شبانه‌روز خود را گذاشته بودند پای عملی‌شدنِ بمباران ایران و کشتار وسیع ایرانیان»
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!