*دفاع جانانه نیکلاس لِکاسین از ترامپ در روزنامه فیگارو*
#رشته_توییت
1-ترامپ در پایان دادن به خلافت داعش در مارس ۲۰۱۹کمک زیادی کرد،او برخی از چهره های تروریسم بین المللی مانند ابوبکر بغدادی و قاسم سلیمانی را حذف کرد که تحریک کننده بسیاری از اقدامات از جمله اقدامات ضد آمریکایی بود
2-از بین همه سران دولت ها، این ترامپ بود که بیشترین شجاعت را برای محکوم کردن دیکتاتوری چین و مسئولیت آن در گسترش کووید-۱۹ نشان داد. همچنین اطاعت سازمان بهداشت جهانی از رژیم پکن را تقبیح کرد که با کناره گیری از آن سازمان این کار را انجام داد
3-... او از مرکل و پروژه گاز نورد استریم ۲ که آلمان را وابسته به روسیه می کرد با خروج سربازان مستقر در آلمان ابراز ناراحتی کرد ... او این سربازان را به بالتیک، لهستان و رومانی نقل مکان می دهد، جایی که هرگز اینقدر سربازان آمریکایی وجود نداشتند
4-چند روز پیش دو بمب افکن بی ۵۲ بر فراز اوکراین به همراه جت های جنگنده اوکراینی پرواز کردند. همه اینها هشدارهایی است که برای پوتین خودکامه فرستاده می شود. او همچنین در فوریه ۲۰۱۹ از پیمان خلع سلاح هسته ای با مسکو کناره گرفت زیرا روسیه به آن احترام نمی گذاشت

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kourosh Researcher

Kourosh Researcher Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!