1/ Hierbij wat meer Corona grafieken (RIVM Dashboard):

- Zkh: aantal Zkh opnames pd (mijn indicator)
- IC: aantal IC opnames pd
- Riool: aantal virusdeeltjes in rioolwater
- Pos: aantal positief getest

Alleen Pos is sterk opgelopen (let op: in mrt/apr is véél minder getest).
2/ Verklaring kan Groepsimmuniteit zijn, bv.

Vooraf was bijna 50% immuun (obv T-Cells) en is ca 10% echt besmet

Totaal 60% besmet, wv 10K (=0.1%=IFR) mn kwetsbaren overlijden.

Door die 60% ketst het virus steeds vaker af op immune mensen (R<1) en worden mn jongeren nog besmet.
3/ Dat lijkt een mogelijke verklaring

Maar waarom vinden we dan nu zo weinig antistoffen (ca 5%) en zo weinig Pos getesten (ca 3%)?

Mogelijk omdat antistoffen snel wegzakken & die 50% met T-Cells geen antistoffen hebben.

En omdat de PCR test alleen recente besmettingen toont.
4/ Maar is die IFR van 0.1% niet te laag? Ja, dat kan (zie bv url).

Maar ik nam aan dat die 50% mensen met T-Cell immuniteit allen besmet waren, wat natuurlijk erg veel is.

Stel dat slechts 1/5 daarvan besmet is, dan wordt mijn IFR 0.3% bij 10K doden.

cebm.net/covid-19/estim…
5/ Over T-Cells, hier nog een populaire uitleg (met refs) van @mkeulemans in de VK.

Daarin kan je ook het verhaal vinden over het snel wegzakken van antistoffen.

Voorbehoud: ik hou geen rekening met seizoens effecten en nieuwe Corona strains.

volkskrant.nl/wetenschap/kra…
6/ Check dit draadje over groepsimmuniteit in NL en reageer svp.

@bslagter
@pesla
@C19RedTeam
@ginnymooy
@Ammer_B
@Wim_Schellekens
@MarionKoopmans
@mauricedehond
@FatEmperor  

Bijvoorbaat dank!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wouter J. Keller

Wouter J. Keller Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @wouterkeller

10 Sep
1/ Dagelijkse Corona indicator in NL: Aantal zkh opnames (fig, obv RIVM Dashboard).

Een typische "casedemics": veel cases, amper zkh opnames.

Meer daarover in dit draadje over de nwe video van @FatEmperor: aanbevolen!
2/ Ivor Cummins (@FatEmporer) heeft zichzelf overtroffen met deze video (ca 35 min, dd 8 sep):Prachtige video over Corona oversterfte, lockdowns/masks, seasonality, casedemics, 2e golf etc.

In dit draadje bespreek in de video in 5 delen, ieder 6+ min.
3/ Cummins video (0-6min):

- De vergelijkbare CV19 curves van de grote EU landen
- met cross immunity (T-Cells etc) vóór de uitbraak

- Oversterfte in EU in 2020
- vs 2018, griep zonder lockdowns & masks

- Globale paniek obv dat foute Ferguson model
- zie fig, 20x te hoog!
Read 8 tweets
8 Sep
1/ Draadje

Voor 8 grotere EU landen zijn de curves voor Doden pd bijna identiek, terwijl de Lockdown maatregelen duidelijk verschillen

Dit duidt mogelijk op groepsimmuniteit.

De Piek wordt voor alle landen nl. bereikt in ca 30 dgn (na 25 doden), zie bv UK (30d, groene pijl)
2/ Hier de vier kleinere EU landen, ook allemaal rond de 30 dgn (groene pijl).

Incl. Zweden, met amper een lockdown, NL & DE met een lichte lockdown.

En Spanje, Frankrijk en Italië met een zware lockdown.

Maakt ogenschijnlijk amper wat uit!

Inspiratie:
nber.org/papers/w27719.…
3/ Maar groepsimmuniteit? Terwijl volgens Sanquin hooguit 5-10% vd mensen in NL besmet is?

Ja, doordat 25-50% al immuun was door natuurlijke of T-Cell immuniteit (VK).

Dat brengt het totaal nu op 30-60% immuun, en dat kan genoeg zijn (zie ook Gomes).

volkskrant.nl/wetenschap/kra…
Read 6 tweets
17 Aug
1/ De Corona spoedwet (link) geeft de minister v VWS @hugodejonge ongekende macht, los vh parlement.

Het geeft hem de wettelijke grondslag om een "dictator" te zijn.

Alle grondrechten kunnen door hem naar eigen inzicht worden ingeperkt.

Draadje met vb

eerstekamer.nl/behandeling/20…
2/ Corona Spoedwet & minister De Jonge.

Wil hij..

dat U vanaf morgen 2,5 meter uit elkaar blijft? Dan gebeurt dat.

dat iedereen in NL vanaf morgen zowel binnen als buiten mondkapjes gaat dragen? Dan gebeurt dat.

dat U morgen in quarantaine wordt geplaatst? Dan gebeurt dat.
3/ Corona Spoedwet & minister De Jonge.

Wil hij..

samenkomsten van meer dan 2 of 3 personen verbieden? Dan gebeurt dat.

bedrijven sluiten en/of horecagelegenheden beperken/verbieden? Dan gebeurt dat.

iedereen verplichten een PCR-test te nemen? Dan gebeurt dat.
Read 5 tweets
6 Jun
1/ Conclusie draadje:

- PIEK Corona INFECTIES NL was 15 mrt, daarna afname (R<1)

- LOCKDOWN was op 15 mrt nog amper effectief

- Oorzaak Piek was dus GROEPSIMMUNITEIT (GI), net als bij griepepidemie 2018, alleen sneller (fig)

- Lockdown dus achteraf gezien mogelijk OVERBODIG
2/ Waarom Piek Infecties op 15 mrt?

Omdat Piek in Ziekenhuis Opnames achteraf op 25 mrt blijkt te liggen (RIVM, fig).

Incubatie is ca 5d. En van infectie, symptomen, huisarts, naar ziekenhuis is ca. 10 dgn. Zie

quest.nl/mens/gezondhei…

en video NYC
bitchute.com/video/h9JbjST6…
3/ Piek INFECTIES (R=1) was dus rond 25-10 = 15 mrt. Was er toen al Lockdown in NL?

Obv. Google Mobility (ex Parks) was Lockdown op 15 mrt amper begonnen (fig)

En TV speech Rutte was 1 dg NA Piek, op 16 mrt, over Groepsimmuniteit.

Die dus net gerealiseerd was (R=1) op 15 mrt
Read 6 tweets
14 May
1/

Fascinerend artikel van Matt Ridley (UK):

Waren ziekenhuizen en zorghuizen misschien wel de superspreaders in de Corona uitbraak in ons rijke Europa en de VS?

Zou dat de verklaring kunnen zijn waarom Corona in arme landen (bv Afrika) weinig doet?

spectator.co.uk/article/we-kno…
2/

Quote:

Gabriela Gomes concluded that herd immunity could be achieved with 10% of the population immunised.

If this is right, then it is good news.

Once the epidemic is under control in hospitals and care homes, the disease might die out anyway, even without lockdown.
3/

En een andere visie, nu "thuis" als superspreader.

Quote: Mensen besmetten hun huisgenoten. "Thuis" is dan levensgevaarlijk. NIET de drukte in het openbaar vervoer, dringen op de roltrap of vluchtige ontmoetingen op straat. Wie besmet is moet apart.

wyniasweek.nl/rutte-en-rivm-…
Read 4 tweets
30 Mar
Draadje met Jinek (1):

J: waarom schrijf jij Yinek?

K: sorry, foutje. Ik meende dat je Russische voorouders had

J: Je hebt veel kritiek op het RIVM. Waarom denk je dat jij het beter weet?

K: omdat ik zie dat hun prognoses voor bv de IC bedden nergens op slaan.
Draadje met Jinek (2)

J: Kan je dat bewijzen?

K: Ja, tot vrijdagavond (bij jou) zei Gommers nog dat de RIVM prognose 2200 IC bedden over twee MAANDEN (eind mei) was. Gisteravond werd dat plots over twee WEKEN.
Draadje met Jinek (3):

J: Onvoorstelbaar. Hoe is dat mogelijk?

K: Moet je RIVM vragen. Ze zeggen dat dat komt omdat ze de ligdagen te kort hebben ingeschat. Maar uit hun plaatjes v 24/3 blijkt dat dat GEJOKT is. Misschien dat ze nu mijn tweets volgen voor de prognoses <g>.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!