Många bra synpunkter här! "A lockdown is an extreme policy measure and its consequences will not become apparent for some time"
Det här är ett starkare påstående än jag skulle använt: "I consider the lockdown reflex as currently the biggest threat to western capitalist democracies" men det finns en viktig poäng i resonemanget.
De frihetsinskränkningar som gjorts i stora delar av världen under coronapandemin är mer omfattande än något världen har upplevt i fredstid.
Det betyder inte att det är eller har varit fel att vidta dessa åtgärder. Jag säger inte att karantänbesluten, reseförbuden eller stängningar av olika verksamheter har varit dåliga beslut. Eller de lockdown-beslut som fattats i andra länder.
Jag har ingen aning och det har väl ingen annan heller än. Det är dessutom en väldigt komplex sak att utvärdera.
Hur väger vi ett konstaterat dödsfall efter smittspridning på, säg, ett fartyg mot risker för förkortade liv pga ekonomisk kris i ett låglöneyrke till följd av åtgärder mot smittspridning?
Vad vi däremot kommer att behöva diskutera i framtiden är hur lättvindigt många i den offentliga diskussionen tagit på dessa frihetsinskränkningar.
Det har varit förbluffande att så många som vanligtvis antas stå för frihetliga perspektiv till synes utan betänkligheter förordat extrema inskränkningar i rörelsefriheten, mötesfriheten och yttrandefriheten.
För det är just det som det handlat om. Extrema inskränkningar. Möjligen berättigade, eftersom covid-19 är en extrem folkhälsokris, men icke desto mindre är åtgärderna också extrema. Och när man slutar att se det har man svag förankring i demokratiska fri- och rättigheter.
Men systemet stod pall.
Det har varit förvånande att se hur den svenska juridiska strukturen har visat sig bättre än de flesta länder på att försvara dessa grundläggande demokratiska värden.
Vem hade trott att den ständigt bespottade regeringsformen skulle visa sig vara en av världens starkaste rättighetslagstiftningar i denna tid av kris?
Vem hade trott att en svensk myndighet med huvuduppgift att skydda människors hälsa skulle utgöra en motkraft när alla skrek sig hesa för skolstängningar och internering av sjuka?
Det betyder inte att Sverige har gjort mer rätt än andra länder och det betyder inte att svenska beslutsfattare alltid har fattat rätt beslut.
Det jag säger är att den svenska grundlagen i kombination med vår tradition av starka myndigheter har visat sig erbjuda ett unikt skydd för demokratiska fri- och rättigheter när det behövdes som allra mest.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mårten Schultz

Mårten Schultz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @martenschultz

6 Aug
Några reflektioner kring domen om den lilla flicka som hittades död i sitt hem tidigare i år och som kallats för Lilla hjärtat. Jag skrev kort i SvD om avgörandet: svd.se/pafoljden-for-…
Men vill lägga till några saker.

Först: Tingsrättens bedömning av bevisningen innebär att det är omöjligt att döma för vare sig mord eller misshandel. Domstolen konstaterar att det inte finns något konkret stöd för att mamman gjort något av det som åklagaren framfört.
Pappan är den sannolika skurken enligt domen. Han kunde inte höras i målet eftersom han ju dog i häktet. Istället tog rätten hänsyn till tidigare uppgifter från pappan, där han "tog på sig allt" (men menade att flickan dött av ett fall i badkaret).
Read 21 tweets
2 Aug
Under längre tid har det förekommit en diskussion om hårdare straff och mer effektiv brottsbekämpning. I denna diskussion har de politiska partiernas företrädare ofta velat lägga skulden på det nuvarande systemet på andra: på motståndare, kriminologer, debattörer eller medier.
Det här stör mig emellanåt.
Ansvaret för att dagens syster ser ut som det gör är att såväl regeringspartierna och oppositionspartierna på det hela taget vill ha det så här.
Read 17 tweets
24 Jun
Artikelserien om Freja i DN har rört upp känslor. Det är inte konstigt. Det är en upprörande berättelse som DN berättar. Men det är något som skaver.
Den första texten, som allt annat bygger vidare på, är biassed till Frejas fördel. Storyn är Frejas. Vissa andra röster hörs, bl.a., domarens. Men det är Freja som är offret och ordningsvakterna som är skurkarna. Ordningsvakterna eller företaget har inte uttalat sig i artikeln.
Det är inte DN:s fel. Det verkar inte ha funnits någon som ville uttala sig på denna sida. Men det finns en annan sak som är DN:s fel, en röst som inte hörs alls, och som jag vill påstå är ett helt centralt inslag i en text som målar bilden av ett rättsövergrepp.
Read 19 tweets
15 May
Det är inte ovanligt att den som säljer sexuella tjänster gör det under tvång.
Med tvång menar jag tvång i lagens mening. I den politiska debatten sägs ibland att alla som säljer sex gör det för att de är tvingade till det - om inte under hot om våld så av andra former av förtryck, eller påtryckningar. Det här leder ofta till bra diskussioner.
Men lagen intar inställningen att det finns situationer där den som säljer sex gör det utan att ha tvingats till det.

Nu vill jag säga två saker om de som tvingas till att sälja sex, d.v.s offer för människohandel.
Read 15 tweets
7 Jan
Ganska många medier har rapporterat om att IKEA ska utge flera hundra miljoner i ersättning till de efterlevande till en pojke som dog efter att fått en IKEA-möbel vält över sig. Se t.ex. TT här (med några uttalanden av mig): svd.se/expert-darfor-…
Dessa stora belopp är naturligtvis helt främmande för oss i Sverige och på det hela taget för de europeiska rättsordningarna i stort.
Det här är en händelse som krokar in i ett narrativ om amerikansk juridik: Den galna amerikanska skadeståndsrätten, pådriven av profithungriga advokater som jobbar på procent och domstolar med juryar som dömer med magkänslan.
Read 39 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!