۶/١ سختی و مشقت در دوران کودکی بر توانایی یادگیری و حافظه و همچنین رشد frontal cortex قسمتی از مغز که در تصمیم‌گیری نقش دارد، تاثیر منفی می‌گذارد. کودکانی که خانواده‌‌ای با وضعیت اقتصادی ضعیف دارند، در ۵ سالگی در مقایسه با دیگر کودکان، frontal cortex نازک‌تری دارند که بر حافظه،
۶/٢ تنظیم احساسات، کنترل هیجانات لحظه‌ای، و تصمیم‌گیری نقش دارد. اما از طرفی این سختی‌ها باعث بزرگتر شدن آمیگدلا و فعال بودن آن می‌شود، بخشی از مغز که رفتار هیجانی و لحظه‌ای را مدیریت می‌کند. این نقص‌‌ها ذهنی می‌تواند به اختلال اضطرابی/anxiety disorder منجر شود.
۶/٣ همچنین به طور طبیعی خانواده‌های فقیر در محله‌‌ای مسموم با امکانات اجتماعی محدود و جرایم بالاتر زندگی می‌کنند. در اثر استرس مزمن و همیشگی، سیستم دوپامین این کودکان نیز آسیب می‌بیند که که احتمال اعتیاد را در آنها افزایش می‌دهد.
۴/۶ سختی دوران کودکی و نقص سیستم دوپامین احتمال افسردگی در دوران بزرگسالی را نیز افزایش می‌دهد، که به صورت ناتوانی در حس و حال داشتن، پیش‌بینی زندگی، و در پی شادی رفتن بروز پیدا می‌کند.
۵/۶ عوامل استرس‌‌زایی که فرد بزرگسالی معمولی می‌تواند مدیریت کند، یک فرد با دوران دشوار کودکی را به راحتی می‌تواند وارد اپیزود افسردگی کند، یک افسردگی ناشی از حس ناتوانی عمیق در کنترل جریان زندگی و یک عجز آموخته.
۶/۶ اگر کودکی دوران شدید سختی را تجربه کند، اینگونه توجیه می‌شود که "روزها و حوادثی بود که بر آن کنترلی نداشتم". در صورت تداوم سختی، فرد در بزرگسالی به یک نتیجه ذهنی خطرناک می‌رسد که "زندگی همیشه به شکل غیرقابل کنترلی وحشتناک است".

از کتاب Behave

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with جارِد دایموند

جارِد دایموند Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JaredDiam

11 Sep
چین، از گذشته تا آینده

١/١٧ دوران امپراطوری‌‌ها در چین در سال ١٩١٢ پایان یافت. بعد از مدت کوتاهی جمهوری و جنگ‌های داخلی در نهایت کمونیسم به رهبری مائو در ١٩۴٩ به قدرت رسید. چین در آغاز تجربه دوران جدیدی بود، و آموزه‌های لرد شانگ و کنفوسیوس با اصول کمونیسم جایگزین شد.

منبع 👇🏻
٢/١٧ اما آینده این کشور همچنان با گذشته آن تشابهاتی داشت. در این دوران جدید، تسلط کامل state بر جامعه شدیدتر شد. چرا که اساس تفکر مائو با شروع جهش بزرگ بر حضور فراگیر state در جامعه استوار بود. در واقع روح استبدادی state همچنان مانند دوران امپراطوری در چین جریان داشت.
٣/١٧ جامعه همچنان ناتوان از مشارکت و بستن زنجیر به پای state بود. حزب کمونیست نقش تنها ارتباط میان آن دو را ایفا می‌کرد.انقلاب فرهنگی و تصفیه عقیدتی، برنامه مائو برای به حرکات در آوردن جامعه اما با پیروی از اصول حزب بود. رهیافت اقتصادی مائو هم مشابه لرد شانگ بود،
Read 17 tweets
6 Sep
نگاهی به کتاب Narrow Corridor از دارون عجم‌‌اغلو

١/١٩ کتاب به این مسأله می‌پردازد که چگونه برخی کشورها در طول تاریخ به آزادی دست‌یافتند، اما سرنوشت برخی دیگر اما آشوب و استبداد و فرسایش تدریجی است. ایده اصلی کتاب این است که آزادی، خروجی و نتیجه روند طبیعی امور نیست.
٢/١٩ آزادی، صلح، و رفاه یک کشور حاصل یک تعادل حساس و ظریف بین جامعه و state است، که هر دو باید مسیری مشخص را طی کنند تا به این نقطه برسند. بسیاری از کشورها در حفظ تعادل ناکام مانده و در رسیدن به آزادی ناتوان‌‌اند. نمودار زیر ایده کتاب را نشان می‌دهد.
٣/١٩ گاهی state آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند آزادی شهروندان را تضمین کند، گاهی آنقدر قدرتمند که خود عامل خفقان است. تنها حکومتی قدرتمند و در عین حال زنجیر شده shackled Leviathan می‌تواند هنجارهای فلج‌‌کننده را از بین ببرد و جامعه را به سمت تعالی هدایت کند.
Read 19 tweets
30 Aug
انرژی ذهنی Willpower

١/٧ در یک آزمایش یک شیرینی در مقابل کودکان قرار داده شد که برای مدت مشخصی نباید به آن دست می‌‌زدند. عملی که برای آنها بسیار وسوسه‌انگیز و مقاومت در برابر آن دشوار بود. دنبال کردن زندگی این کودکان نشان داد آنهایی که مقاومت بیشتری نشان دادند زندگی بهتری داشتند
٢/٧ چرا که به تاخیر انداختن لذتهای کوتاه در برابر تلاش برای موفقیت‌های آینده تاثیر بزرگی در پیشرفت دارد. اما این توانایی بهتر کودکان در مقاومت در برابر شیرینی از اراده بهتر آنها ناشی نبود. بلکه آنها با روشهای ذهنی وجود شیرینی را برای مدتی می‌توانستند فراموش کنند.
٣/٧ انرژی ذهنی مثل شارژ یک باتری برای تصمیم‌گیری و مقاومت در برابر کارهای جانبی محدود است، و همانند عضله‌‌ای که فعالیت میکند، بعد از مدتی خسته می‌شود. اگر برای یک کار ذهنی نظیر تصمیم‌گیری دشوار از آن استفاده شود، مقاومت در برابر وسوسه کارهای ساده‌تر کم می‌شود.
Read 7 tweets
28 Aug
نگاهی به کتاب The Biggest Bluff

١/١٩ نویسنده که دکتری روانشناسی داره شروع می‌کنه به یادگیری پوکر زیر نظر چهره‌های شناخته شده. طی مدت کوتاهی پیروزی‌های خوبی کسب کرد، و در این کتاب مسیر پیشرفت خودش رو در پوکر با نگاهی عمیق به مشابهت‌های اون با زندگی، روایت می‌کنه.
٢/١٩ نویسنده از نسیم طالب نقل قول می‌کنه که قوانین بازی رو نمیشه به زندگی واقعی تعمیم داد، چرا که دنیا بسیار پیچیده‌تر هست، که به اصل Ludic Fallacy هم معروفه. اما پوکر اصولی داره که به فهم زندگی کمک می‌کنه. برای مثال شرط‌بندی فاکتور مهمی در این بازیه که نشانی است از قدرت ورق.
٣/١٩ در زندگی روزمره شخص می‌تونه با قطعیت تحلیلی ارایه بده و یا حوادث آینده را پیش‌بینی کنه. اگر هم سوال بشه که چقدر به اون اعتقاد داره، در بسیاری موارد فرد تردیدی به خود راه نمی‌ده. اما اگر پیش‌بینی همراه با شرط‌بندی بر سر تحقق اون باشه، باور شخص دیگه ١٠٠٪ نیست.
Read 19 tweets
21 Aug
نحوه برگزاری انتخابات آمریکا
فلسفه الکتورال کالج

١/١٢ آمریکا روندی منحصر به فرد برای انتخاب رییس‌جمهور دارد که طی ٢۵٠سال به خوبی از عهده انتقال مسالمت‌آمیز قدرت برآمده. ١١سال پس از استقلال از بریتانیا، ١٣کلونی مستقل گردهم آمدند تا در مورد ساختار کشوری متحد تصمیم‌‌گیری کنند.
٢/١٢ چند هدف اصلی داشتند: جلوگیری از قدرت گرفتن دولت مرکزی و همچنین تضمین‌‌‌ تأثیرگذاری کلونی‌های کوچک در برابر کلونی‌های بزرگتر. در نهایت بعد از چند ماه گفتگو مصالحه‌‌هایی بین کلونی‌ها صورت گرفت. از جمله اینکه بین تمامی ارکان دولت/government یعنی اجرایی قضایی و کنگره،
٣/١٢ رابطه تعادلی و نظارتی Check and Balance برقرار باشد تا قدرت در هیچ یک از آنها متمرکز نشود. نمایندگان House of Representatives توسط مردم و به نسبت جمعیت انتخاب شود. در مجلس سنا اما سهم ایالتها فارغ از جمعیت ٢نماینده بود که توسط بزرگان ایالات یا آریستوکرات‌ها انتخاب می‌شدند.
Read 12 tweets
14 Aug
صیدنایا پایان دنیا

١/١۴ صیدنایا زندانی نظامی است که در ٣٠کیلومتری شمال دمشق قرار دارد. اگرچه دولت اسد، ٢٧ زندانی در سراسر کشور مخصوص مخالفان انقلاب سوریه داشت و در تمامی آنها شکنجه و مرگ رایج بود، اما آنها در قیاس با صیدنایا بهشت محسوب می‌شدند.

❌ روایت‌‌ها بسیار دردآور است ❌
٢/١۴ در حالیکه روسیه و ج‌‌ا بیشتر مدیریت جبهه نظامی را بر عهده داشتند، دولت بشار بر سرکوب غیرنظامیان و بازداشت آنها بسیار فعال بود تا درگیری‌ها به سمت فاز نظامی هدایت شود.

نوشته‌ای مختصر از حوادث سوریه 👇🏻
٣/١۴از چند ماه بعد از شروع انقلاب سوریه زندانیان قبلی زندان‌ها آزاد شدند، که بسیاری به گروههای تندرو اسلامی مسلح نظیر احرارشام و جیش‌‌الاسلام پیوستند. از ماه مِی ٢٠١١، صیدنایا به تدریج میزبان زندانیان جدیدی بود و به بازداشت شدگان اعتراضات علیه دولت بشار اختصاص پیدا کرد.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!