Kwenye interviews nyingi maswali huwa yanatafuta kujua ujuzi wako na uzoefu wako. Badala ya kukariri majibu ya maswali ambayo huulizwa mara kwa mara, jaribu kuelewa mbinu inayotumika mara nyingi kujibu maswali haya ambayo pia hujulikana kama "behavioral questions"
Maswali haya hutaka kujua namna ambavyo umewahi kukabiliana na changamoto na namna ambavyo unaweza kutatua changamoto nyinginezo huko mbeleni. Mbali na kudadisi ujuzi, huangalia kama una uzoefu. Njia hii kwa kifupi huitwa STAR - kifupi cha Situation, Tasks, Action & Results!
Situation/Hali - Fikiria hali inayofanana na swali, eleza namna ulivyofanya, weka taarifa mahsusi za tukio kama mahala, lini, nini n.k

Task/Jukumu - Ongelea jukumu ulilopewa kutatua changamoto hiyo. Eleza kwa kifupi na nyoosha maelezo. Elezea changamoto yoyote uliyokutana nayo
Action/Hatua - Elezea namna ulivyotatua tatizo/changamoto. Pia onesha stadi ambazo mwajiri angependa kuziona, uongozi, kujituma, ari na ushirikiano.

Results/Matokeo - Elezea matokeo na mchango wako katika kupata matokeo hayo. Ulijifunza nini? Nini matokeo ya hatua ulizochukua?
Maswali hutofautiana, lakini mara nyingi huangukia katika kutaka kujua namna unavyoshirikiana na wengine, uongozi, kutatua changamoto, uvumilivu. Kabla ya usahili, angalia kazi unayoomba na jiandae kwa kutumia njia ya STAR kwa kutazama stadi zinazotafutwa na kutoa mifano sahihi.
Zingatia - jiandae kwa kufanya utafiti wa kazi uliyoomba na kuandaa mifano 3-5 utakayotumia wakati wa usaili inayoonesha ujuzi na uzoefu wako, kuwa mkweli, usitunge stori, eleza stori yenye mafanikio/mafunzo. Unaweza kusoma zaidi hapa online.hbs.edu/blog/post/comm…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Adam Anthony

Adam Anthony Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!