Finished a great #zoomclass in the Sustainability and Environmental Change Minor here at @VUamsterdam today!What was supposed to be a 30min feedback session, turned into an 1.5 hour of in depth questions and great recommendations on how we can decrease our land footprint.
The students have shown good knowledge on what drives land use change, but were shocked at the impact of beef and dairy...especially cheese always disappoints them - particularly the Dutch students :) #justdutchthings
I was positively surprised on their willingness to change their diets to decrease their land, carbon and water footprint.And how disappointed they were in EU governments by not informing the citizens on the negative effects of the meat and dairy industry (also beyond EU borders)
The best recommendation of the day from one student: drink wine instead of coffee to reduce your environmental #footprint :) joke aside, we all should be better informed of how we impact the environment in our every day lives!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Žiga Malek

Žiga Malek Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ZigaMalek

Jul 10
Ze dlje casa spremljamo proteste Nizozemskih kmetov, zoper nacrte nizanja dusikovih emisij. Gre tu za vladno aroganco, poraz okoljske politike, ali pogoltnost kmetijsko-prehrambene industrije? Zapleteno (a res neizogibno) vprasanje @n1slovenija Krajsa 🧵

n1info.si/novice/svet/ni…
🇳🇱 je po 1945 (se bolj pa 1990) kmetijstvo preobrazila v izredno ucinkovito in intenzivno panogo. Namesto proizvodnje "nezahtevnih" prehrambenih izdelkov (npr. zita), so se usmerili v pridelavo izdelkov z visoko dodano vrednostjo kot so mlecni izdelki in zelenjava iz rastlinjakov
🇳🇱 kmetijstvo je danes visokotehnoloski sektor, ki po produktivnosti prekasa vecino ostalih drzav. Vse to je bilo seveda mozno ne le z vlaganjem v nove tehnologije, ampak tudi z visokim vnosom gnojil in pesticidov, in izredno veliko gostoto zivine na majhnem prostoru.
Read 14 tweets
Jul 9
Iz boja manjšine za enake pravice bomo vsi izšli kot zmagovalci. Slovenija 🇸🇮 bo od sedaj bolj pravična in prijazna država, tako za pripadnike LGBTQ+ 🏳️‍🌈 skupnosti, kakor tudi za njihove otroke.

24ur.com/novice/sloveni…
Iz lastnih izkušenj: ena največjih razlik dela na Nizozemskem v primerjavi s 🇸🇮 je večja vključenost in enakopravnost članov družbe, ki so v 🇸🇮 potisnjeni v okove lastnih štirih sten.
S partnerico sva dosedaj v vseh 7 službah na 🇳🇱 vedno delala z izjemnimi ljudmi iz LGBTQ+ skupnosti, nekateri so imeli tudi otroke. Ne zato ker bi jih bilo na 🇳🇱 več, ampak ker so se že davno odločili, da morajo kot razvita in demokratična družba poskrbeti za vključenost vseh!
Read 5 tweets
Apr 11
1/ V državi, ki se prodaja kot zeleni košček Evrope, nameravamo posekati 60 tisoč hektarjev gozda za širitev kmetijskih povrsin (predvsem pašnikov) @n1slovenija krajša🧵

n1info.si/novice/sloveni…
2/ Na prvi pogled bi mislili, da članek govori o Braziliji, Indoneziji ali kakšni drugi državi, kjer se gozdove krči za pridelavo soje, oljne palme ali pa pašo živine. Kot vse zgodbe, ima tudi ta več plasti.
3/ Prvič, ta ukrep je precej nenavaden za @MKGP_RS - ministrstvo z opisom "Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno upravljanje gozdov". Kot razlog za izsekavanje gozdov na ministrstvu navajajo "povečanje samooskrbe".
Read 13 tweets
Jul 5, 2021
Ze nekaj casa je jasno, da gre pri novem "zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah" za neverjetno skodljive predloge, ki bodo vodili k slabsemu stanju slovenskih voda, in slabsemu zivljenju Slovencev_k, vseeno pa bom se sam napisal zakaj sem volil proti (1/10):
"Zakon" dovoljuje gradnjo "enostavnih objektov" ob vodnih telesih. Prakticno vsej slovenski vodarski, gradbeni in ekoloski stroki (z izjemo posameznih "andersdenkend" gradbenikov) je jasno, da bo to - med drugim - precej poslabsalo ponekod ze tako nizko poplavno varnost (2/10)
Strokovnjakom nam je ze nekaj casa znano, da poplavne varnosti ne moremo (vec) izboljsati z nenehno novimi nasipi, jezovi, raznimi pregradami... ampak moramo rekam pustiti njihov prostor (kamor se lahko v casu poplav "razlijejo") in da ne posegamo v njihovo strugo (3/10).
Read 10 tweets
Sep 23, 2020
Happy to share our new #openaccess paper on mapping global patterns of land use decision-making @IVM_VU @VU_science @acwfs_VU @ELSenviron doi.org/10.1016/j.gloe…

Together with @peterverburg11 we studied how contextual conditions can explain why and how we change land use. 1/9
We found out, that differences in land use decision-making can (to a large extent) be explained by local geographic characteristics. 2/9
For example, we observe how survival and livelihood are positively associated to the spatial variation in childhood malnutrition, distance to roads and negatively to total economic output. 3/9
Read 10 tweets
Mar 8, 2020
Over 2.5 million people in Kazakhstan depend on timber, clean water, erosion control and other ecosystem services provided by forests. Restoring and increasing the forest cover in the country is however difficult due to harsh soil, water and climate conditions and frequent fires.
@VU_IVM and @WolfsCompany, together with @UNDPKAZ @UNDP are analysing how we can manage forests in Kazakhstan in a more sustainable way, ensuring that the future generation will be able to benefit from forestry, while at the same time protecting nature Image
We have just returned from an intensive field trip, visiting local forestries in the Almaty and East Kazakhstan region. Main observations so far: local foresters are facing numerous difficulties in their every day work in different regions of Kazakhstan.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(