Bhagwan Profile picture
16 Sep, 13 tweets, 7 min read
# सुसंवाद ( मोदींनी देश विकायला काढला ! )
>
मित्र : अरे! तुमच्या मोदींनी देश विकायला काढलाय!
मी : हे तर तू २ वर्षापासून सांगतो आहेस ! मला वाटले आतापर्यंत विकला गेला असेल ?
मित्र : सगळे सरकारी उद्दोग खाजगी कंपन्यांना विकणे चालू आहे! आहे कुठेस तू? जरा उघड्या डोळ्याने बघ तरी!
मी : बरे ! आपण बघू तेव्हा बघू! पण आता माझ्या काही प्रश्नांची उत्तरे तर दे?
मित्र : विचार! विचार! मी काय घाबरतो किं काय?
मी : तुझ्या कडे टू व्हीलर कोणती?
मित्र : Activa .
मी : बरे फोर व्हीलर?
मित्र : Honda City .
मी : TV?
मित्र : Sony .
मी : फ्रिझ?
मित्र : Samsung.
मी : Washing Machine?
मित्र : IFB.
मी : AC?
मित्र : LG.
मी : यातल्या कुठल्या कंपन्या सरकारी आहेत? उलट सगळ्या फॉरेन कोलॅबोरेशन वाल्याच आहेत.
मित्र : पण ह्या पुर्वीपासूनच खाजगी आहेत.
मी : ठिक आहे, म्हणजे पुर्वापार खाजगी असतील तर चालतील असेच ना?
मित्र : मग? पर्याय काय?
मी : बरे जावू दे, तू मागे एकदा इंदोरला गेला होतास तेव्हा कोणत्या वाहनाने प्रवास केलास?
मित्र : Hans Travel 2×1 AC Sleeper.
मी : पण पुणे - इंदोर लाल डब्बा पण आहे कीं सरकारी ? मगं ?
मित्र: ती काय गाडी आहे ?
मी: मग रेल्वे होती पुणे - इंदोर . तिच्याने काय हरकत होती?
मित्र: अरे ! रेल्वेचे ३/३ महीने अगोदर बुकींग करा. फुल्ल झाले तर वेटिंग. ते वेटिंग कंफर्म व्हायची वाट बघा आणी झाले कंफर्म तरी जाते व्हाया मुंबई सुरत बडोदा रतलाम उजैन इंदोर . एव्हडा मोठा फेरा? माणूस कंटाळून जातो नुसता. ही ट्रॅव्हल कशी रात्री ८ ला बसले कीं सकाळी ७ ला इंदोर.
मी : तू मागच्या वर्षी दिल्लीला विमानाने गेला होतास नां ?
मित्र : हो ! Indigo ने .
मी : पण आपली Air India service आहे नां पुणे - दिल्ली ?
मित्र : अरे ! Indigo काय जबरी सेवा देते . एकदम मस्त . वरुन Air India पेक्षा भाडेही कमी . एकदम लक्झरी.
मी : बरे घर?
मित्र : GK Builders.
मी: पण सरकारी योजनेत तर स्वस्तात घरे मिळतात की?
मित्र: ती काय घरे असतात? एकतर बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आणी दूरवर ओसाड मागात. सिटीत यायचे म्हटले तर तास दोन तास सहज लागून जातो. हे कसे १०/१५ मिनिटात सिटी. सगळे कसे जवळ. लोकॅलिटी पुन्हा क्लास! सरकारीत कोण शेजारी येइल याचा काय भरवसा?
मी: बरे मोबाईल ?
मित्र: Redmi. चायनाचा आहे पण स्वस्त आणी मस्त.
मी: आणी नेटवर्क?
मित्र: Jio चेच . २०० रु तर रोज 1•5GB data.
मी: पण आपले BSNL आहे ना?
मित्र: अरे ! सरकारी वाल्यांची सर्विस चांगली नसते हे सांगितले नां एकदा! मग पुन्हा पुन्हा सरकारी कंपन्यां चा आग्रह का?
मला जे स्वस्त आणी मस्त वाटेल ते मी घेतो. मी ग्राहक आहे. काय निवडायचे याचा मला अधिकार आहे !!
मी : तू स्वतः सगळ्या सेवा खाजगीच्या घेतो आहेस , त्या तुला स्वस्त आणी मस्त वाटतात , तर मग मोदींच्या नावाने शिमगा कशाला करतोस कीं सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करीत आहेत म्हणून?
ग्राहक आहेस,ग्राहकच रहा.तुला सेवा पुरवणारी कंपनी सरकारी आहे कि खाजगी हा विचार न करता तुला जे चांगले वाटते ते निवडण्याचा पर्याय खाजगीकरणामुळेच मिळाला आहे अन्यथा जे सरकारने बनवले असते,जसे बनवले असते तेच तुला घ्यावे लागले असते व ते देखील जेव्हा तुझा नंबर आला असता तेव्हा मिळाले असते.
आज तुला On the Spot जी पाहीजे , जशी पाहीजे ती वस्तू झटक्यात मिळू शकते .
आपल्या लहानपणी कशी परिस्थिती होती हे एकदा भूतकाळात डोकावून तर पहा ??

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bhagwan

Bhagwan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!