Vandaag in de VK gaat de directeur van Microvida de strijd aan met de feiten. Allerlei labs zijn geweerd van de markt, maar 'het is echt niet zo dat we anderen er actief buiten willen houden'. De beroepsvereniging roept dat al jaren! ftm.nl/artikelen/coro…
‘We moeten garant kunnen staan voor de kwaliteit van onze diagnostiek,’ zegt Ann Vossen tegen haar achterban over labs buiten haar vereniging. ‘We kunnen het ons nu niet veroorloven om te tornen aan de kwaliteit van de patiëntenzorg, en patiënt- en personeelsveiligheid.’
OMT-lid Marc Bonten in FD: ‘Deze megagrote laboratoria zijn internationaal opererende bedrijven, die in toenemende mate ook interesse tonen in de Nederlandse markt. Maar daar zit de beroepsgroep medische microbiologie niet op te wachten.’
Vossen (NVMM) tegen NOS: ‘Wij gaan liever voor de kwaliteit die onze 50 afzonderlijke labs kunnen leveren. We willen in Nederland geen testfabrieken.’
Vossen in e-mail aan achterban: ‘In andere landen zijn veel kleinere labs al gefuseerd tot grote anonieme testfabrieken. Corona mag geen excuus zijn om dat in Nederland ook te gaan doen. We blijven ervoor strijden dat ook dan de medisch microbiologische labs in de lead blijven.’
Met andere woorden: liever de ‘kwaliteit’ van de kleine Nederlandse diagnostiek bewaken, dan snel veel testen – ook als dat een tekort veroorzaakt tijdens een pandemie.
Vossen in e-mail aan achterban: ‘In andere landen zijn veel kleinere labs al gefuseerd tot grote anonieme testfabrieken. Corona mag geen excuus zijn om dat in Nederland ook te gaan doen. We blijven ervoor strijden dat ook dan de medisch microbiologische labs in de lead blijven.’
Met andere woorden: liever de ‘kwaliteit’ van de kleine Nederlandse diagnostiek bewaken, dan snel veel testen – ook als dat een tekort veroorzaakt tijdens een pandemie.
Vossen en Bonten zitten beiden in het Outbreak Management Team. Vossen heeft daarin een spilrol bij de opschaling van testcapaciteit. Maar onder haar leiding is de opschaling niet van de grond gekomen. En nu zitten we met ernstige tekorten.
Dus als Diederen van Microvida zegt dat het 'echt' niet zo is dat labs geweerd zijn, dan sluit hij zijn ogen voor de realiteit. Het Duitse lab ('de testfabriek') kreeg maandenlang geen voet aan de grond.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan-Hein Strop

Jan-Hein Strop Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!