Serpico Profile picture
16 Sep, 14 tweets, 5 min read
1/13
#رشتو
#نوید_افکاری بیگناه بود
گفتن ندارد، وقتی رهبر کشوری فرمان آتش به اختیار میدهد، قاضی‌اش برای مخالفان پاپوش به اختیار میدوزد و به بهانه اجرای عدالت، جنایت به اختیار میکنند. اینجا عدالت بیمعناست.
خبرگزاری میزان، بدون درنظر گرفتن محتویات پرونده، گزارشی دروغ منتشر میکند.
2/13
دروبین مدار بسته در پرونده نیست و بنابر گزارشات فنی در پرونده، خط وحید افکاری حتی در نزدیکی محل قتل هم نبوده، همچنین در ص۹۱ پرونده آمده است "خط نوید افکاری در ساعت ۹:۰۴ در خیابان حسینی آنتن‌دهی داشته است"
خیابان حسینی چند کیلومتر با محل قتل دروازه شاه داعی‌الله فاصله دارد.
3/13
خبرگزاری میزان:
متهم پس از دستگیری و در بدو تحقیقات اعلام کرده است «مقتول را با دوستم تعقیب کردم و در حالی که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به قتل مقتول کردم.»
بر اساس قرار دادسرا و حکم دادگاه، نوید متهم شده است که به همراه برادرش وحید این قتل را انجام داده است
4/13
براساس قرار نهایی شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ويژه امور جنايی و جرايم امنيتی شیراز، "متهمان از بدو تحقيقات منکر اتهامات انتسابی شدند»
براساس اوراق بازجویی مندرج درپرونده، نخستین اعتراف نوید علیه خودش، در ۲۶ مهر ۹۷، یعنی دقیقا یک ماه بعد از بازداشتش، ثبت شده است نه در بدو تحقیقات.
5/13
خبرگزاری میزان در ادامه نوشته:
«متهمان پرونده، در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط خود به تفصیل اقرار به جرم انتسابی کرده‌اند و علاوه بر این شاهدی که متهمان دقایقی بعد از قتل اقدام به تشریح ماجرا نزد وی کرده‌اند، شهادت داده است.» این ادعا صحت ندارد.
6/13
بر اساس مدارک زیر، آنها نه در مرحله دادرسی و در حضور بازپرس و قاضی، که تنها در دو مرحله بازجویی زیر شکنجه در آگاهی و اطلاعات شیراز به «جرم انتسابی» اقرار کردند:

۱-فایل صوتی ضبط شده از جریان محاکمه در شعبه اول دادگاه کیفری
۲-متن لایحه وکیل آنها برای اعاده دادرسی
7/13
۳-شهادت صریح یک بازداشتی دیگر به نام سید شاهین ناصری که بطور اتفاقی شاهد شکنجه نوید بوده است و با نام و صدای خودش از همان زندان بر وقوع این شکنجه شهادت داده است و در چند دادگاه هم برای شهادت حضور یافته است.
8/13
۴-فایلهای صوتی برادران افکاری از زندان هم اعتراف نکردن آنها را تایید میکند.

علاوه بر اینها؛ به شهادت شاهدی استناد میشود که خودش به همکاری با برادران افکاری متهم شده است و نمیتواند شاهد بشمار آید، آن هم شهادتی که به استناد لایحه اعاده دادرسی، تحت فشار از او اخذ شده است.
9/13
مهم‌تر اینکه همین فرد شاهد، یعنی «سعید ا...»، در دو شهادت‌نامه محضری که در زمان آزادی موقت تنظیم کرده است، تاکید کرده که اقرار و شهادت او علیه برادران افکاری، فقط در آگاهی بوده است نه در محضر دادگاه، آنهم زیر شکنجه از او گرفته شده و دروغ است.
10/13
متن شهادت ایشان: «...اینجانب از هیچ عمل مجرمانه‌ای توسط آقای نوید افکاری مطلع نمیباشم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بی‌اطلاعی را بیان نمودم، اما با اکراه و فشار و ترس مرا به تقریر کذبیاتی وادار نمودند که به هیچ عنوان مورد تایید بنده نیست و صحت ندارد».
11/13
آقای سعید ا... در اقرارنامه دیگری بیان داشته است: «اینجانب سعید ا... ... سوگند یاد می‌کنم که آقای وحید افکاری فرزند حسین را تا قبل از جلسه دادگاه ندیده بودم و نمی‌شناختم و هرگونه نوشته منتسب به بنده بر علیه ایشان تحت اکراه و اجبار بوده و مورد تایید بنده نمی‌باشد.»
12/13
مهمترین دلیل بیگناهی نوید اینکه در گزارش پلیس از صحنه قتل و همچنین در شکایت اولیه برادر، همسر و پدر حسن ترکمان، شماره پلاک موتوری که به عنوان موتور ضاربان اعلام شده است با شماره پلاک موتور وحید افکاری تفاوت دارد و مالک آن هم شناسایی شد اما پس از بازجویی مختصری آزاد شد.
13/13
نوید بخشهايی از قرآن که از نظر او «متناقض و اشتباه و بی‌منطق» بوده را در سررسیدی می‌نوشته‌ است. اتهاماتی که بر فرض درست بودن در جمهوری اسلامی تحمل نمی‌شود و احتمالا موجب شده است این سه برادر به قتلی که مرتکب نشده‌اند، متهم شوند.
#راه_نوید_ادامه_دارد
یادش گرامی

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Serpico

Serpico Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!