Nu kommer några tweets om det viktigaste jag har att säga: Koncernernas enorma tillväxt och att det snart är för sent att stoppa dem. Ni måste läsa detta. Det är en befallning. Inte för min skull utan för svensk skolans skull.

Bilden visar hur koncernen Atvexas aktiekurs rusar.
10 kronor på en vecka, en ökning med mer än 10 %. Förklaringen finns i investmentbolaget ABG Sundal Colliers rapport om Atvexa och varför de höjt riktkursen till en topp på 131 kronor. introduce.se/contentassets/…
Det måste byggas fler skolor i Sverige och marknaden har inte konsoliderats än. Det betyder att det fortfarande finns hyfsat många aktörer, när en marknad konsolideras minskar antalet aktörer genom uppköp (i skolans värld, konkurser på andra marknader men det är ovanligt i skola)
Atvexas aktiekurs bygger på att koncernen (som till stor del ägs av skandalföretaget Caremas grundare) kan växa. Man har växt med 30 % tidigare år men ligger nu på 15 %.
Här några staplar över de senaste kvartalens tillväxt. Det går bra nu!
Detta är Atvexas affärsidé: Att köpa upp redan existerande förskolor och skolor och sedan äga dem utan några egentliga förändringar. Man äger främst förskolor men har på slutet köpt på sig ett antal skolor.
Vinstdebatten 16-17 tros ha verkat bromsande för ökningen av andelen aktiebolagsdrivna skolor. Vinstfrågan är fortfarande en risk men den har minskat sedan Reepalus utredning kastades i papperskorgen.
Atvexas affärsidé att köpa upp mindre aktörer är effektiv. De behöver inte ta risken och arbetet det innebär att bygga nytt och starta en skola. Det får andra göra så kan de sedan sälja till Atvexa när allt är igång.
Just nu är vinsterna högre i koncernens svenska förskolor än norska och det beror på att man i Norge har infört en bemanninsnorm. Inga verkningslösa rekommenderade gruppstorlekar som i Sverige utan regler. Det gör vinstuttag svårare eftersom lägre lärartäthet som skapar vinsten.
Nu blir det JÄTTEINTRESSANT!

Grundskolor bedöms vara den framtida guldgruvan för Atvexa eftersom...

1. Eleverna befinner sig i verksamheten under fler år.
2. På grundskolan kan friskolor "optimera antalet lärare" genom att låta lärare undervisa i fler ämnen och därmed "maximera antalet klasser per lärare" jämfört vad den kommunala skolan har. Detta är svårare på förskolan vilket gör att marginalerna är bättre i skolan.
Och nu till anledningen till att jag skrivit en bok om marknadsskolan:

3. När den privata skolsektorn växer minskar risken att politiker ska kunna ta politiska beslut för att begränsa den. Allt jag tjatat om på Twitter, i blogg, i debattartiklar och bok handlar om detta. Allt!
Ibland känner jag mig som nån chemtrailskonspirationsteoretiker som håller på med detta. Lärarfacken ignorerar det jag skriver. Politiker ignorerar det jag skriver. Ibland undrar jag om det är jag som är galen och de andra som är smarta. Om jag skapat en felaktig bild.
Men klippen här kommer inte från en kommunistisk konspiration, de kommer från en firma som pysslar med att göra investeringar i företag de tror kommer att växa. De skriver det jag skriver (fast på engelska) och de skriver det för att det talar FÖR koncernerna.
Var är @Lararforbundet? Var är @lararnas? Var är @miljopartiet? @socialdemokrat? Vad är det ni ser som jag inte ser? Hur kan detta inte vara den viktigaste frågan för er? Hur kan ni vara tyst när detta sker med vår skola?

Jag fattar inte.
Varför skriver inte tidningar om detta? Hur kommer det sig att journalister gör en annan bedömning av läget än vad jag gör? Skolan säljs ut och snart är det omöjligt att vända men det finns inget nyhetsvärde i det?

Jag fattar inte.
Vilka möjligheter kommer vi överhuvud taget ha att styra skolan på demokratisk väg när koncernernas makt ökar? hur ska vi kunna påverka lärares arbetsbelastning? Vad kan vi styra om aktiebolagslagen väger tyngst för säg 50 % av förskolan och skolan?
Vill du påverka skolan? Köp aktier och gå på bolagsstämman. Demokratiska val kommer att bli allt oviktigare. Skolan kommer att tvingas att förhålla sig till samma marknadsmekanismer och lagar som gäller i näringslivet. Politikers uppgift blir att skicka resurser till vinst.
Jag tippar att de flesta tänkt "äh han överdriver och förstärker nog" när jag tjatat om koncernerna. Läs klippen i de här tweetsen en gång till. Kanske har jag snarare underskattat risken.

Hej.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcus Larsson

Marcus Larsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Skolinkvisition

24 Sep
Jag är lite påfrestande med mina genomgångar av friskolereformens konsekvenser och koncernernas expansion, men jag ger mig inte. Tänk om alla svenskar fick läsa följande tweets om hur JENSEN:s etablering i Tumba kommer att påverka Botkyrkas skolor. Det hade varit bra.
1. När en friskola ska etablera sig tar Skolinspektionen in yttrande från berörd nämnd. Förvaltningen skriver underlag som politikerna kan ta som sitt eget eller ändra i. Botkyrkas utbildningsförvaltning konstaterade "påtagliga negativa följder för den kommunala verksamheten.
2. Man konstaterar vidare att 22 % av alla elever i Botkyrka väljer fristående grundskola redan idag och att detta får ekonomiska konsekvenser för kommunen. Detta har jag visat från andra kommuner, ett antal gånger. Är man insatt vet man att det är så det är.
Read 24 tweets
21 Sep
Idag presenterades statsbudgeten så det är den dagen på året det går att få lite uppmärksamhet för "produktivitetsavdraget". Det här är riksdagens eget effektiviseringskrav på sina myndigheter. Budget räknas upp med förväntade löneökningar och sedan dras 1,47 % bort. #NPM Image
Det här säger finansministern aldrig något om när hen pratar om "reformutrymmet". Det låter som att massa nya pengar uppstått som konsekvens av att ekonomin förbättrats men i själva verket kommer pengar till satsningar från effektiviseringskrav precis om i kommunerna.
I år finns även en ny sorts besparing. Ca 500 miljoner i besparing är intecknad i budget för minskade resor som konsekvens av Covid. Har egentligen ingen uppfattning om det, bara konstaterar. Image
Read 7 tweets
20 Sep
Väldigt glad över Östersundspostens granskning av turerna kring IES etablering i Östersund. Jag vill bidra med lite fakta kring hur det brukar gå till när IES och kommunpolitiker gör affärer. Som källa har jag mail som begärts ut från Härryda. Hoppas ni orkar fast timmen är sen.
1. Kommunpolitiker vill att IES ska etablera sig. Den här önskan bygger ofta på ideologiska föreställningar om att det är bra för hela kommunen om konkurrensen mellan skolor ökar. Så här bjöds IES in till Härryda.
2. Innan det hade IES bjudit ner allianspolitikerna i Härryda och Lerum (Lerum är också på väg att locka till sig IES nu) på studiebesök hos IES skola i Landskrona.
Read 14 tweets
20 Sep
Hamnar allt oftare i diskussioner där jag påstås vara motståndare till friskolor. Fakta i målet är:
* Jobbat 35/36 terminer på friskolor.
* Tycker det är bra med pedagogiska alternativ.
* Anser att valfrihet är att föredra om inte tredje man drabbas orimligt hårt.
Jag noterar att det här händer många andra som argumenterar mot friskolereformen och skolpengssystemet. Folk ger rimliga argument mot friskolereformen och visar på marknadsskolans konsekvenser men möts av "du hatar friskolor" eller "du hatar valfrihet".
På sätt och vis kanske man ska se det här som ett glädjande tecken på att motståndarsidans argument inte riktigt håller. Men när argumentationen eldas på av lobbyorganisationer som @friskola och koncerner som @EngelskaSkolan och @Kunskapsskolan blir jag fundersam.
Read 16 tweets
20 Sep
Tänk om saker om marknadsskolan kunde delas lika mycket på Facebook (där det når folk som inte är insatta) som på Twitter (där de flesta redan vet). Här kommer de första fem delarna i bloggversionen av min granskning av "Den orättvisa skolpengen".
I del ett beskrivs vad det är i friskolereformen och lagstiftningen kring skolpeng som gör att koncernerna gör allt de kan för att växa sig så stora som möjligt samt hur det påverkar kommunens elever, lärare och skolor. tankesmedjanbalans.se/den-orattvisa-…
I del två berättar jag om skolkoncernerna Atvexa, Dibber och Norlandia som ökar i omsättning med ca 30 % årligen (Atvexas siffra) utan att egentligen någon vet vilka de är. tankesmedjanbalans.se/del-2-av-den-o…
Read 7 tweets
18 Sep
Dålig tid för att twittra viktiga saker men jag läser kommunala handlingar från en av landets mest friskolevänliga kommuner (Huddinge) och slås av förvaltningens rop på hjälp och att de på ett så träffsäkert sätt beskriver varför kommunens uppdrag är större än friskolornas (tråd)
Läget är följande: Politikerna har bestämt att kommunala skolor som inte håller budget ska kunna läggas ner. De har även bestämt att hälften av alla förskolor och skolor i kommunen ska vara fristående. Förvaltningens ska föreslå vilka som ska vara vad. sammantraden.huddinge.se/welcome-sv/nam…
Förvaltningen har inte mandat att säga att det här är två dåliga ideér men de kan formulera sig så att politikerna förstår problemet med ökad konkurrens, minskad andel kommunal verksamhet och ökad valfrihet. Förvaltningen ger tre skäl till detta.
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!