Türkçe ve Farsça kaynaklar ışığında "Türkçeden Farsçaya Geçen Kelimeler" başlıklı bir liste hazırladım. Listede bazı kelimelerin Farsçaya geçerken nasıl bir anlam değişimi yaşadığını da görebilirsiniz. 🇹🇷🇮🇷
Bazı kelimelerde ihtilaflar söz konusudur. Çift, kaz, çoban gibi kelimeler Türkçe ve Farsça kaynaklarda (?) olarak görülmüştür. Örneğin "kaz" bazı kaynaklarda "Eski Türkçe" gösterilirken bazı kaynaklarda "Farsça" kökenli verilmiştir. Bu her iki tarafta da muğlaktır.
Arkadaşlar şu paylaşımlarda bayrağa takılma durumunu cidden anlayamıyorum. Her seferinde izah ediyorum ama hala aynı gereksiz yorumlar devam ediyor.

BU PAYLAŞIMLARDA BAYRAK KULLANMA SEBEBİ GÖRSELİ RENKLİ VE İLGİ ÇEKİCİ KILMAKTIR. TÜRKÇENİN SADECE TR'DE KONUŞULMADIĞINI BİLİYORUZ.
Daha önceki paylaşımların birinde İbraniceyi belirtirken İsrail bayrağı kullanmıştım. Arkadaşın biri bana ciddi anlamda "algı operasyonu yapıyorsunuz" demişti. Bir başkası da "İbranice ve İsrail ne alaka?" yazmıştı. Yehuda Krallığı'nın bayrağını paylaşmam gerekiyordu sanırım.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kelime Köken

Kelime Köken Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KelimeKoken

17 Jun
Sizlerle uzun soluklu bir zincire başlayalım. Konumuz:

"Arapçadan İngilizceye Geçen Kelimeler ve Türkçedeki Yansımaları"

Bu başlık altında günde en az iki kelime paylaşıp kökenlerini, hikâyelerini, ilgili kelimelerin Türkçedeki kullanımlarını inceleyeceğim.
İlk kelimemiz "Cebir - Algebra":

Özellikle büyüklerimizden duyduğumuz “cebir” kelimesi Türkçeye Arapça cebr “kırık kemiğin kaynaması, sentez, matematikte cebir, güç, zor, kuvvet, üstünlük” kelimesinden geçmiştir.
Avrupa dillerine de geçen bu kelimenin babası Muhammed b. Mûsâ al- Hârizmî’dir. Arapça al-cebr kelimesi Latinceye, Latinceden de İngilizceye geçmiş ve “algebra” halini almıştır.
Read 17 tweets
6 Jun
Hafta kelimesi Farsça heft "yedi" kelimesine dayanmaktadır. Sümerlerden bu yana birçok kültür haftayı yedi gün olarak taksim etmiştir. Çoğunlukla gökteki yedi felek -bilinen beş gezegen, Güneş ve Ay- adlarıyla taksim edilen haftanın günleriyle ilgili mini bir zincir yapalım.
Pazar: Önceleri haftanın ilk günü ve dinlenme günü olan "pazar" dilimize Farsça'dan geçen bir kelimedir. Pazar, Fransızca dimanche "Tanrı'nın günü", İngilizcede sunday "güneş günü" olarak ele alınmıştır.
Pazartesi: Farsça pazar ve Türkçe erte kelimelerinin birleşimiyle oluşturulan pazartesi "pazar sonrası, pazardan sonraki sabah" demektir. Bu gün Latince "luna" yani "ay, ay günü" olarak verilir ve Avrupa dillerine de bu mantıkla geçmiştir. İngilizce "monday" = "moon day".
Read 8 tweets
12 Apr
Etimolojiyle bağlantılı hüzünlü bir mitolojik hikaye anlatalım:

Irmak tanrı Maiandros'un oğlu Kalamos, Zephyros'un oğlu Karpos'a tutkunmuş. İki genç bir gün gezintiye çıktıklarında nehirde yüzmeye karar vermişler.
Soyunup suya giren iki genç şakalaşıyor, gönüllerince eğleniyorlarmış. En nihayetinde yarışa tutuşmaya karar vermişler. Derken yüzme yarışı başlamış, Kalamos arkadaşını geçmeye başlamış. Karpos ona yetişmeye çalışmış ve akıntıya kapılmış.
Derken akıntı hızlandıkça hızlanmış ve Karpos suların içinde yitip gitmiş. Kalamos ne kadar çabalasa da arkadaşına yetişememiş, Karpos köpüren suların arasında can vermiş.
Read 9 tweets
14 Aug 19
Dente'nin "Cehennem"inde "kaina" adında bir bölüm bulunmaktadır. Akrabalarına ihanet edenlerin cezalandırıldığı yer olarak tasavvur edilen kaina, adını kardeşi Habil'i öldüren "Kain (Kabil)"den alır.
Dante'nin "Cehennem"inde beni en çok etkileyen bölüm intihar etmiş insanların böğürtlen ağacına çevrilmiş ruhlarından bahsedilen bölümdü. Daima inleyen bu ağaçların dallarından biri kırıldığında kan gibi mor bir sıvı akar ve ağaca çevrilen ruh durmadan feryat eder.
Dante'nin "Cehennem"indeki ilginç cezalardan biri Nemrud'a verilmiştir. Nemrud sürekli olarak "Raphael may amech zabi almi" diye haykırır ancak bu sözler hiçbir anlam ifade etmez. Babil Kulesi'ni yaparak dillerin karışmasına sebep olan Nemrud "anlaşılamamak"la cezalandırılmıştır.
Read 4 tweets
28 Jun 19
Hadi gece zinciri yapalım. Uzun zaman önce hazırladığım bir konu üzerine konuşacağız. Konumuz "Lât, Menât, Uzzâ ve Hübel" yani bir diğer deyişle İslam öncesi Arap tanrıları. Başlıyoruz...
Konumuz kendi döneminde "Allah'ın Kızları" olarak tanınan "Lât, Menât ve Uzzâ" üçlüsünden Lât ile başlayacak. İslam öncesi Arap toplumunun taptığı ikincil tanrılardan olan "Lât" kısmet, bereket ve kader tanrıçası olarak bilinir.
Lât, oldukça geniş bir coğrafyada kutsal kabul edilmiş, adına yapılan sunak ve onun makamı olarak gösterilen “beyaz taş” Kâbe ve Kâbe’deki “kara taş” kadar kutsal kabul edilmiştir. Lât kelimesinin etimolojisine dair çeşitli görüşler vardır ve bunların tümü tartışmalıdır.
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!