.@MolariJuha'n vainokäräjät ma 21.9.2020.

#Live -seuranta KETJU kuvan alla salista.

Vuorossa tänään Molarin oma kuuleminen klo 9-12. Image
Tuomari #PetraSpring teki todella erikoisen päätöksen heti aamun alkuun:

Koska #SaaraJantunen:n kuulemisen nauhoite meni julkisuuteen, niin Spring julisti kaikki #kuulemisnauhotteet tästä eteenpäin vain asianomaisjulkisiksi.

#ReformiStudio kantelee päätöksestä.
AA Koskenniemi näyttää todisteen, jossa #JessikkaAro'n riparikaveri oli #MVlehti:ä luettuaan esittänyt Arolle uhkauksia tekstarilla.

Molari: Tuon ajan MV-juttu ei ole todisteena, eikä Molarin ole osoitettu tuota kirjoittaneen.
Katsomme MV-lehden juttua @NATO'n Georgian konferenssista, jossa Aro esiteltiin @Yleisradio'n toimittajana, kun Aro esiintyi paneelissa.

Aro mainitsi Molarin nimeltä puheenvuorostaan Georgiassa Venäjän agendan ajajana Suomessa. Molari teki kunnianloukkauksesta rikosilmoituksen.
AA Koskenniemi näyttää kuvakaappausta youtube -videosta, jossa keskustellaan Aron #PutininTrollit -kirjasta. Mukana Molari ja @johanbek Bäckman.

Molari muistelee, että #striimi'n teki #ReformiStudio.
AA Koskenniemi näyttää yhtä tilaisuutta, jossa Aro oli mukana ja Molari oli ilmoittautunut osallistujaksi.

Molari sanoo, että hän meni kuuntelemaan @HeidiHautala'a eikä Aroa. Hautala oli Molarin kannalta mielenkiintoisempi ja liittynyt Molarin elämään pidempään kuin Aro.
Syyttäjä Hämäläinen: Arolle tulleet vieraiden ihmisten uhkaukset ovat vihamielisen informaatiovaikuttamisen seurausta.

AA Koskenniemi: Molari lähetti #MVlehti:een juttuja, jotta loukkaavat tekstit leviäisivät mahdollisimman laajalle. Siksi törkeä kunnianloukkaus kyseessä.
Molari: On normaalia #kansalaiskeskustelu'a kysyä, miksi @Yleisradio'n toimittaja osallistuu puhujana @NATO'n konferensseihin ja väittää Suomessa toimivan ammattimaisia Venäjän proxy-toimintaa harjoittavia henkilöitä.
Koskenniemi sanoo Molarin kirjoittaneen Jantusen lobbausverkostoista, avioerosta ym., joista Molarilla ei ole oikeaa tietoa. Molari: Jantunen oli #julkisuuden henkilö. #Infosota kirjaa suosittelivat heti monet upseerit ja se pääsi kaikkiin medioihin. Molari listasi suosittelijat
AA Koskenniemi puhuu toissijaisesta syytteestä eli törkeästä kunnianloukkauksesta. Alkuperäinen syyte oli #vainoaminen, joka olisi vakavampi tuomio, mutta täyttyykö sen kriteerit?
AA Koskenniemi: #SaaraJantunen joutui muuttamaan pois Suomenlinnasta, kun Molari kirjoitti Jantusen asuvan Suomenlinnassa.

Molari sanoo, että asia oli ensin jopa kansainvälisessä mediassa. Tuomari vahvistaa, että asia on käsitelty jo, eikä Molari tuonut ensimmäisenä asiaa julki.
Puhutaan, oliko Molari menossa Santahaminan tilaisuuteen Jantusen takia?

Molari: Janne Riiheläinen kiinnosti enemmän kuin Jantunen, vaikka kyllä Jantusen Infosota -kirjakin oli silloin ajankohtainen ja sinänsä tärkeä keskustelunaihe tilaisuudessa.
Katsotaan #SaaraJantunen:n facebook-profiilikuvanaan käyttänyttä kuvaa, jossa Putin on meikattu #transu'ksi.

Molari teki jutun ihmisistä, jotka tykkäsivät Putinin transukuvasta. Molarin mielestä ei ole sopivaa kuvata Putinia tai ketään muutakaan loukkaavasti manipuloiden.
Todisteena esitetään kuva Molarin tietokoneen työpöydästä, jossa näkyy Saara-kansio. Kuva otettu toisen aiheen Molarin somepostauksesta.

Molari sanoo, että tallensi kansioon jutun esitutkinnan materiaaleja, ei Jantunen muuten kiinnostanut Molaria.
Taas eri vuonna ollut turvallisuuspolitiikkaan liittyvä tilaisuus, johon Molari oli menossa. Jantusen nimeä ei tilaisuuden yhteydessä ollut ilmoitettu, mutta Molarin väitetään silti menneen sinne Jantusen takia.
AA Koskenniemi näyttää uutena todisteena @johanbek Bäckmanin venäjäksi kirjoittaman tekstin.

Siinä kerrotaan Molarin kiinniotosta, jossa #poliisi vei Molarin pitkiin kuulusteluihin. Sitä pidetään ihmisoikeusloukkauksena.
Molari sanoo, että teksti on Bäckmanin, ei hänen. Molarilla on ollut jopa vuoden taukoja, jolloin hän ei ollut Bäckmanin kanssa missään tekemisissä, koska heillä on välillä ristiriitojakin.
Molari sanoo, että Bäckmanin kuvailemassa poliisin kiinniotossa kuulustelijat kyselivät Molarilta Jantusesta.

Molari pyytää syyttäjä Hämäläistä etsimään esitutkintapöytäkirjoja ko. kuulusteluista, joista ilmenisi, että poliisi kyseli nimenomaan Jantusesta. Molari ei niitä saa.
Syyttäjä esittelee tapausta, jossa toimittajaan on kohdistettu uhkailua. On yhteiskunnallisesti merkittävää, jos toimittaja ei uskalla tehdä työtään kaikista aiheista.
Molari näyttää sähköpostiaan, jolla ilmoittautui maanpuolustuskorkeakoulun kurssille Santahaminaan.

Kurssin ohjelma oli sellainen, että Molarin olisi ollut siivoustyönsä puolesta olla vaikea ehtiä paikalle.
Toinen Molarin sähköposti: Molari toivoo asiallista kansalaiskeskustelua, jossa häntä ei heti #stigmatisoida.

Molarin moite #JessikkaAro'sta on, että Aron väitteet mm. #MVlehti:n Venäjä-yhteyksistä eivät kestä tutkimuksellista tarkastelua eivätkä Molarin omia havaintoja MV:stä.
AA Koskenniemi sanoo Molarin kyllä puhuvan, ettei saa lähettää rumaa palautetta, mutta kuitenkin Molari kirjoittaa rumasti.

Koskenniemi sanoo, että Molari edusti myös Venäjän RT-kanavaa, eli oli Venäjän vaikuttaja Suomessa.
Molari kertoo siitä, että vapaaehtoiskirjoittajat vaan reagoivat joihinkin Aron ja Jantusen lausuntoihin mm. Venäjän #trollit:ista. Juha Herkmanin kirjan pohjalta Molari on kirjoittanut aiheesta. Mm. Aron yhteydet #JoelHarding'iin näyttävät kirjoittajille yhteytenä #tiedustelu'un
Molari sanoo, että jos häntä ja muitakin Arosta ja Jantusesta kirjoittavia tuettaisiin vaikka Kremlistä, niin toiminta olisi huomattavasti organisoidumpaa, säännöllisempää ja voimakkaampaa. Nyt se on ollut satunnaista.
Molari ottaa esiin #Aro'n tekstin tiedustelupalvelun informaatio-operaatioissa toiminut #JoelHarding'ista.

Aro kertoo Hardingin sanoneen, että Aro on luotettava ja ammattitaitoinen kaikissa infosotaan liittyvissä toimissaan.
Harding sanoo, että tiedustelupalvelussa #JessikkaAro'a luonnehdittaisiin 'hyväksi ihmiseksi', jolla voi olla pääsy kaikkeen sisäpiiritietoon.

#InnermostSanctum

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Panu Huuhtanen 🇫🇮

Panu Huuhtanen 🇫🇮 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HuuhtanenPanu

23 Sep
Nyt sitten VIIMEINEN @MolariJuha -ketju vainokäräjiltä!

Juha Molarin #loppulausunto:n seuranta kuvan alla: Image
Molari aloittaa sillä, että #Kronström vääristelee jatkuvasti asiaa mm. väittämällä toistuvasti samoja kirjoituksia Molarin kirjoittamiksi, vaikka on jo osoitettu, ettei näin ole.

Molari sanoo, että tällainen prosessi laajentaa #vainoaminen -rikoksen alaa ohi lainsäätäjän tahdon
Molari: Tässä pitää huomioida #perustuslaki'n ensisijaisuus suhteessa #vainoaminen -rikokseen.

Mm. #ReformiStudio'n lähestymiskieltoasian ratkaisussa.

#Kronström hakee #ennakkosensuuri'a, joka on perustuslaissa kielletty.
Read 30 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät.

Niin pitkät #loppulausunnot, että teen eri KETJUIHIN kaikki.

Nyt #Kronström'in 70 powerpoint -diaa käsittelyssä.

Kuvan alla #live -seuranta: Image
#Kronström aloittaa sanomalla, että kyse ei ole siitä, onko Molari #köyhä tai #savolainen.

Kyseessä ei ole se, miten Molari on tästä kokonaisuudesta kärsinyt.
#Kronström'in mukaan #vainoaminen voi tarkoittaa myös vainoamista virtuaalimaailmassa.

Internetissä tapahtuva häirintä on #vakava'mpaakin kuin reaalimaailmassa.

Siksi myös @johanbek'in vapauttava tuomio hovioikeudessa oli Kronströmin mukaan väärä.
Read 30 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Jokunen uusi todiste vielä ja #loppulausunnot asiassa.

Prosessin viimeinen päivä ja päivän viimeinen KETJU salista kuvan alla: Image
Katsomme esitutkinnasta sähköpostiketjua, jossa @johanbek Bäckman mukana. #Kronström sanoo, että ketju osoittaa, että Molari pitää yhteyttä Bäckmanin kanssa.

Molari sanoo, että välillä oli pitkiä taukojakin yhteydenpidossa erimielisyyksien vuoksi.
Toinen uusi todiste on #MVlehti:n juttu #JessikkaAro'n vierailusta #RubenStiller'in ohjelmassa, jossa Aro sanoo MV-lehden olevan Venäjän #InformaatioOperaatio.

Molari näyttää päiväyksiä ja sanoo, että #syyteoikeus pitäisi vanhentuakin.
Read 39 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjillä #todistaa nyt teatteriohjaaja #JussiParviainen Molarin kutsumana todistajana.

KETJU kuulemisesta kuvan alla. Image
Molari pyytää Parviaista kertomaan taustastaan ja koulutuksestaan.

Varsinainen asia on @KirjamessutHKI:n tapahtumat vuonna 2015, kun #SaaraJantunen:en #Infosota -kirja julkaistiin.
Molari ja Parviainen saapuivat Kirjamessuille vähän myöhässä, joten Parviainen meni aika eteen kuvaamaan lattialla istuen, ettei peitä yleisön näkökenttää.

Parviainen on tehnyt #toimittaja'n työtä ja on normaalia, että kuvaajat ovat matalana eturivissä.
Read 26 tweets
23 Sep
.@MolariJuha'n vainokäräjät 23.9.2020.

Molarin #todistajat kuultavana ja iltapäivällä loppulausunnot.

Syyttäjä Hämäläinen yhtyi aamulla asianomaisten #toissijainen:een syytteeseen #TörkeäKunnianloukkaus.

KETJU #live'nä salista kuvan alla. Image
Ensimmäinen todistaja Helsingin yliopiston tutkija #KarinCreutz.

Hän on tutkinut mm. maahanmuuttokysymyksiä, ääriliikkeitä ja ihmisoikeuskysymyksiä.

Creutzista kirjoitettiin Molarin blogissa ja #MVlehti:ssä.
Creutz lähetti MV:lle ja suoraan Molarillekin oikaisupyyntöjä häntä koskeviin kirjoituksiin.

Molari suhtautui asiallisesti, keskusteli Creutzin kanssa korjaustarpeista ja korjasi tekstejään Creutzin palautteen perusteella.

Creutz oli tyytyväinen korjattuihin teksteihin.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!