Αύριο βγαίνει η απόφαση για την ΧΑ. Δίκη διαρκείας-ρεκόρ 6χρ. λόγω υπόγειας συμφωνίας ΣΥΡΙΖΑ-ΧΑ. Οι Συριζοψεκασμένοι ήθελαν να πάνε στις εκλογές του '19 με την ΧΑ "αμόλυντη" για να κόψει ψήφους απ τον Κούλη. Και γι αυτό έφεραν ένα σωρό προσκόμματα στην διαδικασία #ΔενΕιναιΑθωοι
Τις καθυστερήσεις που με κάθε τρόπο επιδίωκαν οι απατεώνες Συριζαίοι είχαν επισημάνει οι παράγοντες της δίκης ήδη από το 2018 news247.gr/koinonia/egkli…
Η συμφωνία προέβλεπε - μεταξύ άλλων - οτι σε αντάλλαγμα η ΧΑ θα ψήφιζε υπέρ της Θάνου (γνωστό μέλος της παραδικαστικού που έστησαν Παππάδες και Παπαγγελόπουλοι) για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πράγμα που έγινε, καθώς Συριζανέλ και ΧΑ ψήφισαν "αγκαλίτσα" υπέρ Θάνου
Οι τελικές ποινές (σε 2ο ή 3ο βαθμό) θα είναι πολύ χαμηλότερες από αυτό που περιμένει το πόπολο. Και αυτό λόγω του νέου Ποινικού Κώδικα που πέρασαν οι Συριζοψεκασμένοι λίγο πριν πέσουν. Μια "πρόβα" έγινε ήδη στην δίκη ΧΑυγητών το 2019:
Όλα τα υπόλοιπα είναι σανός για λαϊκή κατανάλωση.
#ΔενΕιναιΑθωοι

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with MALACOPHOBIC

MALACOPHOBIC Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!