telegraaf.nl/nieuws/6224564… Schippers komt over een paar jaar heus terug, en daarna neemt @bentebecker het van haar over.
Waarom ik Edith Schippers zo graag wil legde ik (maar vooral zij) al eens uit.
Want ik wil iemand die hard is op de integratieproblemen maar niet op de mensen. Gelukkig voor Wilders komt hij blijkbaar nooit in een ziekenhuis. Daar wemelt het van de Fatima's achter de balie, aan het bed en in de doktersjas.
En ja, die Fatima's in de zorg spreken meestal wel onze taal. Maar los dat taalprobleem van die anderen dan op. Ik vind ook dat alle Nederlanders Nederlands moeten kunnen spreken, ongeacht hun voor- of achternaam.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marianne Zwagerman

Marianne Zwagerman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mariannezw

11 Oct
Deltaplan ventilatie, groepsimmuniteit jongeren, bron/contactonderzoek landelijk coördineren, covid ziekenhuizen centraal, HCQ grootschalig testen/toepassen, testen alleen na tel. screening huisarts, RIVM data op orde brengen etc
Leren van Duitsland. Media hun werk beter laten doen/kappen met angst kweken. En structureel: minder polderen en bureaucratie in de zorg. Macht terug naar het ambacht. Betere minister van gezondheid.
En geen dag wachten met Deltaplan Gezonde mensen. Van ziekenzorg maar echte gezondheidszorg.
Read 6 tweets
14 May
Bij nu.nl worden reacties met #stopdelockdown verwijderd maar het FD plaatst nu wel deze advertentie van @mauricedehond smartexit.nu/over-ons/
Op 22-4 weigerde het FD deze advertentie van @rvandenhoff nog wegens ‘te politiek’
In een iets andere versie kwam de oproep van @rvandenhoff deze week wel in de Telegraaf en de Volkskrant.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!