Een draadje over de NL versie van het John Snow memorandum ⤵️
De verdwenen NL vertaling van het John Snow memorandum is hier te vinden ⤵️
De "verdwenen" aerosols in de Nederlandse vertaling van het John Snow memorandum ⤵️ @mauricedehond

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sicco van Hoegee

Sicco van Hoegee Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SiccoVanHoegee

18 Oct
Is het kabinet stuurloos? 🙄

Vijf ministers willen meer aandacht voor de economie.

ABN AMRO onderzoek: "Maatregelen die effectief op het virus ingrijpen, is ook het beste voor de economie."

Toch wordt er alleen gestuurd op de de zorgcapaciteit. /1
nrc.nl/nieuws/2020/10…
ABN AMRO heeft onderzoek gedaan. Aan de hand van pintransacties in correlatie met virusbesmettingen in regio's heeft zij vastgesteld dat de economie juist veel beter draait bij lage niveaus corona besmettingen. Ook na lockdown. /2
Waarom stuurt het kabinet toch op pas remmen als de max IC capaciteit in zicht komt? Het RIVM heeft al geconcludeerd dat groepsimmuniteit niet haalbaar is in Nederland. Het schaadt onnodig de economie en veroorzaakt meer corona zieken en doden. /3
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!