گزارشگر صدا و سیمای میلی اومده بوده بین جمعیت و برای تخریب شجریان از یه نفر میپرسه و میگه شما که درگذشت شجریان را تسلیت میگی و براش عزاداری اصلآ آهنگاشو تو گوشیت داری؟ چندتا از اثارش را معرفی کن
طرف جواب میده که: البته منِ نوعی با تک تک اثار شجریان که در دوره سنی ام بوده زندگی کردم با مرغ سحر پرواز کردم با آذرستون گریه کردم با بیداد بر بیدادها شوریدم با سکوت و کویر تفکر کردم با جام عشاق عاشق شدم با تفنگت را زمین بگذار با صلح و دوستی اشتی کردم و ....
و حدود ۲۰۰ آهنگشو توی گوشی دارم
بعد که این جواب را میده به گزارشگره میگه حالا منم از شما یک سوال دارم ، بپرسم ؟
گزارشگر میگه با کمال میل
از گزارشگر صدا و سیمای میلی میپرسه شما که برای جورج فلوید هنر پیشه امریکایی ماتم گرفته بودی و شمع روشن میکردی و ... از آثاره زیبا وبیاد ماندنیش خبر داری !!
چندتاشو میتونی نام ببری و چند تا از آثارشو تو گوشیت داری؟؟؟!!!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with GreyWolf

GreyWolf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GreyWol08482159

17 Oct
Zaman Feyli

نوزده کامیون شامل صدها هزار قلم دارو در استان دیالی عراق توقیف شده است. نکته‌ی قابل توجه اینجاست؛ این کامیون‌ها توسط ارتش عراق کشف شده و نه پلیس این کشور اما،
مساله‌ی مهمتر اینکه این کامیون‌ها به شکل قانونی از مرزهای غربی با انجام مراحل گمرگی خارج و با امنیت کامل از کردستان عراق یا به عبارتی همان شرکت سهامی خاص برادران بارزانی-سپاه نیز گذر کرده و پس از خروج از این مناطق بسان همان بار کج، به منزل نرسیده است.
آن سوی ماجرا طبعا مشخص نیست و قطعا چند کامیون دیگر با پوشش‌های مختلف از خطر توقیف گریخته که، به احتمال زیاد می‌تواند محموله‌ی دارویی اصلی همان باشد که به قیمت قربانی نمودن نوزده کامیون از مرز خارج شده است.
Read 5 tweets
14 Oct
Does Iran Harbor Osama Bin Laden?

Alan Howell Parrot, the director of The Union for the Conservation of Raptors (UCR – savethefalcons.org).

Parrot’s passion to save the falcons led him and his expert team to bin Laden.
In November 2004 a UCR field operator in Iran happened to meet bin Laden. Parrot brought the very detailed and seemingly convincing evidence to my attention. I then introduced him to former senior US military officials.
Between November 2004 and January 2009 Parrot says he has “diligently reported UCR meetings with Bin Laden in Iran, to U.S. government agencies. At no time did the Bush Administration request interviews with any of the UCR field operators who tracked and met bin Laden in Iran.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!