Fil sobre @eduardvoltas i el seu xirunguito.
Aquest senyor és conseller executiu de la revista Time out SPAIN (😂) Media.
Al 2017, el grup adquireix 80 MES 4 PUBLICACIONS.👇🏼
Veiem les subvencions otorgades per la Generalitat a 80 MES 4 PUBLICACIONS.
Passin i vegin👇🏼👇🏼👇🏼
Sabeu quan et manca pasta i els coleguis de la Gene t'ho afinen amb un anunci a tota plana?
Publicitat institucional.
Només al 2018
El blocador no només suca a la Generalitat.
Ajuntament Barcelona, 2019
2018, més ajuntament de Barcelona.
Crec que així, pagant tots, deu costar menys fer ReSpública.
Ampliaré el fil pq és tot un sistema d'enginyeria dedicat a lucrar-se i a subsistir a base de treure calers de qualsevol administració pública.
Menors n'hi ha uns quants, la qüestió és anar sumant🥳
La @diba no és tan dolenta quan "t'ajuda"🥳
Aquí una pila de contractes menors d'aquells per anar fent caliu.
Un més 🥳🥳🥳

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dídac

Dídac Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DidacCarreras

7 May 19
Obro fil de vídeos per alleugerir memòries a aquells que parlen d'independentisme i que en realitat practiquen un trilerisme vergonyós. Juguen amb els sentiments de persones i inoculen un sentiment de derrota per a mantenir càrrecs, quotes de poder i subvencions espanyoles👇
Per descomptat que partim d'una situació de presó injusta, vergonyosa e intolerable.
Es parla de partits, de discursos de partits i evidentment, dels seus líders.
Evidentment, la postura de ER no queda fixada tan sols pel seu president. Tota aquesta gent q l'envolta va obeir, abaixar les orelles i ratificar el que tots sabíem i SEGUIM SABENT AVUI.
Aquí en Rufi, confirmant que Sanchez, el mateix q avui és a la moncloa, NO pactarà. OLE TU!
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!