De afgelopen negen maanden deed ik voor @FTM_NL en het @Brabantsdagblad onderzoek naar jaarrekeningen van alle zorgaanbieders van 1 zorgregio, de regio @gemeentetilburg. Gemeenten komen geld tekort, maar zorgbedrijven houden miljoenen over. #jeugdzorginhetrood
Een aantal cijfers uit mijn onderzoek: 20% van de 121 onderzochte bedrijven en stichtingen die jeugdhulp en Wmozorg biedt, maakt meer dan 10 procent winst. Hiervan maakt 40% van de commerciële jeugdhulpbedrijven meer dan 10 procent winst.
Orthopedagogen- en psychologiepraktijk Van de Wiel uit Herpt haalde in 2018 het hoogste winstpercentage: 42%. De afgelopen vijf jaar keerde het bedrijf 1,4 miljoen euro winst uit. 'De tarieven mogen van mij best naar beneden,' zegt Van de Wiel.
Jeugdzorgbedrijf AMO Actieve Opvang uit Loon op Zand keerde de afgelopen vijf jaar 1,1 miljoen euro winst uit. De eigenaar diende drie jaar geleden al een plan in bij de gemeente Tilburg om zijn zorg goedkoper te kunnen leveren. Hier is geen gehoor aan gegeven.
In totaal bleef bij de 121 onderzochte bedrijven en stichtingen bijna 100 miljoen euro over. Dit geld bleef niet alleen in de regio Tilburg over. Aanbieders werken in meerdere regio's en door het hele land. Ook zorgverzekeraars en zorgkantoren dragen bij aan deze winst.
Ondanks het feit dat de gemeente Tilburg op de hoogte is van de uitkomsten van mijn onderzoek, doet de gemeente wederom vandaag een oproep aan het Rijk voor meer geld. bd.nl/tilburg-e-o/ui…
Dit terwijl het college onlangs nog bekendmaakte weinig controle te hebben op de uitgaven in de jeugdhulp. Het inkoopmodel van de gemeente maakt het op meerdere manieren mogelijk om goed geld te verdienen voor zorgaanbieders.
Zo'n driekwart van de jeugdhulp in de regio Tilburg wordt via de (huis)artsen verwezen. Bij deze verwijzingen bepaalt een zorgaanbieder welke zorgzwaarte het beste past bij een kind. Risico: aanbieders kiezen te hoge, dus duurdere, arrangementen.
De ranglijst van winstmakers in de zorg zou volgens Verbon wel eens ‘het topje van de ijsberg’ kunnen zijn. ,,Een beetje slimme ondernemer drukt de winst, want die valt inmiddels op”, weet Verbon.
'En financieel adviseurs kennen de manieren om geld weg te sluizen:managementvergoedingen, winstuitkeringen, een post goodwill op de balans (een manier om de toegenomen waarde van je bedrijf te gelde te maken, red.), vorderingen op groepsmaatschappijen of investeren in vastgoed.'
,Let wel, dat mág allemaal”, zegt Verbon, ,,maar het gaat wél om gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor zorg. En het gebeurt in een periode waarin gemeenten in het sociaal domein vele miljoenen tekort komen.”
Samen met collega @SJongerius van het @brabantsdagblad deed ik verder onderzoek en maakten we meerdere artikelen. Lees vandaag ook de verhalen in het Brabants Dagblad dus. bd.nl/home/topverdie…
En belangrijk om te vermelden: Dankzij het @TilburgsMediaF kon ik dit onderzoek doen.
En veel dank voor @MargotSmolen voor de eindredactie, @EelkeA voor het sparren en @JeroenWijnen98 voor alle graphics en datahulp!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Judith Spanjers, expert zorgfraude

Judith Spanjers, expert zorgfraude Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!