@NOS Terwijl SARS-CoV-2 zijn wereldwijde verspreiding voortzet, blijkt dat dat een van de pijlers van Covid-19 pandemische bestrijding - universele gezichtsmaskering is , het helpt de ernst van de ziekte te verminderen en ervoor te zorgen dat een groter deel van de nieuwe
@NOS infecties asymptomatisch is. Als deze hypothese wordt bevestigd, zou universele maskering een vorm van "variolatie" kunnen worden die immuniteit zou genereren en daardoor de verspreiding van het virus zou vertragen.
@NOS Een belangrijke reden voor populatie brede gezichtsmaskering werd duidelijk in maart, toen er rapporten begonnen te circuleren die de hoge percentages SARS-CoV-2-virusuitscheiding uit de neus en mond van patiënten die presymptomatisch of asymptomatisch waren, beschreven -
@NOS uitvalpercentages gelijk aan die onder symptomatische patiënten. 1 Universele gezichtsmaskering leek een mogelijke manier om overdracht door asymptomatisch geïnfecteerde mensen te voorkomen. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben daarom op 3 april aanbevolen
@NOS dat het publiek stoffen gezichtsbedekking draagt ​​in gebieden met een hoge mate van overdracht door de gemeenschap -maar wordt ongelijk opgevolgd. Eerder bewijs met betrekking tot andere respiratoire virussen geeft aan dat gezichtsmaskering de drager ook kan beschermen tegen
@NOS besmetting door te voorkomen dat virale deeltjes de neus en mond binnendringen. 2 Epidemiologische onderzoeken die over de hele wereld zijn uitgevoerd - vooral in Aziatische landen die tijdens de SARS-pandemie van 2003 gewend waren geraakt aan populatie brede maskering -
@NOS hebben bewezen dat er een sterke relatie bestaat tussen publieke maskering en pandemische controle. Recente gegevens uit Boston tonen aan dat SARS-CoV-2-infecties onder gezondheidswerkers afnamen nadat eind maart universele maskering werd geïmplementeerd in ziekenhuizen.
@NOS SARS-CoV-2 heeft het prothetische vermogen om talloze klinische manifestaties te veroorzaken, variërend van een volledig gebrek aan symptomen tot longontsteking, acuut ademhalingsnoodsyndroom en overlijden. Recente virologische, epidemiologische en ecologische gegevens hebben
@NOS geleid tot de hypothese dat gezichtsmaskering ook de ernst van de ziekte kan verminderen bij mensen die wel besmet raken. Deze mogelijkheid is consistent met een al lang bestaande theorie van virale pathogenese, die stelt dat de ernst van de ziekte evenredig is met het ontvangen
@NOS virale inoculum. Sinds 1938 hebben onderzoekers, voornamelijk in diermodellen, het concept van de dodelijke dosis van een virus onderzocht - of de dosis waarbij 50% van de blootgestelde gastheren sterft (LD50). Bij virale infecties waarbij de immuun responsen van de gastheer een
@NOS overheersende rol spelen bij virale pathogenese, zoals SARS-CoV-2, kunnen hoge doses viraal inoculum de aangeboren immuunafweer overweldigen en ontregelen, waardoor de ernst van de ziekte toeneemt. Het neerwaarts reguleren van immunopathologie is inderdaad één mechanisme
@NOS waardoor dexamethason de resultaten bij ernstige Covid-19-infectie verbetert. en het concept van virale inocula die ziekteverschijnselen beïnvloeden, virale inoculum is van belang bij het bepalen van de ernst van SARS-CoV-2-infectie, een bijkomende reden voor het dragen van
@NOS gezichtsmaskers zijn om het virale inoculum waaraan de drager wordt blootgesteld en de daaropvolgende klinische impact van de ziekte te verminderen. maskers filteren het aantal virus bevattende druppels . Maskering verminderd het inoculum dat een blootgestelde persoon inademt.
@NOS Elk type masker dat de acceptatie en therapietrouw vergroot, kan bijdragen aan het verhogen van vermindering van de SARS-CoV-2-infecties dat asymptomatisch is. Het typische percentage asymptomatische infectie met SARS-CoV-2 werd door half juli geschat op 40%,
@NOS percentage asymptomatische infecties is hoger dan 80% in omgevingen met universele gezichtsmaskering, wat bewijs levert voor deze hypothese. Landen die populatie brede maskering hebben aangenomen, hebben het beter gedaan wat betreft het aantal ernstige Covid-gerelateerde ziekten
@NOS sterfgevallen, wat, in omgevingen met beperkte tests, duidt op een verschuiving van symptomatische naar asymptomatische infecties. Een ander experiment is het hamstermodel, chirurgische maskering van de dieren en toonde aan dat hamsters maskering minder snel geïnfecteerd raakte
@NOS De meest voor de hand liggende manier om de samenleving de verwoestende effecten van Covid-19 te besparen, is het bevorderen van maatregelen om zowel de overdracht als de ernst van de ziekte te verminderen.en kan niet beperkt worden door alleen syndromale surveillance.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with corsiebelpootjes

corsiebelpootjes Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!