Jag vill gärna påminna lite om turerna kring FRA. En tråd.
FRA-lagen hade inte majoritet i riksdagen när den kuppades igenom. Det var 4 st allianspolitiker som var å det starkaste emot. De blev inkallade på hotfulla möten, där de t.ex. fick veta att de inte skulle få valbar plats på listorna vid nästa val.
En fick en semester till USA och vi har knappt hört från honom sen dess. De tre andra verkade passa på att förhandla lite i sina partier. Tjänster och gentjänster?
Annie Johansson hette en. Nu heter hon Annie Lööf och är partiledare. En annan är Fredrick Federley, en av sveriges mer kända EU-parlamentariker. Och så Birgitta Olsson, som var nära att bli partiledare för Liberalerna.
Det gick alltså rätt bra om man röstade ja. Dåligt om man blankade.
FRA är som myndighet en av de mest välfinansierade. Deras resultat är kort och gott hemliga så vi får förlita oss helt på vad de säger att de åstadkommer. Den biten kan man ju tveka på.
FRA har vid flera tillfällen uppgett att man stoppat attentat. Men inga åtal eller domar har vi sett. Även ett attentat som blivit stoppat ska ju leda till konsekvenser. De behöver inte visa underlag till påståenden då de kan skylla på sekretess. Men jag vill se åtal. Finns inga.
Det som däremot finns är utredningar och bevis på oegentligheter hos myndigheten. Den har bedrivit olaglig spaning (lagen gav dem egentligen rätt att bedriva den spaning de egentligen redan gjorde illegalt). Detta var de mycket väl medvetna om.
Vid kontroll av FRAs hantering av personuppgifter så har de blivit prickade inte mindre än 10 gånger, än så länge.
Av de löften som gavs 2008 för att lagen skulle passeras har snart samtliga brutits. Det tog inte lång tid innan en av de största, att inte Säpo skulle få tillgång till detta verktyg, bröts.
Precis som med PKU-registret, den svenska forskningsdatabasen över genetiska sjukdomar som numera även används som ett enormt DNA-register för polisen utan att vi som folk tagit ställning till det, så har det skett enorma ändamålsglidningar med FRA:s verksamhet.
Vem jobbar så på FRA? Är det kvinnor och män med hög moral, som vill skydda det mest privata och stoppa bara de onda? Vi vet ju inte för det är typ hemligt. Jag lägger den här artikeln här bara:
expressen.se/kronikorer/liz…
Oron jag har gällande övervakning är inte mig själv eller vad jag sysslar med. Det är vad det leder till. Historiskt bevisat. Kolla närhistorien med Stasi. Det handlar om maktförhållande mellan folk och stat.
Övervakning leder alltid till självcensur. Vi vågar inte säga saker vi egentligen vill eller menar. Det kan vara småsaker. Idag. Imorgon stora. För när väl maskineriet är på plats så ändras uppdraget.
Tror du inte uppdraget ändras? Vad står FRA för. Försvarets radio anstalt. Det är inte en del av försvaret. De sysslar knappt med radio. De är ingen anstalt. Hela namnet är ett tecken på att det bytts ändamål med dem.
Det hotfulla med övervakning är inte de kortsiktiga effekterna utan den långsiktiga. Men vi har redan nu en instabil regering, med växande politisk populism som ett stort problem. Vi vet inte vem som styr landet om 2 år, än mindre om 10-50 år. Men när datan är lagrad så är den.
Kolla Rysslands snabba utveckling åt det totalitära hållet. Polens snabba förändring. Det är inte unikt, det är så världen funkar. Få länder är lika politiskt decennium efter decennium. Att då ge ett verktyg för staten att styra folket är vansinne.
FRA ska inte spana inhemskt. Inte heller bör de ha den makt och övervakningsmöjlighet de har idag. Diskussionen bör vara varför de inte kan visa på resultat till folket men ändå få mer pengar i sin budget år efter år. Visa åtalen eller lägg ner.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Peter Sunde Kolmisoppi

Peter Sunde Kolmisoppi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @brokep

3 May
Maybe you heard that the domain dark.fail (@DarkDotFail ) got hijacked. Here's the story on how it happened. A thread! (I've pieced together the data I have so I might have some small errors in this thread, FYI.)
First, the domain was registered through a service I started, @njal_la (or transferred in, not sure here). Njalla in turn uses @tucows as a registrar for .FAIL domains.
On the 28th of April, Tucows receives a court order, from Amtsgericht Köln, the district court of Cologne, NRW, Germany. It contains a list of domain names that they want handed over. Two of three domains listed are registered through Njalla, the last one with @hover.
Read 35 tweets
1 Mar
A small update to this. The day after my twitter thread about @ICANN I finally got a reply to one of my many e-mails. Quote: "I apologize for our delay in getting back to you" (aka: Thanks for retweeting). And today we had a voice chat about the application. Another thread!
I got some sort of semi-excuse regarding their claim that I lied on my application. They also said that they agreed it wasn't fraud or similar really. So both of the points they made regarding the denial was not really the reason.
However, @ICANN says that IP infringement is as serious to them as fraud. Fraud that happened 10+ years ago is not as serious as potentially aiding with IP infringements that happened 15+ years ago though. Because turns out I'm actually banned from doing business with ICANN.
Read 20 tweets
25 Feb
The non-profit organisation @ICANN, that controls the central backbone of the internet (the root-servers) and has a monopoly on letting registrars (think godaddy) resell .com/.net/.org/etc domains, denied my application to become a registrar. A thread.
Since 2019 I've had an active application with ICANN. They're famous for being a bureaucratic nightmare to deal with, so I expected a long process. It got delayed by the passing of my mom last year and by covid. That's understandable.
By becoming accredited by ICANN you have the possibility to make direct deals with the organisations that run certain top level domains (.COM .NET .ORG etc). ICANN only accredits you, gives you an accreditation ID and you make the deal with each organisation separately.
Read 38 tweets
25 Jan
It's interesting to see so many artists, curators, activists are trying to make physical public spaces available as the public to a lesser extent offers them. We should replicate this understanding to the digital realm -- where public spaces never existed at all.
The Internets as an invention was revolutionary because it was so unregulated and open. The mindset that ruled then, that the network was equalising people, that it would connect erveyone regardless of background, is falsely still the narrative used for the services online.
The private sector has captured this story, and capitalised and taken control of what we believed would be the world's public platform.
Read 20 tweets
14 Jan
People are asking for more pirate bay stories. Sure. I have a few... Thousands.
Do you know that tpb once hijacked North Koreas Internet? torrentfreak.com/the-pirate-bay…
Someone managed to find a broken router setup which managed to make it possible to pretend to be north Korea, in a more central routing location than actual north Korea. To make it look real even the traffic was slowed down to look like a satellite connection.
Took days before people figured it out. It was quite fun, unfortunately it meant that people in North Korea had issues getting online. But I think their sacrifice was worth the lulz.
Read 16 tweets
10 Jan
The pirate bay, the most censored website in the world, started by kids, run by people with problems with alcohol, drugs and money, still is up after almost 2 decades. Parlor and gab etc have all the money around but no skills or mindset. Embarrassing.
The most ironic thing is that TPBs enemies include not just the US government but also many European and the Russian one. Compared to gab/parlor which is supported by the current president of the US and probably liked by the Russian one too.
Seems a lot of people wants to learn more about the pirate bay. Here's an older documentary, tpb afk.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(