Si tenim pressa per a la independència cal que pressionem arreu.
✅ Al carrer: Urquinaona o donant voltes amb cartells, tant és, que tothom faci el que pugui.
✅ Àmbit internacional: l'@assemblea, @omnium i el @ConsellxRep arriben on no pot la Generalitat.
L'abril de 2019 l'@assemblea i el @ConsellxRep van presentar una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE), per demanar l'aplicació de l'article 7 del Tractat de Lisboa a Ñ.

Aquest article permet sancionar un Estat membre per violar drets bàsics de l'UE.

assemblea.cat/lassemblea-i-e…
La CE ha bloquejat la ICE de l'@assemblea i del @ConsellxRep i ara falta esperar la resolució del TJUE.

Si la resolució és favorable, tal com es creu, aleshores tindrem 1 any per a recollir 1.000.000 de signatures amb una quantitat mínima a 7 països.
assemblea.cat/assemblea-i-co…
La ICE per a les Regions Nacionals que presenta el @ConsellxRep, a banda de donar suport a minories nacionals, busca teixir complicitats internacionals per quan haguem de recollir 1.000.000 de signatures a 7 països de l'UE.
consellrepublica.cat/ice-regions-na…
#XarxaIndependència
#PreparemNos
Tot conflueix cap a l'objectiu de la independència.
✅ Pressionem al carrer.
✅ Pressionem els polítics nostrats, que no ens venguin sopars de duro.
✅ Pressionem a l'exterior.
✅ Usem les eines del s.XXI: activem-nos la Identitat Digital com a ciutadans de l'Estat Català.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Les dèries de Clio🌹🎗

Les dèries de Clio🌹🎗 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!