Even over De sluiting die bijna niemand wilde, maar er toch kwam.

Welke data zijn er? 1/13
Eerst beetje achtergrond:
Overdispersie: voor de meeste SARS-CoV-2 infecties kunnen geen secundaire infecties aangetoond worden (voorbeeld uit Science studie in Indië).

Relatief weinig geinfecteerden veroorzaken de meeste nieuwe infecties (zogenaamd super spreading). 2/13
Zo zul je op café niet noodzakelijk besmet worden door je mede-tooghanger waar je mee op café ging, misschien wel door de nobele onbekende die het pissijn naast het jouwe gebruikt 3/13
Nu, vijf dagen later voel je je niet lekker, je test de volgende dag SARS-CoV-2 positief, wordt een dag later opgebeld voor contactopsproing, en lijst je contacten van de voorbije twee dagen op.

Geen link met het café. 4/13
Waarschijnlijk wel opgelijst: huisgenoten en collega's.

Als één van hen enkele dagen later toch SARS-CoV2 positief test, zal het waarschijnlijker zijn die besmetting in familie of context zal opgepikt worden, dan een vrij toevallig contact op café. 5/13
Voor het merendeel van nieuwe SARS-CoV-2 cases is de infectiebron onbekend. Niet enkel in BE, maar ook in NL, FR of DE, waar uitgebreider brononderzoek wel gebeurt.

Met problemen en kritiek ook daar 👉 6/13
Bron- of contactonderzoek kan helpen trends ontwaren, verschuivingen in type contact of infectiehaarden, maar niet de proportionele bijdrage van elke activiteit in de maatschappij aan SARS-CoV-2 transmissie

(nog een voorbeeld uit science.sciencemag.org/content/early/…) 7/13
Om een verband tussen SARS-Cov-2 infectie en blootstelling tijdens verschillende activiteiten te onderzoeken, is in epidemiologie een case-control studie standaard praktijk. 8/13
Hierbij ga je geinfecteerden (cases) en niet-geinfecteerden (controls) uit zelfde bevolkingsgroep uitgebreid bevragen naar
- mogelijke blootstelling op dagen wanneer ze mogelijk geinfecteerd werden (mediaan 5 d pre-symptomen)
- gewoontes, frequente trajecten of activiteiten 9/13
Veel werk, soms >één uur per interview, maar opvallend weinig zo'n studies tijdens deze epidemie. Op een uitgebreide studie op 11 plekken in de VS na, door US CDC doi.org/10.15585/mmwr.… 10/13
Bij deelnemers die geen contact hadden met iemand met SARS-CoV-2 infectie vond de studie dat: restaurantbezoek bijna drie keer en cafebezoek vier keer waarschijnlijker was bij cases dan bij controls.

Geen andere activiteiten waren zo sterk met infectie geassocieerd. 11/13
Het zou goed zijn dit type studie uit te voeren in de huidige context in Europa, die verschilt van de VS.

Maar dit kost tijd en moeite, en zal volgende week niet af zijn. Intussen mogen overheden en bevolking zich niet laten verlammen door onzekerheid. 12/13
"Speed trumps perfection… The greatest error is not to move. The greatest error is to be paralyzed by the fear of failure. If you need to be right before you move, you will never win.” zei Mike Ryan al op 13 maart: 13/13
Nog benadrukken dat contactopsporing wél belangrijk is. Het hoofddoel ervan is echter niet onderzoek, maar operationeel: zorgen dat blootgestelde mensen hun contacten beperken tijdens de dagen wanneer ze mogelijk besmettelijksts zijn (net voor symptomen optreden). Dat moet snel..
... Nu gaat snelheid verloren als contacten niet snel opgespoord kunnen worden, of er vertraging zit op testen. Prioritaire cases identificeren wordt belangrijker.
Ook bronopsporing kan belangrijke rol spelen, maar vereist dynamischer scenarios dan 'gewone' contactbevraging...
...Goeie podcast hierover auf Deutsch, met @c_drosten (vanaf 55') ndr.de/nachrichten/in…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Brecht Ingelbeen

Brecht Ingelbeen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!