#انتخابات_آمریکا خبر بسیار مهم!
یادتان هست که من در مقاله اخیرم در بی بی سی عنوان کردم که فلوریدا می تواند سرنوشت انتخابات را رقم بزند. در ضمن نوشتم که از سال 1992، 51 میلیون رای در انتخابات ریاست جمهوری داده شده که تفاوت بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در مجموع 20000 رای است!👇
طبق متوسط نظرخواهی ها، تا این لحظه (29 اکتبر ساعت 11 شرق آمریکا) بایدن تنها 0.5% در فلوریدا پیش است. اهمیت فلوریدا به حدی است که مایکل بلومبرگ میلیاردر آمریکائی 100 میلیون دلار فقط به تشکیلات بایدن در فلوریدا کمک مالی کرده است.
فلوریدا تنها ایالت کلیدی است که به دلایلی که 👇
در مقاله ام گفتم ممکن است آمار نهائی اش شب انتخابات مشخص شود. حالا اگر بایدن برنده شود به اعتقاد من کار تمام است حتی اگر در ایالات دیگر دعوا و درگیری هفته ها بطول انجامد. توجه داشته باشید که در حالی که بایدن برای پیروزی نهائی الزاما به برد در فلوریدا احتیاج ندارد، ترامپ بدون 👇
فلوریدا ممکن نیست بتواند برنده شود.
اما و هزار اما ... ایالتی که با یکی دو هزار رای اختلاف ممکن است برنده در آن تعیین شود تا این لحظه 2 میلیون رای پستی برنگشته دارد. آراء پستی که بعد از 3 نوامبر برسند از درجه اعتبار ساقطند. به عبارت دیگر اگر پاکت ها به موقع نرسند، باز با توجه 👇
به مقاله آخرم چون دموکرات ها بطور چشمگیری بیش از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده کرده اند، کسی که ضربه خواهد خورد بایدن خواهد بود. 👇
نتیجه گیری: اگر بایدن با اختلاف زیادی در فلوریدا برنده شود به نحوی که جای اما و اگر نگذارد کار تمام است. اما با توجه به مسائلی که ذکر آن رفت من بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد.
تا بعداز ظهر امروز به وقت کلگری من پیش بینی نهائی خودم را خواهم نوشت.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Shahir Shahidsaless شهیر شهیدثالث

Shahir Shahidsaless شهیر شهیدثالث Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SShahidsaless

30 Oct
#انتخابات_آمریکا: رشتو چه کسی پیروز میدان انتخابات آمریکا خواهد بود؟ (شهیر شهیدثالث)
حقیقت این است که من سعی می کنم بیشتر ناظر جریان انتخابات باشم و تحلیل های مشروط ارائه کنم (مثلا اگر بایدن فلوریدا را ببرد کار تمام است) اما اگر کسی هفت تیر را روی شقیقه ام بگذارد و بگوید باید 👇
پیش بینی خودت را مطرح کنی خواهم گفت از 3 طریق و با استفاده از 3 روش مختلف نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اینگونه پیش بینی میکنم که صد البته می تواند غلط باشد. طبیعی است که به دلیل محدودیت های توئیتر نمی توانم وارد همه جزئیات شوم. 👇
اول: نظرسنجی ها
امیدوارم که مقاله های من را در مورد ایرادات و نواقص نظرسنجی ها که از سال 2016 نوشتم خوانده باشید.هنوز هم به آن نوشته ها پایبندم اما فرقی که نظرسنجی‌های امسال با 2016 دارند (همانطور که در آخرین مقاله مطرح کردم) جلو بودن قابل توجه بایدن (حدود 6 تا 9 درصد) ظرف 7، 8👇
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!