birisi Profile picture
31 Oct, 9 tweets, 8 min read
KG’NİN PLANI
2010’daki #Rockefeller Vakfının “Uluslararası Gelişme ve Geleceğin Teknolojisi Senaryoları” raporu incelendiğinde tamamen bugünün #Cov19’la #Çin’de başlayan olayların öngörüldüğü görülecektir. Ey #KG şeytanlarının planlarını anlaması gereken akıl sahipleri, uyanın!+
Plan şudur:
1- #Sovyet #Komünizmi ve #Çin Komünizmini dünyanın başına bela eden bunlardır.
2- Kurmak istedikleri “#YeniDünyaDüzeni”, komünist bir sistemdir. Komünist sistemdeki komünist partinin yerini; #bilimi, #teknolojiyi, #sağlık sektörünü dünya çapında elinde tutan +
bir avuç #Liberal görünümlü #Şeytani #Küreseller alacaktır.
3- #İnsanlığa vurulacak #teknolojik kelepçe ve kontrol; böylece merkezden(#İblis’in tek gözünden görme ve yönetme) hayata geçirilecektir. +
4- #Virüsü icad eden ve dünyaya yayan büyük ihtimalle bunlardır. İlk uygulamasını #Çin’de başlatıp tüm dünyaya yaydılar. Çin’deki bu #C19 uygulamasını ve kontrol etmeyi geri kalan dünyaya model olarak sundular.
5- Çin’in dışındaki dünya yöneticilerine bir model sundular. +
Tabi ki görünürde başarılı bir model. Böylece bugün #Çin’in hayranlık uyandıran #C19 başarısını(!) kafalara bir model olarak simgelediler.
6- Bundan sonra piyasaya sürülecek C19 ve benzeri bulaşıcılar karşısında tek yol tek model ve tek kurtuluş var, o da Çin modeli. +
7- Tüm dünyanın bu “#Çin modeli”ne mahkum edilmesi gerçekleşirse; dünya insanlığının #teknolojik #kölelik aşamasına geçmesi ve #piramitteki tek göz tarafından kontrol edilmesi kaçınılmaz olacaktır. +
8- Ancak şu bilinsin ki; böyle köleleşmiş; adeta bir kişinin diktatörlüğüne dönüşmüş “Yeni dünya düzeni”, bu bir avuç küresel baronların elinden alınıp #Mesihi #Deccal’e teslim edilecektir ve böylece 3,5 yıllık Deccal altın çağı başlamış olacaktır. +
9- Ey insanoğlu! Sonsuz Yüce olan Allah’ı unutup, ezeli düşmanın olan #İblis’in peşinden gidersen dünyanı ve ahiretini tamamen mahvetmiş olacaksın. Uyan ve Rabb’ine dön!

Ey Millet, Ey İnsanlık Uyan!
yaklasansaat.com/yorum-analiz/e…

Covid19 Üzerine Bir Analiz
yaklasansaat.com/yorum-analiz/0…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with birisi

birisi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @birisi_xyz

28 Oct
#Sünnetullah şudur: Siz #Ehli Kitabı dostlar edinir, onlarla beraber olmak isterseniz, #müşrikleri dost edindiğiniz için onlardan beklemediğiniz düşmanlıklari görürsünüz. İşte #SonsuzYücenin hükmü:+
Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazıları, bazılarının dostlarıdır. Sizden kim, onları dost edinirse, muhakkak o, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez.(MAİDE(5)/51)+
Ey iman edenler, sizden önceki kitap verilenlerden, sizin dininizi oyun ve eğlence edinenleri ve kafirleri dostlar edinmeyin. Şayet iman ediyorsanız, Allah'tan korkup-sakının!(MAİDE(5)/57)
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!