கதிரவனின் மையத்திலிருந்து ஒளி
#ஹிலால்

பெரும்பாலோர் 8 நிமி. என
பதில் அளித்துள்ளனர். கேள்வியை மீண்டும் நன்கு பாருங்கள். கதிரவனின் மையத்திலிருந்து. மேற்பரப்பில் இருந்து அல்ல.

கதிரவனின் மேற்பரப்பில் இருந்துதான் ஒளி 8 நிமி.ல் புவியை வந்தடையும். மையத்திலிருந்து? வாங்க பார்க்கலாம்.
இரண்டு ஹைட்ரஜனின் புரோட்டான்கள் இணைந்து ஹீலியமாகிறன. எப்படி? இணைந்து! அங்கே தான் ஒரு ஃ இருக்கு. இரு புரோட்டான்கள் ஏதோ பிணைந்து வைக்கப்பட்ட புரோட்டா மாவு அருகருகே இருப்பது போல வந்து இணைவதில்லை. காரணம் இரண்டும் பாசிடிவ் துகள்கள். இரண்டு காந்தங்களை வடபுலம் - வடபுலம் என்று வைத்தால்
எப்படி விலகி ஓடுமோ, அப்படி ஹைட்ரஜனின் இரண்டு புரோட்டான்களும் விலகிவிடும். அப்படியெனில் எவ்வாறு கதிரவனில் ஹைட்ரனின் புரோட்டான்கள் இணைந்து ஹீலியமாகிறன?

இதனை நடத்துவது குவாண்டம் டன்னலிங் (Quantum Tunnelling). குவாண்டம் டன்னலிங் என்பது ஒரு ஹைட்ரஜனில் உள்ள புரோட்டான் மறைந்து
இன்னொரு ஹைட்ரஜனின் புரோட்டான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொள்ளும். இதற்கு பெயர் Quantum Teleportation. அதாவது உங்களை ஒரு அறையில் வைத்து பூட்டிவிடுவோம். நீங்கள் அங்கிருந்து மறைந்து குவாண்டம் டன்னலிங் முறையில் அடுத்த அறையில் நீங்கள் தோன்றுவது தான் teleportation. இப்படி ஓரிடத்தில்
இருந்து மறைந்து இன்னொரு இடத்தில் தோன்றுவது தான் teleportation. காண்பிக்கப்பட்டுள்ள Star Trek எனும் அறிவியல் புனைவில் நடப்பது போலிருக்கும். Star Trekஐ ஒரு விளக்கத்திற்காக சொன்னேன். பெரிய துகள்களில் (மனிதர்களில்) டன்னலிங் நடைபெறாது. மீச்சிறு குவாண்டம் துகள்களில் மட்டும் சாத்தியம்.
குவாண்டம் டன்னலிங் படி ஏதேனும் நடந்தால் அது அதிக நிலையற்றதாக இருக்கும். உடனே அது அதிக நிலைப்புத் தன்மையுடைய வேறு ஒன்றாக மாறிவிடும்.

எடுத்துக்காட்டாக ஹைட்ரஜன்களில் 2 புரோட்டான்கள் வெகுநேரம் அருகருகே இருக்க இயலாது. எனவே தான் அது அதிக நிலைப்புடைய ஹீலியமாக உடனே மாறிவிடும்.
இந்த முறையில் தான் கதிரவனில் உள்ள ஹைட்ரஜன்களின் புரோட்டான்கள் இணைந்து ஹீலியமாகிறது. இப்படி எல்லாம் நடக்குமா? இப்படி நடக்க 1ல் 100,000,000,000,000,000,000,000,000 வாய்ப்புகள் தான் உள்ளன. அதாவது நீங்கள் லாட்டரியில் முதல் பரிசை தொடர்ந்து 3 முறை வெல்லுவதற்கு எவ்வளவு வாய்ப்போ.அவ்வளவு.
அதாவது கிட்டத்தட்ட கதிரவனில் அணுப்பிணைவே இல்லை எனலாம். இன்னொரு வழியில் சொல்லுவதென்றால், கதிரவனில் அங்கொன்று இங்கொன்று அணுப்பிணைவு நடைபெருகிறது. அதற்கே இவ்வளவு வெப்பம் & ஒளியா? அப்படியெனில் கதிரவன் எவ்வளவு பெரிய மாபெரும் கோளம் என்று புரிந்துகொள்ளுங்கள். நம்பமுடியவில்லையா?
ஒருவேளை கதிரவனில் நடக்கும் அணுப்பிணைவிற்கு குவாண்டம் டன்னலிங் காரணம் இல்லை என வைத்துக்கொள்வோம். அப்படி காரணம் இல்லையெனில் கதிரவனில் உள்ள ஹைட்ரஜன்கள் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் பிணைந்து எப்போதோ வெடித்து சிதறி எல்லாமே ஹீலியமாக மாறியிருக்கும். புவி உட்பட எந்த கோள்களும் தோன்றியிருக்காது.
கதிரவனின் நிறையான சுமார் 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000 டன்னில் வெறும் 600,000,000 டன் ஹைட்ரஜன்கள் தான் வினாடிக்கு ஹீலியமாக மாறுகிறது. தற்போது 25% ஹைட்ரஜன் ஹீலியமாக மாறியுள்ளன. ஆனா மற்ற 75% ஹைட்ரஜன் எல்லாமே ஹீலியமாக மாறாது. மேற்கூறிய வாய்ப்பு உள்ள வரைதான் ஹீலியமாக மாறும்.
அப்படி என்றால் வியாழன் கோளிலும் ஹைட்ரஜன் வாயுக்கள் உள்ளனவே? அதில் ஏன் அணுப்பிணைவு நடைபெறவில்லை? ம்... குவாண்டம் டன்னலிங் நடைபெறும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க கதிரவனின் நிறை அதீத அழுத்தத்தை அதன் மையத்தில் ஏற்படுத்துகிறது. அத்தகைய அழுத்தம் வியாழனில் இல்லாததால் குவாண்டம் டன்னலிங்
வியாழனில் நிகழ வாய்ப்புகள் மிக அரிது அல்லது நடைபெறாது எனலாம். வியாழனின் தற்போதைய நிறையை போல 13 மடங்கு இருந்தால் அங்கு குவாண்டம் டன்னலிங் மூலம் சிறிது அணுப்பிளவு நடைபெறுலாம். ஆனா கதிரவனை போல அணுப்பிணைவு நடைபெற வேண்டுமெனில் வியாழனின் நிறை இன்னும் 75 மடங்காக வேண்டும். ஆக கதிரவனில்
குவாண்டம் டன்னலிங் முறையில் தான் ஆங்காங்கே உள்ள ஹைட்ரஜன்கள் பிணைந்து (fusion) ஹீலியமாக மாறுகிறது. அப்போது உமிழப்படும் கதிர் தான் காமாக் கதிர். அப்போது கதிரவனின் மைய அடர்த்தி நீரைவிட 150 மடங்கு அதிக அடர்வுடன் இருக்கும். அதனூடே காமாக் கதிர் 1 மிமீ நகர்ந்த பின் பக்கத்து துகள்களுடன்
முட்டி மோதி விலகி எதிரோளிக்கும். இப்படி ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டராக நகர்ந்து நகர்ந்து கதிரியிக்கப் பகுதியை விட்டு வெளியேறி வெப்பச்சலனப் பகுதிக்குள் நுழையும். அங்கும் இதே முட்டல் & மோதல். இதற்குள் காமாக் கதிர் தன்னுடைய ஆற்றலை இழந்து ஃபோட்டான் எனும் ஒளிக்கதிராக மாறுகிறது.
அதன் பின் அந்த ஒளி கதிரவனின் மேற்பரப்பிற்கு ஒருவழியாக வந்து சேர்கிறது. இப்படி அந்த காமாக்கதிர், கருவில் உருவாகி முட்டி, மோதி சுமார் 700,000 கிமீ தூரம் நகர்ந்து நகர்ந்து மேற்பரப்பிற்கு வருவதற்கு சுமார் 100,000 ஆண்டுகளாகிறது.

இந்த பதிலை சொன்னோர்க்கு வாழ்த்துக்கள் 💐.
அந்த மேற்பரப்பிலிருந்து அந்த ஒளி புறப்பட்டு புவிக்கு 143 மில்லியன் கிமீ பயணித்து வருவதற்கு just 8 நிமிடங்கள் தான்.

ஆகவே கதிரவனின் மையத்திலிருந்து ஒளி புறப்பட்டு புவிக்கு வருவதற்கு சுமார் 100,000 ஆண்டுகளாகிறன. நம்மீது விழும் ஒளியானது சுமார் 100,000 ஆண்டுக்கு முன் உருவானது.
இவ்வாறு கதிரவனைக் கட்டுப்டுத்தி அணுப்பிணைவை நடத்துவது குவாண்டம் டன்னலிங் தான். அது மட்டுமல்ல! நீங்கள் பயன்படுத்தும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உபகரணங்களில் பல & மைக்ரோப்ராஸசர்கள் வேலை செய்வதற்கும் அந்த குவாண்டம் டன்னலிங் தான் காரணம்.
ஆக, அணுத்துகள், மைக்ரோப்ராசஸர் முதல் விண்மீன்கள் வரை நிகழ்த்திக் காட்டவது - Quantum Tunnelling / teleportation...

குவாண்டம் கணிணித்துறையில் உள்ள Quantum Communication & Quantum Cryptography -யின் அச்சாணியாக இருப்பதும் இந்த குவாண்டம் டன்னலிங் தான்.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ஹிலால் ஆலம் | Hilaal Alam

ஹிலால் ஆலம் | Hilaal Alam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HilaalAlam

26 Oct
கணிணி படித்தால் மட்டுமே வேலை என்ற கருத்து மிகவும் கவலைக்குரிய விசயம். மற்ற நாடுகளில் நான் கண்ட அனுபவத்தை இங்கு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.
UGகளில் traditional engineering (civil, mech, materials, electronics) படித்துவிட்டு, PGயில் சிறப்புத்துறைகளை (mechatronics, AI/ML, Nanotechnology, Aerospace) எடுப்பது நலம். இது வேலை வாய்ப்பின் அடிப்படையில் ரிஸ்க்கை குறைக்கும்.
Mechanical இன்னும் ராஜா தான். இதை UG-யில் படித்துவிட்டு PGயில் Mechatronics, Materials Sciences, Nanotechnology (Nano-instrumentation / Nano-metrology), AI (Design Process / Design Management) என்று வளர்ந்து வரும் துறைக்குப் போகலாம். Automotive & Aerospaceல் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
Read 8 tweets
25 Oct
உங்கள் கேள்வியை படமாக இணைத்துள்ளேன். இதை தான் நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நீங்கள் ஒளிவேகத்தில் செல்லவேண்டாம். infinity குழப்பம் எல்லாம் வரும். ஆகவே ஒளியின் வேகத்தில் 99.986% வேகத்தில் செல்வதாக கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். #அறிவியல்
நான் புவியிலேயே இருக்கிறேன். நீங்கள் மட்டும் ஒரு கோளுக்கு ராக்கெட்டில் ஏறி ஒளியின் வேகத்தில் 99.986% வேகத்தில் செல்லுங்கள். அந்த கோளில் நொடிக்கு ஒருமுறை விளக்கு அணைந்து அணைந்து ஒளிர்கிறது (blink) என வைத்துக் கொள்ளலாம் (1Hz). எனக்கு பூமியில் அந்த ஒளி வினாடிக்கு ஒருமுறை ஒளிரும்.
நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒளிவேகத்திற்கு அருகில் செல்வதால் அந்த விளக்கு எனக்கு தெரிவதை விட உங்களுக்கு வேகமாக ஒளிர்கிறது (higher frequency) என்றே வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி என்றால் ஒளி (Wave length மாறாமல்) வினாடிக்கு 300,000 கிமீ-ஐ விட வேகமாக உங்களை நோக்கி வருகிறது என்று தானே பொருள்?
Read 11 tweets
25 Oct
கணிதத்தின் அருமை பெருமைகளை வெறும் சொற்களால் சொன்னால் போதாது. அது எப்படி ஒட்டு மொத்த 20ம் நூற்றாண்டு வரலாற்றை மாற்றிவிட்டது என்று சொன்னால் புரியும்.

1942ம் ஆண்டு இரண்டாம் உலகப்போரின் போது நடந்த அந்த இரண்டு சம்பவங்கள் தான் அது.
#அறிவியல் #கணிதம்
பேர்ல் ஹார்பரில் பலத்த அடி கொடுத்து பசிபிக் பெருங்கடலை தன் கட்டுக்குள் வைத்து அமெ.வை பயமுறுத்திக் கொண்டிருந்தது ஜப்பான். அதுபோல அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பிரிட்டன் கப்பல்களை மூழ்கடித்து நேசநாடுகளை குலைநடுங்க வைத்துக் கொண்டிருந்தது ஜெர்மனி. Image: Britannica & Canada
1942 மே மாதம் பேர்ல் ஹார்பர் கீழ்தளத்தில் சங்கேதக் கணிதவியலாளர்கள் ஒரு செய்தியின் முன்னே உட்கார்ந்து திருதிருவென முழித்துக்கொண்டிருந்தனர் - “4 ஜூன் 1942 அன்று AFஐ தாக்கி அழியுங்கள்” இந்த செய்தி ஜப்பானிய ஒரு அதிகார மையத்திலிருந்து ஜப்பானிய கடற்படைக்கு அனுப்பப்பட்ட ரேடியோ செய்தி.
Read 19 tweets
24 Oct
நிலவுப் பயணிகள் என்னவானார்கள்?
(Moon dust எனும் நூலிலிருந்து சில)

ஜூலை 20, 1969 ஆண்டு நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவில் காலடி எடுத்துவைக்கிறார். அவருடன் பஸ் ஆல்ட்ரீன் இரண்டாவது மனிதராக நிலவில் இறங்குகிறார். அதன் பின் டிசம்பர் 11, 1972 வரை வரிசையாக 6 நிலாப் பயணங்கள் தொடர்ந்தது. 1/15
ஒவ்வொன்றிலும் 2 பேர் வீதம், 12 பேர் நிலவில் நடந்துள்ளனர். அவர்கள் பிற்காலத்தில் என்னவானார்கள் என்பதை இந்நூல் சொல்கிறது. இதில் 11 பேர் அமெ. வான்படை வானூர்தி ஓட்டிகள் (Pilots), ஷ்மிடைத் தவிர. அந்த 12களில் ஒருவரான ட்யூக் இந்த நூலாசிரியர் ஸ்மித்துடன் பேசுவதிலிருந்து தொடங்குகிறது.
அப்பல்லோ 11

ஆம்ஸ்ட்ராங் & ஆல்ட்ரின் 24 ஜூலை, 1969ல் பூமிக்குத் திரும்பினர். ஆம்ஸ்ட்ராங் அதன் பின் பொது வாழ்விலிருந்து தனிமைப்பட்டு ஆசிரியராகப் பணியாற்றினார். அப்போது பல சர்ச்சைகளில் காணப்பட்டார். அவருடைய ஆட்டோக்ராஃபை சிலர் விற்று பணமாக்கியதால் அவர்கள் மீது வழக்குத் தொடுத்தார். 3
Read 16 tweets
23 Oct
நேற்று ஒருவர் கணிதத்தில் சந்தேகம் ஒன்றை கேட்டிருந்தார். எல்லாருக்கும் தெரிந்த கணிதம் தான். ஆனால் அதற்கு விளக்கம் நிறைய பேருக்குத் தெரியாது. அதாவது (-) X (-) = (+) ஏன்? உம். (-3) X (-2) = 6. இரண்டும் மைனஸ். அப்படி என்றால் (-6) தானே வரவேண்டும்? ஏன் (+6)? நல்ல வேள்வி. (1/15)
இதற்கு நான் இரண்டு வழிகளில் பதில் கூறுகிறேன். 5ம் வகுப்புக் குழந்தைகளுக்கான எண் கோடு (Number Line) முறையில் & 8 -10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கணித முறையில் (Axiom). இதனைப் புரிந்து கொண்டு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவும். (2/15)
முறை 1 - எண்கோட்டு முறை (Number Line)
(-2) X (-3) என்ற அமைப்பில் முதல் எண்ணிற்கு முன்புள்ள குறியை (Sign) அந்த எண் எந்த பக்கத்தை நோக்கி உள்ளது என்பதாகும். இரண்டாம் எண்ணிற்கு முன்புள்ள குறி அந்த எண் எந்த திசையில் செல்லவேண்டும் என்பதைச் சொல்கிறது. (3/15) Image
Read 15 tweets
21 Oct
2009ல் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் தனது கல்லூரி வளாகத்தில் ஒரு விருந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தார். காலம் வழியாகப் பயணித்து காலப்பயணி யாராவது வருவர் என காத்திருந்தனர். காலம் தான் பயணித்தது. பயணி யாரும் வரவில்லை. இது ஏதோ குருட்டாம் போக்கில் முட்டாள் தனமான செயல் அல்ல. ஹாக்கிங் தனது சமன்பாட்டில்
நிகழ்தகவை (probability)க் கொண்டு ஒரு அனுமானம் செய்தார். அதன்படி அன்றைய ஜூன் 28, 2009 அன்று காலப்பயணி வந்திருக்கவேண்டும். நீங்கள் காசை 2 முறை சுண்டனால் ஒரு முறையாவது தலை விழவேண்டும் என்பது நிகழ்தகவு. ஆனால் 2 முறை சுண்டியதில் தலை விழுந்தே ஆகவேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை.
தாயக்கட்டையை 6 முறை உருட்டினால் 1 விழவேண்டும் என்பது நிகழ்தகவு. ஆனால் அந்த 6 முறை உருட்டலில் 1 விழவேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. அதுபோலதான் ஹாக்கிங்கின் நிகழ்தகவு எதிர்பார்ப்பும். அவர் நிகழ்தகவுச் சமன்பாட்டின் படி காலப்பயணி வருவது என்பது மிக மிக மிகக் குறைந்த நிகழ்தகவு.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!