💢مهمترین خبر بعد از #انتخابات_آمریکا، اگر درست باشه، یک عملیات کمین هست که ترامپ بر ضد دموکرات‌ها پیش برده. در مواقع ترامپ به دموکرات‌ها اجازه داده که تقلب کنند بدون اینکه خبر داشته باشند مکانیزمی وجود داره که مشتشون رو باز می‌کنه. هشتگ #QFSblockchain رو دنبال کنید.
با توجه به دانشی که من از تکنولوژی blockchain دارم می‌تونم تأیید کنم که این کار کاملاً عملی هست و اگر واقعاً سازمان امنیت ملی آمریکا کدهایی بر روی برگه‌های رأی تعبیه کرده باشه می‌تونن از اون به عنوان یک روش دقیق و محکمه پسند برای اثبات هر گونه تقلب در انتخابات استفاده کنند.
یعنی اگر یک تقلب گسترده با هماهنگی حزب دموکرات اتفاق افتاده باشه ترامپ به این وسیله‌ای خواهد توانست که شاید بزرگترین رسوایی تاریخ رو رو کنه، و در اینصورت باید که فاتحه‌ی حزب دموکرات رو خواند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Omid Piroozi (همپیمان)

Omid Piroozi (همپیمان) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @_new_iran

8 Nov
۱
💢بعد از #انتخابات_آمریکا اتفاقات بی‌سابقه‌ای در آمریکا در شرف وقوع است که بخاطر پیچیده بودن قضیه الان کمتر کسی به آن توجه می‌کنه. می‌تونم بگم که ظرف دو ماه آینده #ترامپ ریاست جمهوری را خواهد برد و سیستم سیاسی آمریکا دگرگون خواهد شد. قضیه بینهایت هیجان انگیزه ... 👇 #رشته_توییت Image
۲
سعی می‌کنم اینجا با زبان ساده توضیح بدم چه خبره.

همه می‌دونیم که دونالد ترامپ از روز اولی که وارد کاخ سفید شد به فکر انتخابات ۲۰۲۰ بود و می‌دیدیم که از همان اول در مورد این انتخابات و اینکه در سیستم کنونی رأی گیری با پست، راه‌های تقلب باز است مدام صحبت می‌کرد 👇
۳
و اینکه این مشکلات می‌تونه فساد ایجاد کنه و دموکرات‌ها از اون استفاده خواهند کرد. دموکرات‌ها هم می‌گفتند که این ترفند ترامپه که یک دروغ رو آنقدر تکرار می‌کنه که برای عموم قابل باور بشه. در این مدت ترامپ بجز غر زدن در مورد مشکلات انتخابات بیکار ننشست 👇
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!