اینجوری نمیشه.
باید رفت بیرون و از سبزی طبیعت چرید.

آفتاب امروز بی‌نظیره
امروز به آتیش‌بازی گذشت

.
آفتاب کجا بود
داشتیم یخ میزدیم

.
اينجا به دنيا آمديم، ميان آتش و آب
و ميان ابرها
بر كرانه‌ى ساحل لاجوردى
دوباره تولد خواهيم يافت:
پس از روز داورى... به زودى...

.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Philip Jennings

Philip Jennings Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PhillipJenningz

21 Nov
یه چیزی بگم ختم کلام باشه
تو مدتی که کرونا اومد یه نیم‌نگاه نه چندان عمیق داشتم به طبقه فکری مبتلایان و فوتی‌ها، چه مجازی و چه در اطرافیان

بطور چشمگیری از همین طیف جماعت‌برو و روضه‌شرکت‌کن و مسجدی و هیاتی بودند

سبک زندگی اینها اینطوره، لولیدن تو هم. در جمع احساس هویت دارند و
بعد از ۲۴ساعت تنهایی احساس پوچی مطلق میکنند.
در تمام این مدت هشت‌ده‌ماه به انحای مختلف و حتی با مخفی کردن از خانواده خودشونم شده مجالس خونگی رو برگزار کردند و تقریبا در تمام آیین‌های مذهبی شرکت

این‌ها نه میتونن و نه میخوان باور کنند که بدون شناخت شکل ظاهری ویروس امکان تاثیرگذاری
بر عملکردش نیست، چه رسد به تغییراتش که کسی مدعی باشه با قاطی کردن چندتا سبزی تونسته بر انواع مختلفش غلبه کنه.

اینها واقعا نمیتونن بیاد بیارن که برای آنفلوانزا هم همین سبزی‌ها و روغن‌ها بهشون داده شد ۴سال پیش.

اینها به فکرشونم خطور نمیکنه که این طب!!! مال وقتی بود که اساتیدشون
Read 6 tweets
19 Nov
دلتون برای کاظم تنگ نشده بود؟

.
ای جانم به قربان شما
چندوقت بود ندیده بودمتون؟

.
خوشگلای بابا

.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!