Türkiye’de yakın siyasi tarihi öğrenmek, ülkemizde yıllardır değişmeyen problemlerin kökenlerini anlamak adına izlenmesi gereken @32gunarsivi belgeselleri sırası:
1)Demirkırat
2)12 Mart İhtilalin Pençesinde Demokrasi
3)12 Eylül Belgeseli
4)Özal’lı Yıllar
5)Son Darbe 28 Şubat
Sıraladığım belgesellerin konuları hakkında kısa bir flood hazırlaycağım.Belgeselin ismi, ele aldığı dönem ve bu çalışmaları ile o tarihe ışık tutan rahmetli Birand’ın açılışını alıntılayacağım. Bu belgesellerin bizlere ulaşmasını sağlayan @32gunarsivi ‘ne teşekkürü borç bilirim.
Demirkırat
1923-1961
Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren demokrasiye doğru olan ilerleyişimizi Birand şöyle özetliyor:

Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur.
Size bu gece Türkiye'de yetişen demokrasinin doğuş ve emekleme öyküsünü anlatacağız. Coşkulu ,ancak güç bir dönemin örtüsünü açacağız. Başrolü oynayanlardan hiçbiri hayatta değil. Ancak kurup bize hediye ettikleri demokrasi hâlâ yaşıyor.
12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi
1961-1972
27 Mayıs 1960’dan sonra çok partili hayata dönüşümüzü ve 12 Mart 1971’de muhtıraya doğru giden süreci Sayın Birand şöyle özetliyor:
Demokrasi yolunda 1960'ların sokaklarından önce ihtilalciler geçti, sonra zafer şarkılarıyla gençler, isyan bayraklarıyla işçiler, sağcılar, solcular ve yeniden darbeciler, ülke ihtilalin pençesinde 12 yıl geçti ve sonunda tüm yollar yine aynı kavşağa çıktı.
12 Eylül Belgeseli
1972-1983
70li yıllara damga vuran sağ-sol çatışmasını, sonu 12 Eylül’e varacak olan süreci ve 12 Eylül sonrasında yaşanılanları bakın Birand nasıl anlatıyor:
Türk demokrasisi 27 Mayıs'ı, 12 Mart'ı atlatıp tekrar yola koyulmuştu.
12Eylül günü yine kapı çalındı. O gün gelenler, her şeyi ama herşeyi değiştirdiler. Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak, eskisi gibi yaşanmayacaktı.”
Özal’lı Yıllar
1983-1993
Özal öncülüğünde Türkiyenin 12 Eylül sonrasında geçirdiği dönüşümü ve dünyaya açılmasını anlatan bu belgeseli rahmetli Birand şu sözlerle özetliyordu:
Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ-sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu ancak bunlar ülkenin yolunu hiçbir zaman değiştiremedi.
1980’lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı, insanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun bu insan Türkiye’nin bir dönemine damgasını vurdu
Son Darbe 28 Şubat
1993-2003
Özal’ın vefatı sonrası dönemi, koalisyon hükümetlerini, 28 Şubat’a giden süreci ve ardını konu alan bu belgesel, mevcut Ak Parti iktidarının 2002 yılında Türk siyasi hayatına dahil olma hikayesini anlatıyor.
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle kazımış merhum Mehmet Ali Birand’a ve @32gunTV - @32gunarsivi ekibine,
tüm Türk gençlerine miras bıraktıkları bu paha biçilemez dökümanlar ve yayınlar için minnettarım :)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Murat Soylu

Murat Soylu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!