Kadim Can Profile picture
20 Nov, 8 tweets, 1 min read
Uzaktan Eğitim Ders Tasarısı Önerisi: İlk olarak neyi asenkron yapabileceğime karar verdim. Hayat Bilgisi konularını asenkron vermemin daha uygun olacağını düşündüm. Öncelikle nasıl planlayacağıma karar verdim. +++
++Konu anlatımı olarak Morpa Kampüsten o haftanın konu anlatımını, interaktif pratik çalışmasını ve konu ile ilgili 10 soruluk bir değerlendirmeyi öğrencilerime her hafta yıllık plana uygun olarak atadım. +++
++Google Classroom üzerinden sırayla ne yapması gerektiğini hafta hafta planladım. Otomatik paylaşım ayarladım. Paylaşmadan önce ekleme veya çıkarma yapabilirim. Görevleri google classroom üzerinden takip etmesi için bilgilendirici bir metin hazırladım.+++
+++Öğrencim Morpa Kampüsten konu ile ilgili bilgi edindikten sonra Google Classrooma her konu ile ilgili 2 tane okuma parçası dosyası ekledim. Seçim öğrencinin ikisini veya birini okuyabilir. +++
+++Bu okuma parçalarına ait Google Classroomda iki tane de farklı görev tanımladım. Yine bu iki görevden bir tanesini seçip yapabilir. İsterse ikisini de yapabilir Seçim öğrencimin. +++
+++ Her Cuma günü ise bir dersimi senkron olarak tasarladım. Grup çalışması veya etkileşim dolu bir canlı yayın yapacağım. Sorgulama temelli ve yazılı veya sözlü tartışma olabilir.
+++Amacım öğrenmenin sahibi sensin mesajını öğrencime vermek. Öz yönetim becerisini destekleyen bir çalışma olduğunun farkında olmasını sağlamak. Haftanın sonunda dönüşümlü düşünerek daha iyi nasıl yapabileceğini sorgulamasını kendisine yaptırmaktır.
+++Benim görevim ise çalışmaların takipçisi olmak. Geri bildirimde bulunmak. Planladığım çalışmayı güncelleyebileceğim için ekleyecek neler olabilir diye düşünmek. Sınıf dinamiğine göre haftada bir tane olacak olan canlı dersi iyi tasarlamak. Bu planlama iyi zaman kazandırdı :)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Kadim Can

Kadim Can Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!