Update COVID-gevallen per arrondissement/provincie: wat een verschil opnieuw met vorige week! Verbetering in bijna alle arrondissementen: stijgingen in Roeselare, Oudenaarde, Tongeren en Turnhout. Geen arrondissementen meer boven de 500 (>0,5% dus) op weekbasis. (1/)
Op kaart met opnieuw aangepaste schaal (2/):
Provincievlak (met opsplitsing provincie Antwerpen): hier nog overal verbetering (3/)
Op kaart (4/) :
Dalingen op meeste locaties tov vorige week (5/):
Per provincie (6/):
In grafiekvorm per provincie (met steeds de opgesplitste provincie Antwerpen). Bolletjes: dagwaardes, lijnen: 7-daags glijdend gemiddelde. Eenheid: aantal/100000 inwoners per dag. (7/)
De 7-daags glijdende gemiddeldes voor alle provincies samen (met opsplitsing provincie Antwerpen). Y-as: gevallen / 100000 inwoners / week. Met horten en stoten omlaag (8/).
Logaritmische schaal: nog veel werk te doen voordat we weer echt laag zitten; nog altijd niemand onder top Antwerpen-zomerpiek (9/)
De 20 gemeenten met de hoogste incidentie gedurende de laatste week (getoond: aantal gevallen), steeds meer Vlaamse gemeenten (10/)
De 20 gemeenten met meest inwoners (getoond: incidentie). Enkele bolletjes die boven de schaal uitkomen zijn niet getekend. (11/)
Bonusfiguur 1: met vermindering testen lijkt 15% me nog optimistisch. (12/)
Bonusfiguur 2: met vermindering testen lijkt 15% me nog optimistisch. (13/)
Finaal nog 5 belangrijke opmerkingen:
1) Gevallen worden geteld bij de dag waarop ze toegevoegd worden aan de databank, het zijn dus nieuw gemelde gevallen (eventueel van oudere tests)
2) Met dank aan @sciensano voor de open data. (14/)
3) Opnieuw schaalveranderingen deze week: let op bij vergelijken kaarten week per week.
4) Het aantal tests is nog niet terug aan het stijgen.
5) Volgende week eerste beeld welk effect opening scholen heeft? Nu nog niet te zien in de cijfers wegens te korte periode sedert. (15/)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wouter Lefebvre

Wouter Lefebvre Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @wouter_lefebvre

7 Aug
Dit is NIET normaal. Draadje over de temperaturen van de volgende dagen. @frankdeboosere @JillPeetersWX @DDehenauw
Ik heb de cijfers genomen van Eindhoven omdat deze gemakkelijk en vrij ter beschikking zijn, up-to-date en dicht bij de grens. Elders: soortgelijke resultaten te verwachten. Even de verwachting erbij voor Eindhoven van buienradar (als voorbeeld).
We zien hierbij 5 dagen met Tmax >= 35°C en 4 dagen met Tmin >= 20°C. Moet natuurlijk nog uitkomen, maar hoe uitzonderlijk is dit?
Read 15 tweets
6 Feb
Vandaag toch weer wat geleerd, dankzij @RodeKruisVL
Ik was rustig aan het werk tot ik opeens telefoon kreeg op mijn GSM. Een vriendelijke dame van @RodeKruisVL. Ik gaf aan dat ik niet veel tijd had, maar ja, dan komt de vraag: wanneer past het wel? 1/10
Ik was mijn concentratie toch al kwijt dus zeg ik. 'doe maar nu'. Ik kreeg een hele uitleg over wat @RodeKruisVL zoal doet, en toen kwam de kat op de koord... 2/10
'U heeft ooit gedoneerd en we zetten een grote campagne op dit jaar en daarom zouden we een extra gift nodig hebben'. Ik heb er de dame (die er zelf niets aan kon doen, is ook gewoon haar werk) op gewezen dat ik het niet apprecieer dat mijn giften zo gebruikt worden. 3/10
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!