"Daarom kom ik met volgend voorstel:
Gelieve het stuk grondgebied waarop de kerncentrale van Doel staat, mee op te nemen in het Nederlands grondgebied. Het stuk ligt momenteel op nog geen kilometer verwijderd van de Nederlands-Belgische grens. Het zou gaan over pakweg 4 km²."
"Op deze manier krijgt u en de Nederlandse regering er 3000 MW nucleaire energie bij, ongeveer +600% van de huidige nucleaire capaciteit van uw land. Hierdoor realiseert België onmiddellijk de helft van zijn doelstelling om het nucleair af te stoten..."
"Ter compensatie zou ik willen voorstellen om 4 km² Noordzee aan België te schenken, goed voor 4 windturbines van 10 MW (als het hard waait).
Dit plan lijkt mij zeer realiseerbaar omdat het reeds in het verleden toegepast is voor het schiereilandje Petit Gravier aan de Maas."
"Gelieve contact op te nemen met onze Belgische regering voor de verdere uitwerking van deze prachtige opportuniteit." Bart Struyven, kerncentrale Doel
linkedin.com/pulse/kerncent…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcel Crok

Marcel Crok Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @marcelcrok

2 Aug 19
Karel Knip schreef in NRC: "Dat de thermometer op warme zomerdagen in de pagodehut stelselmatig warmer werd dan – later – in de Stevensonhut staat ook vast."
Deze zin is cruciaal voor zijn eindconclusie dat ons betoog "weinig overtuigend" is. Welnu, houd je vast.
Toen het KNMI in 2016 de homogenisatie doorvoerde werd er door het KNMI gezegd dat er helaas geen parallelmetingen in De Bilt waren en dat er daarom wel gecorrigeerd moest worden adhv station Eelde.
Dat verbaasde Henk de Bruin, ex-KNMI en gepensioneerd WUR onderzoeker, hogelijk. Hij had namelijk het rapport van Kramer (1954) in zijn kast staan waarin gerept werd van parallelmetingen. De Bruin belde de bieb van het KNMI en nu is het gedigitaliseerd: bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnumm…
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!