Fleur Profile picture
21 Nov, 7 tweets, 2 min read
1. @hugodejonge beweert met droge (grote) ogen dat je het vaccin vooral voor een ander neemt. Hij insinueert daarmee dat je anderen beschermt door je te laten inspuiten. Maar is dat wel zo?

Draadje👇🏻
2. Nergens blijkt uit de onderzoeken in fase 2 en 3 dat het vaccin voorkomt dat je virus verspreidt. Deze uitspraak van de minister is dus nergens op gebaseerd.

Sterker nog: we weten van andere vaccins dat ze in sommige situaties juist het virus verspreiden!
3. Zo werden een aantal Afrikaanse landen dit jaar, na grootschalige polio-vaccinaties, getroffen door ‘vaccine-derived’-polio. Dit is een iets andere vorm dan originele polio, maar met net zulke ernstige gevolgen. Het originele polio is al een aantal jaren volledig uitgedoofd.
4. Maar dit is bijvoorbeeld ook mogelijk bij griep (influenza).

Zo is er dit voorbeeld uit 2016-17:
5. Nadat je gevaccineerd bent, ben je dus in sommige gevallen een tijdje een wandelende ‘brandhaard’. Je zou dan dus het contact met anderen moeten vermijden. Over de periode daarna is niks bekend. Wel weten we al dat het vaccin, als het al beschermt, maar zeer kort beschermt.
6. Voor de duidelijkheid: de periode dat het JOU beschermt. Het kan niet voorkomen dat je corona krijgt, maar in sommige gevallen zijn de symptomen milder. In andere gevallen treedt ADE op en word je er juist letterlijk doodziek van. .

Maar een ander bescherm je dus sowieso NIET
7. Nog een beetje info over vaccine-shedding:

mimicnews.com/flu-vaccinatio…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fleur

Fleur Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!