Κι ένα μικρό thread, για ένα από τα πιο μνημειώδη σύμβολα της εξερεύνησης του διαστήματος, για το μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο Arecibo. >>
>> Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η ελεγχόμενη αποσυναρμολόγηση του πιάτου του ραδιοτηλεσκοπίου Arecibo με σκοπό να διασωθούν οι υπόλοιπες υποδομές της εγκατάστασης χωρις να απειλούνται από μια ανεξέλεγκτη κατάρρευσή του >>
>> Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τη θραύση 2 μεγάλων συρματόσχοινων το τελευταίο τετράμηνο, ενώ μεγάλες φθορές είχαν ήδη προηγηθεί το 2017 λόγω του τυφώνα Maria. >>
>> Tο Arecibo τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του '60.
Συνεβαλε σε πολλες ανακαλύψεις, ειδικά για τα αστέρια pulsar, αλλά και για τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. >>
>> Επίσης ήταν κυρίαρχο στη συλλογή δεδομένων για το πρόγραμμα SETI@home, το πρόγραμμα που έψαχνε για ραδιοσήματα που θα αποδείκνυαν την ύπαρξης εξωγήινης νοημοσύνης. >>
>> Το 1974, μάλιστα, έστειλε το περίφημο μήνυμα, με πληροφορίες για την ανθρωπότητα και το ηλιακό μας σύστημα, στο κέντρο του σφαιρωτού σμήνους M13
Tο μήνυμα ήταν το παρακάτω:
>> Λόγω του εντυπωσιακού μεγέθους του Arecibo, με διάμετρο κατόπτρου τα 305m, αλλά και της τοποθεσίας του, σε μια φυσική κοιλότητα στο Puerto Ricoζ το είδαμε και σε αρκετές ταινίες , όπως το Species, το James Bond: Goldeneye, και φυσικά στο αριστούργημα του Carl Sagan, Contact.>>
>> Τέλος εποχής λοιπόν, ευχαριστούμε για τις υπηρεσιες του.
Per aspera, ad astra!
(Photos:wikipedia)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with antisystemik

antisystemik Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!