Dnes vyšel z @TfL výzkum bezpečnosti cyklodopravy, který zkoumal různé typy uličních prostorů a jejich vliv na frekvenci zranění lidí dojíždějících na kolech (všední dny, korelováno s místem bydliště).

Závěry jsou následující:

findingspress.org/article/18226-…
Obrubou oddělená cyklostezka snižuje riziko zranění o 40% Image
Vyhrazený jízdní pruh (většinou podbarvený, platí v něm zákaz jízdy pro jiný druh dopravy) nesnižuje ani nezvyšuje riziko zranění oproti běžnému stavu. Na bezpečnost lidí na kolech nemá dle studie vliv. Image
Doporučený (u nás tzv. ochranný) jízdní pruh pro cyklisty. V tomto pruhu je povolená jízda i jiné dopravy a často se přes něj či v něm parkuje - zvyšuje riziko zranění lidí na kole o 30% o proti stavu bez pruhu! Image
Další zajímavá zjištění: Přítomnost BUS pruhu snižuje riziko zranění (ačkoli o něco méně než oddělený jízdní pruh). V Londýně jsou ale BUS pruhy respektovány a jejich provoz regulován tučnými pokutami. Image
Lehké oddělení kol a ostatního provozu (květináče, plastové obruby či sloupky) v závěrečné tabulce není konkrétně zmíněn, dle dat a mého hrubého výpočtu ale snižuje riziko zranění o 20% (oproti stavu s vyhrazeným cyklopruhem, nebo s žádným cyklopruhem). Image
Poslední zkoumaná varianta je tzv. Stepped cycle lane - u nás se nazývá zvýšený cyklopás či tzv. dánský pás. Snížil riziko zranění o 65%, ale pro nedostatek dat byl ze studie vyřazen - v Londýně jich zkrátka není dost aby se dala čísla relevantně porovnávat. Image
Ve zkratce: Cyklopruh nejen že nesnižuje riziko zranění pro člověka na kole, ochranný cyklopruh to riziko naopak zvyšuje. Ideální je oddelění obrubou a kde to nelze, snižování rychlosti a intenzity aut.

To je podle mého názoru směr, kterým by se měla vydat i Praha. Souhlasíte?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Vojtěch Benedikt

Vojtěch Benedikt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @VojtechB

26 Jun 19
Jak na #vedro ve městě?

1,75 milionu lidí, milion aut, klimatizace, rozpálený asfalt - to vše vytváří tzv. tepelný ostrov (urban heat island). Připravil jsem vlákno několika tipů jak s vedrem ve městě úspěšně dlouhodobě bojovat.
1. Stromy

Stromy v ulici poskytují stín obyvatelům a zároveň zamezují přehřívání zpevněných ploch a budov ve městě. Snižují teplotu také pomocí evapotranspirace - natahují podzemní vodu a přes povrch listů ji odpařují do okolí a ochlazují tím vzduch.
2. Zelené střechy

Tmavé střechy se přehřívají a zintenzivňují městský ostrov vedra. Zelené střechy dokážou energii dopadajících paprsků uložit pomocí fotosyntézy, zároveň podobně jako stromy zvládnou zadržet dešťovou vodu a odpařují ji, když je nejhůř.

bit.ly/2X8v4nM
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!