Snopes' "fact checkers" are wrong about mRNA vaccins:

snopes.com/fact-check/mrn…

Snopes, who claims to do fact checking, writes:

"No, mRNA COVID vaccines do not alter your DNA".

Snopes did not even begin to check the science facts.
The science facts are that RNA vaccins can potentially change your DNA. To understand how, we have to go a bit into genomics. Our genome contains about 50-60 thousand genes (~20 thousand protein-coding genes, the rest RNA genes). Together they make up about 25% of the genome.
In addition to that, our genome contains about 50% socalled transposable and transposed elements (TEs), including ERVs and LINEs. The latter function, among other things, as (epi)genetic switches to control when genetic programs are switched on and off.
Interestingly, ERVs and LINEs both posses genes for the enzymes "reverse transcriptase (RT)" and "integrase" (INT). The RT enzyme converts RNA into cDNA, whereas the INT enzyme can put cDNA back into the genome. They prefer doing this with viral-like RNA molecules.
Further, RNA vaccins use viruses as their genetic backbones. RNA vaccins contain viral RNAs. With thousands of copies of RT and INT genes in our genomes there is ample opportunity to put any viral RNA back into our DNA. So, RNA vaccins are potentially "genotoxic".
"Genotoxic" means that the "RNA-->cDNA-->genome integration" mechanism can lead to disturbed genetic control. In the long run, that may lead to genetic abberations and disease. It should be noted that RNA vaccins were not tested to exclude above described genotoxicy.
Taken together, SNOPES IS WRONG. It has not even been tested!

And I, a genome researcher, am not going to take a shot (or two) of the novel RNA Vaccins.

Isn't it tale telling that "Swissmedic" the drugs approval organ in Switzerland did not approve these vaccins?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pieter Borger

Pieter Borger Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BorgerPieter

12 Jan
Het @refdag en @MaartenCosterus beweren bij monde prof Frits Rosendaal, epidemioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum, dat "Je kunt niet immuun zijn tegen een ziekte die eerder niet bestond."

rd.nl/artikel/908600…

Laten we eens fact checken...

@pjvanerp
Fact 1) cell.com/cell/fulltext/….

Dit is een artikel in Cell, het beste science tijdschrift ter wereld. Het artikel toont dat 40-60% van de mensen niet blootgesteld aan het virus COVID CD4+ T cell immuniteit heeft.
2) nature.com/articles/s4158…

Dit artikel in Nature (ook een van de beste science tijdschriften) beschrijft dat 35% van de geteste mensen die nog nooit zijn blootgesteld aan het virus, COVID19 immuun zijn.
Read 6 tweets
12 Jan
1/ En als ze niks van zich laten horen, wat zijn ze dan? Héél erg passief? Héél erg onverschillig?

Ik stuurde onderstaande brief vorige week naar de Genzondheidsraad. Van de 32 die de email ontvingen was er slechts één die reageerde.

@Gezondheidsraad @mkeulemans
2/ Geachte collegae,

Onlangs schreef professor Diederik Gommers op Linkedin over reverse transcriptase dat "dit niet aanwezig is in onze cellen." En professor Marjolein van Egmond verkondigde op dat platform "helemaal niet waar is dat het RNA vaccin ons DNA kan veranderen".
3/ Ik wil u allen er op wijzen dat wat beide professoren op Linkedin schrijven niet correct is. Daartoe even een kleine, edoch belangrijke, introductie m.b.t. de moderne genomica.
Read 21 tweets
12 Jan
Evidence is piling up that the Corman-Drosten Test is the worst PCR design one can imagine. We discuss 20 scientific papers and wet lab evidence to support our earlier conclusions.

Addendum added:
cormandrostenreview.com/addendum/

@c_drosten @vmcorman @MarionKoopmans @hugodejonge @rivm
17 of those papers describe problems with incorrect primer design (mismatches, dimer formation, melting temperature) in the SARS-CoV-2 specific “confirmatory” test named RdRp-PCR for “RNA-dependent RNA-polymerase” or the E-gene assay.
The problems include:

1) primer dimers and False Positives in non-template controls (NTCs),
2) poor sensitivity and False Negatives compared to other assays,
3) No internal control to normalize the sample preparation variability and its impact on viral load estimation,
Read 5 tweets
9 Jan
1/ Twee "skeptici", @pjvanerp en @DanielTuijnman, doen grote moeite om echte science tegen te houden. Hun nieuwste poging is een "debunk" van immunoloog Dr. Schetters:

kloptdatwel.nl/2021/01/09/pro…

Dit voor de leek overtuigend lijkende stuk zou door geen enkele peer review komen...
2/ We hoeven geen uitgebreide aandacht aan de debunk te spenderen, want het is "rookie work". Ik pak meteen hun belangrijkste bron, prof @HuubSchellekens. Blijkbaar hebben deze twee sceptici zelf geen kennis en moeten zich op autoriteitsargumenten beroepen (wat een "fallacy" is).
3/ Prof. Schellekens: "als dit ene eiwit auto-immuunziektes zou kunnen veroorzaken, dan hadden we dat allang gezien bij vaccins met levend-verzwakte virussen zoals die voor mazelen en rode hond."

Blijkbaar hebben we hier opnieuw te maken met een Prof die geen literatuur leest.
Read 5 tweets
9 Jan
1/ Over the years, I worked for several universities in the Netherlands, in Australia, in Switzerland. I must have had around 100-200 colleagues. We had loads of labfun and discussed extensively. We debated science, non-science, science politics, how academia was run, etc.
2/ We realized that skeptical and critical thinking was the only way for science to progress. We realized that science should be free of dogma and ideology. We understood the importance of Huxley's famous words: "Science commits suicide when its adopts a creed."
3/ Early 2020, I realized our politicians posed pseudoscience masquaraded as science upon us. The misinformation on viruses, genetics, RT-PCR, statistics... I found it appaling. The political fear mongering in the name of science...it was disgusting. A bad Hollywood movie.
Read 4 tweets
8 Jan
1/ Met de nieuwe gegevens kunnen we berekenen, dat van deze 27000 gevaccineerde zorgmedewerkers, er tussen de 108 en 3780 mensen transgeen zijn geworden.

Zij hebben (een deel van het RNA vaccin) nu voor altijd in hun DNA zitten.

biorxiv.org/content/10.110…

@hugodejonge @rivm
2/ Of er een verstoring m.b.t de genetische expressie gaat optreden in het genoom van deze 108-3780 mensen hangt af van de positie waar en hoe vaak het RNA vaccin integreerde.
3/ Zoals u weet raad ik af van RNA vaccins, omdat ze niet werden getest op genotoxiciteit na integratie in het genoom. Voor meer info:Of de "kuur" erger dan de "kwaal" wordt, weten we over enige jaren.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!