Snopes' "fact checkers" are wrong about mRNA vaccins:

snopes.com/fact-check/mrn…

Snopes, who claims to do fact checking, writes:

"No, mRNA COVID vaccines do not alter your DNA".

Snopes did not even begin to check the science facts.
The science facts are that RNA vaccins can potentially change your DNA. To understand how, we have to go a bit into genomics. Our genome contains about 50-60 thousand genes (~20 thousand protein-coding genes, the rest RNA genes). Together they make up about 25% of the genome.
In addition to that, our genome contains about 50% socalled transposable and transposed elements (TEs), including ERVs and LINEs. The latter function, among other things, as (epi)genetic switches to control when genetic programs are switched on and off.
Interestingly, ERVs and LINEs both posses genes for the enzymes "reverse transcriptase (RT)" and "integrase" (INT). The RT enzyme converts RNA into cDNA, whereas the INT enzyme can put cDNA back into the genome. They prefer doing this with viral-like RNA molecules.
Further, RNA vaccins use viruses as their genetic backbones. RNA vaccins contain viral RNAs. With thousands of copies of RT and INT genes in our genomes there is ample opportunity to put any viral RNA back into our DNA. So, RNA vaccins are potentially "genotoxic".
"Genotoxic" means that the "RNA-->cDNA-->genome integration" mechanism can lead to disturbed genetic control. In the long run, that may lead to genetic abberations and disease. It should be noted that RNA vaccins were not tested to exclude above described genotoxicy.
Taken together, SNOPES IS WRONG. It has not even been tested!

And I, a genome researcher, am not going to take a shot (or two) of the novel RNA Vaccins.

Isn't it tale telling that "Swissmedic" the drugs approval organ in Switzerland did not approve these vaccins?
Self-amplifying RNA vaccins may further increase the odds of DNA integration, because it is chemically stabilized and highly expressed in the cells.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pieter Borger

Pieter Borger Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BorgerPieter

11 Feb
Two days ago, I kindly asked @Eurosurveillanc to provide the point-by-point replies of the 5 experts who supposedly had peer-reviewed our critique on the Corman-Drosten paper. We had submitted our paper as a review and as such we expect to...
... receive independent review reports of at least 2 or 3 independent reviewer. This would be the normal procedure for a science journal. Not for Eurosurveillance, who earlier wrote me our paper would go through a fair peer review process. They now write:
"Thank you for your mail. The group of five experts thoroughly assessed your manuscript and provided a clear verdict on which the decision to reject your submission is based. This includes numerous points listed as per the email from our submission system for your consideration."
Read 6 tweets
9 Feb
Voor de mensen die denken dat de afwijzing van ons Corman-Drosten review paper door Eurosurveillance het einde van onze inspanningen zouden zijn...

Nee. Binnen science hoort afwijzing van papers erbij. Van Eurosurveillance verwachtten we het zelfs...

@mkeulemans @MarionKoopmans
Voor de serieuze wetenschap is het antwoord van Eurosurveillance "a joke". Het toont wat we al wisten: Eurosurveillance is een politiek tijdschrift, geen wetenschappelijk. Ondertussen heb ik de editor gevraagd naar de 5 expert review reports, waarop ze hun afwijzing baseren.
Wat we nu gaan doen is wat elke wetenschapper normaalgesproken doet als zijn paper wordt afgewezen: We herschrijven het review rapport, includeren meer argumenten, en updaten het met de bevindingen die we reeds in het Addendum beschreven.
Read 4 tweets
5 Feb
Another bad day for science.

Three days ago, we asked the editorial board of Eurosurveillance for the status of our external peer review, which we submitted on Nov 27 last year.

Yesterday we got a reply. This is what they write:
"After careful evaluation and taking into consideration the guidance from a group of five experts in the field, we have decided not to consider your submission for publication in Eurosurveillance."
"Please note that and anonymised version of your submission was made available to the reviewers. Reviewers, however, noted that your manuscript was already in the public domain."
Read 12 tweets
25 Jan
Beste Mensen, dit weekend hebben we opnieuw een paper opgestuurd naar een wetenschappelijk tijdschrift. Het betreft een computer model waarmee we op elk tijdstip het aantal vals positieven kunnen vaststellen:

threadreaderapp.com/thread/1353297…

@rivm @MarionKoopmans @MarcBonten
Het model maakt gebruik van zogenaamde "confusion matrices", en heeft slechts twee door de overheid beschikbare parameters nodig (aantal uitgevoerde PCR tests, en het aantal positieve tests).
Als output geeft het 1) prevalentie en 2) ratio valse positieven over echte positieven.
Wat we zien is het volgende:

1) Extreem hoog aantal valse positieven,

2) Veel lager test-specificiteit dan er wordt gemedt door de producenten van de test (what else is new?),

3) Overschatting van de prevalentie (voorkomen van jet virus in de bevolking).
Read 4 tweets
23 Jan
De WHO heeft de doelpalen verzet, vorig jaar. Het RIVM ook. Bewezen feiten. Niemand in de MSM die erover schreef. Maar waarom werden de definities veranderd? Wie heeft er belang bij?

@ricm @WHO @pharmaffia
Het is allemaal veel simpeler als u denkt. De medicatie pijplijn van Big Pharma spuugt sinds ongeveer 10 jaar geen nieuwe medicijnen meer uit die je kunt patenteren. Ze hebben daarom een nieuw winstmodel bedacht: Vaccins. Elk jaar een nieuwe test, een nieuw vaccin...more money!
Lees de boeken van de deense Cochrane Prof Dr Peter Gotzsche, dan weet u wat er speelt.
amazon.de/Deadly-Medicin…

Weet u wat de derde doodsoorzaak in de westerse wereld? Na hart- en vaatziekten en kanker?
Read 4 tweets
23 Jan
1/ Met Van Egmond heb ik een email-uitwisseling gehad. Net als de andere regeringsexperts wist ze NIET dat al onze cellen duizenden genen voor reverse transcriptase en integrase bezitten, die virusachtige RNA moleculen in het DNA kunnen integreren.

@amsterdamumc @hugodejonge
2/ Ondertussen weten de mensen die mij volgen hoe dat gaat:Ik heb nog uitgebreidere informatie naar Van Egmond gestuurd. In eerste instantie reageerde ze niet, maar 2 weken later, nadat ik haar had herinnert, schreef ze...
3/ ...dat ze advies had gevraagd van enkele collega’s die meer expertise hebben in dit onderwerp. En dat er consensus is, dat dit weliswaar een theoretische mogelijkheid is, maar dat dit enigszins vergezocht is en er geen enkele aanwijzing is dat dit zou spelen bij RNA vaccins.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!