Θρεντ ⬇️ για την ελευθερία του τύπου: Στη φωτογραφία ο δείκτης ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα από το 2010 έως το 2014 (φορά από τα δεξιά προς τα αριστερά). Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η ελευθερία. Όπως παρατηρούμε σε αυτή την περίοδο που ξεκίνησαν τα Image
μνημόνια και μέχρι το 2015 που αναλαμβάνει ο Σύριζα, η δημοσιογραφία χάνει διαρκώς την ελευθερία της σε βαθμό τραγικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης ήταν μόλις 7.5 το 2008 και εκτοξεύεται στο 31.33 στο 2014. Σε αυτή την περίοδο έχουμε διαρκή μνημονιακό αγώνα, fake news,
παραποιημένες ειδήσεις και αδιανόητη μεροληψία από τα ΜΜΕ. Από το 2015 και μέχρι το 2019 που κυβερνά ο Σύριζα ο δείκτης ελευθερίας βελτιώνεται και κάθε χρόνο η χώρα κέρδιζε θέσεις στην κατάταξη. Το 2020 ο δείκτης μένει για πρώτη φορά στάσιμος μετά από την εποχή της κυβέρνησης
Σαμαρά. Βλέπουμε ότι όταν η ΝΔ βρίσκεται στην εξουσία η Ελλάδα χάνει σταθερά στην ελευθερία του τύπου σε αντίθεση με την κυβέρνηση Σύριζα που διαρκώς βελτιωνοταν. Αυτά για να μη τρώτε όσα σας πασάρουν. Το καθεστώς είναι ένα και ανήκει στη δεξιά.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ακραίος συνταγματολάγνος

Ακραίος συνταγματολάγνος Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @constads

19 Dec
Ο Μητσοτάκης δεν είναι φιλελεύθερος. Είναι ακροδεξιός κρατιστής. Προωθεί ένα αυταρχικό ρουσφετολογικό μεγάλο κράτος με προσλήψεις των γαλάζιων παιδιών το οποίο θα εδράζεται στο Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια και θα έχει δυσανεξία στις διαφορετικές απόψεις και στην αριστερά.
Αυτό δείχνει η ανίερη Συμμαχία με τον πρώην χουντικό Άδωνι για να ανέλθει στην ηγεσία του κόμματος, η συνεχής ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας και της καταστολής, η εμμονή σε υποχωρήσεις απέναντι στον κλήρο, τη χειραγώγηση των ΜΜΕ, η απέχθεια για τις συναθροίσεις και η εμμονή
με τον στόχο της καταπολέμησης της "δήθεν ηγεμονίας της αριστεράς". Παράλληλα προωθεί ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα που τον στηρίζουν για να συντηρήσει αυτό το καθεστώς που είναι τυπικά δημοκρατικό αλλά όχι φιλελεύθερο. Δεν είναι φιλελεύθερο εκτός των άλλων
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!