กรณี #พิมรีพาย ที่มีคนถามว่า บริจาคแล้วเอาไปลดหย่อนภาษี จริงไหม?

ต้องดูรายละเอียดก่อนตัดสินครับ

1. บริจาคในนามบุคคลหรือบริษัท เพราะถ้าเป็นบุคคล จะลดหย่อนภาษีได้ ต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น

(ต่อ)
2. จากข้อมูลเท่าที่ทราบ คือ บริจาคเงินเพื่อไปซื้อของ ดังนั้นถ้าเป็นการบริจาคในนามบุคคล ต้องได้ใบเสร็จจากโรงเรียนก่อนว่าได้รับเงิน

ส่วนถ้าเป็นของ (จะใช้ได้ในกรณีบริษัท) ดังนั้นต้องมีการซื้อและออกเอกสารในชื่อบริษัท ไม่ใช่ให้คนอื่นไปซื้อให้

(ต่อ)
3. ประเด็นสุดท้ายที่เห็น คือต่อให้บริจาคเงิน 500,000 บาทแล้วได้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าจริงๆ ก็อาจไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้น เพราะเวลาเอาไปใช้จะติดเพดาน 10% ของเงินได้สุทธิ (ก่อนหักเงินบริจาค) ซึ่งถ้าจะใช้ได้เต็มสิทธิ์ แปลว่าต้องมีเงินได้สุทธิ 10 ล้านบาทในการคำนวณภาษีเลยทีเดียว

(ต่อ)
สุดท้ายทั้งหมดที่อธิบายมา ไม่ได้ต้องการชี้ว่าควรทำแบบไหน แต่อยากแชร์ว่าถ้าจะมองในมุมประหยัดภาษี มันมีรายละเอียดเยอะกว่าที่จะตัดสินว่า การบริจาคที่ว่า เป็นการบริจาคเพื่อประหยัดภาษีครับ

(จบ)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with TAXBugnoms

TAXBugnoms Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TAXBugnoms

13 Jan
สรุปข่าวภาษี 12 วันที่ผ่านมา

1. ภาษีเงินได้บุคคล ยังไม่เลื่อน
ยื่นออนไลน์ได้ถึง 8 เมษายน 2564

2. ภาษีที่ดิน ไม่เลื่อน
แต่อาจลด 90% ให้เหมือนปีก่อน
แถมลดค่าธรรมเนียมโอนเหลือ 0.01%
สองตัวนี้ให้รอลุ้นมติ ครม. อีกสักพัก

(ต่อ)
3. เราเที่ยวด้วยกัน เราไม่ทิ้งกัน
โครงการคนละครึ่ง โครงการกำลังใจ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้
สำหรับเงินสนับสนุนส่วนที่ประชาชนได้รับ
แต่ผู้ขายสินค้าหรือบริการยังต้องเสียภาษีนะ

4. E-withholding TAX ต่ออายุเพิ่ม
ลดอัตราภาษีหัก 5% > 2% และ 3% > 2%
ไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
5. บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ลงทุนหรือใช้บริการระบบต่อไปนี้
- e-Tax Invoice & e-Receipt
- e-Withholding Tax

ในช่วงเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

สามารถเอามาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า
ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
Read 4 tweets
6 Dec 18
36 ข้อสั้นๆ อ่านทำความเข้าใจ
ทำไมธนาคารต้องส่งข้อมูลบัญชีเราให้สรรพากร

1. หลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร
2. คำตอบง่ายๆ คือ เพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษี
3. เพราะทุกวันนี้ คนที่อยู่นอกระบบมันเยอะเหลือเกิน
4. พี่สรรพากรเลยอยากเชิญมาเสียภาษีให้ถูกต้อง
5. อย่าเพิ่งข้องใจว่าจะมารีดภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่
6. คิดดีๆ คนที่มีหน้าที่เสียภาษีคือคนที่มีรายได้ใช่ไหม?
7. ถ้ามีรายได้แล้วไม่เสียภาษี คือ คนที่ทำผิดกฎหมายนะ
8. แต่เดี๋ยวก่อนจ๊ะ กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อเก็บภาษี
9. แค่สั่งให้ธนาคารและสถาบันการเงินส่งข้อมูลบัญชีให้สรรพากร
10. โดยจะต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายสั่งก่อน ตามนี้
11. มีรายการฝากหรือรับโอนเงินตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปีขึ้นไป
12. หรือมีรายการฝากหรือรับโอนเงินตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปี และมียอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไป
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!